Openingstijden voorjaarsvakantie

De Utrechtse Muziekschool is in de voorjaarsvakantie tijdens de volgende uren geopend:

Zaterdag 17 februari: 08:30 – 17:30 uur
Zondag 18 februari: 12:30 – 23:00 uur
Maandag 19 februari: 09:30 – 22:30 uur
Dinsdag 20 februari: 08:30 – 22:30 uur
Woensdag 21 februari: 10:00 – 22:30 uur
Donderdag 22 februari: 08:30 – 21:00 uur
Vrijdag 23 februari: 08:30 – 23:00 uur
Zaterdag 24 februari: 08:30 – 23:00 uur
Zondag 25 februari: 08:30 – 22:00 uur

Open dagen bij DUMS

De Utrechtse Muziekschool (DUMS) zet op zondag 4 februari en zaterdag 10 februari de deuren weer open voor iedereen die muziek wil maken. Of je nu jong bent of oud, beginner of herintreder, we hebben voor elke smaak mogelijkheden.

DUMS heet je van harte welkom op de eerste open dagen van dit jaar. We vieren bovendien 5 jaar DUMS. In vijf jaar tijd is de muziekschool uitgegroeid tot een groep van bijna 60 enthousiaste muziekdocenten die lesgeven op ongeveer 30 verschillende instrumenten op twee locaties, aan het Domplein en op de CultuurCampus in Vleuterweide. Daarnaast worden de deuren een aantal keren per week open gezet voor concerten, festivals, voorstellingen en meer.

Bij cellodocenten Floris Dercksen en Nicoline Jansen kun je proeven van de ensemblelessen voor strijkinstrumenten. Gitaardocent Sjors Derks neemt je mee in de wereld van de gitaarmuziek.
Maar er is die dag nog veel meer om uit te proberen! Bijvoorbeeld proeflessen Spelen Met Muziek (4-5 jaar) en Kinderen Ontdekken Muziek (6-8 jaar) om 11.00 uur door Purcell de Noten en om en 11.30 uur door Tom Luttikholt. Aansluitend is er een instrumentenmarkt.

Na afloop van de open dag presenteren we een rockmatinee met Vermeij Bont & Heiligers. Semi-akoestische, van-MTV-Unplugged-tot-dampende rock vanaf 15.00 uur in de Marnixzaal!

Een week later, op zaterdag 10 februari, ben je welkom op de open dag van DUMS in Vleuterweide. Om 12.30 uur kun je in lokaal 1.9 met je peuter meedoen met een proefles Muziek voor de Allerkleinsten (1-3 jaar) bij docent Anja Oosterbeek. En in de middag kun je bovendien meegenieten van de voorspeelmomenten van cursisten, in de theaterzaal van het pand.

Open Dagen bij De Utrechtse Muziekschool
Zondag 4 februari 2024
11-14 uur
Domplein 4 Utrecht

Zaterdag 10 februari 2024
11-15 uur
CultuurCampus Burchtpoort 5 Vleuterweide

TraieCtum in Concert: Jong Talent Live!

Elke zaterdag werkt een groep van 20 jonge muziektoppers tijdens het jongtalentenprogramma TraieCtum van DUMS samen aan hun skills. Op zondagmiddag 11 februari presenteren wat zij afgelopen periode geleerd hebben.

Onder de bezielende leiding van DUMS-docenten Mariëtte Landheer, Cvetanka Sozovska en Paul van de Calseijde werken zij sinds november elke zaterdag aan samenspel & presentatie. Ze krijgen lessen, masterclasses en workshops van gastdocenten van diverse academies en muziekorganisaties. Het resultaat hoor je op zondag 11 februari. Van klassiek tot rock, van barok tot funk; kom luisteren naar dit concert van een uur in de Marnixzaal aan het Domplein. Een optreden dat je niet mag missen!

Jong Talent in Concert
Zondag 11 februari, 16.00 uur
Marnixzaal Domplein 4 Utrecht

Kaartverkoop volgt z.s.m.

DUMS wenst je fijne feestdagen!

In verband met de kerstvakantie zijn de openingstijden van het pand aangepast:

24 – 25 – 26 – 27 dec: gesloten
28 dec: 09.30 – 17.00
29 – 30 – 31 dec en 1 jan: gesloten
2 jan: 09.00-15.00
3 jan: 17.30-22.00
4 jan: 08.30 – 22.00
5 jan: 14.30 – 23.00
6 jan: 18.00-23.00
7 jan: 13.30 – 19.00

Hele fijne feestdagen en alvast een heel fijn en muzikaal 2024 toegewenst!

Reactie bestuur DUMS op patstelling DOMUS

Naar aanleiding van de Raadsinformatiebijeenkomst van de Utrechtse Gemeenteraad op donderdag 14 december en het op 10 november 2023 gepubliceerde DOMUS-rapport van Bart van der Laak, heeft het bestuur van DUMS een reactie geschreven. De reactie vindt u hieronder.

In een bestuursvergadering op 22 november 2023 heeft het bestuur van DUMS over de situatie rondom DOMUS gesproken. Het DUMS-bestuur heeft kennis genomen van de situatie en is het er over eens dat de verschillende scenario’s verder moeten worden uitgewerkt. Hierbij is er voor DUMS sprake van een belang voor de lange termijn (het behoud van de ruimten voor DUMS in relatie tot kosten en invloed) en een belang voor de korte termijn, ofwel: het feit dat DUMS geld voorschiet dat eigenlijk door DOMunder dan wel de gemeente dient te worden betaald.

Kern van het probleem
Voordat u als lezer dit uitvoerig standpunt van het bestuur van DUMS gaat lezen, is het goed te begrijpen waar in essentie het conflict over gaat. Het gaat over een zakelijk conflict over de kosten van de toezichthouders van het multifunctionele cultuurgebouw Domplein 4-5. De gemeente komt met een initiatief om het beheer van een kenmerkend gebouw direct onder de Domtoren qua beheer over te dragen naar de vier culturele partijen die in het gebouw zitten. Het gaat hier om verschillende cultuuruitingen op het vlak van Dans (DCU), Muziek (DUMS), Theater (TSU) en  Museum/Erfgoed (DOMunder).

De gemeente stelt een selectiedocument op met voorwaarde, waarin onder meer is vastgelegd hoe lang het gebouw open moet zijn (venstertijden). Vanuit de Pandvisie wordt gesteld dat het om een publiek gebouw gaat met zeer ruime venstertijden. Gegeven de aard en veelzijdigheid van de gebruikers zijn deze ruime venstertijden verklaarbaar waarbij het museum juist in de schoolvakanties en het weekend de meeste bezoekers trekt, terwijl de rest van het jaar de muziek, dans en het theater de meeste bezoekers trekt. Ook wordt het gebouw onderverhuurd aan diverse professionele culturele partijen en worden er regelmatig grote evenementen georganiseerd.

Voor deze openingstijden is het voor een publiek gebouw noodzakelijk om professionele en getrainde toezichthouders te hebben. Zij zien toe op de veiligheid van de bezoekers. Omdat het gebouw veel open is, zijn deze kosten hoog waarbij er voortdurend twee toezichthouders in het gebouw rondlopen. Dit is goed te begrijpen: er zijn 400.000 bezoekers per jaar en het publiek is veelzijdig: er zijn cursussen met baby’s, heel veel jonge muzikale talenten, dansgezelschappen, theateroptredens, internationale orkesten en ook heel veel museumbezoekers. De jaarlijkse kosten voor deze toezichthouders zijn circa € 350.000 per jaar en deze kosten worden opgebracht door de vier gebruikers van het Domplein 4-5. Althans: dat was het idee tot en met november 2021. Lees in de rest van de brief op welke manier DUMS in dit dossier staat en waar we volgens het DUMS-bestuur nu staan.

2019-2021: Voorgeschiedenis
In augustus 2019 werd het Utrechts Centrum voor de Kunsten failliet verklaard. In september 2019 is er een selectiedocument Hoofdhuurder Domplein 4-5 opgesteld door de Gemeente Utrecht (GU), waarin het proces en de uitgangspunten beschreven staan om een geschikte hoofdhuurder te vinden. Daarbij is een openbare uitvraag geweest die niets opleverde, waarna alle partijen: VGU, DCU, DUMS en TSU ervanuit zouden gaan dat deze huurders gezamenlijk de nieuwe huurder zouden worden.

GU wilde cultureel ondernemerschap stimuleren. Tot 2032 zou DUMS gebruik van het gebouw kunnen maken en daarbij zelf het beheer doen, samen met de andere AKE-instellingen (TSU, DCU). Dit model is niet ongebruikelijk in Nederland, maar dat dit voor Utrecht aan het Domplein 4-5 ook zou gelden was een positieve verrassing.     

In 2021 heeft een herijking plaatsgevonden van de pandvisie. Het DUMS-bestuur werd geleidelijk door GU geïnformeerd en ontving in 2021 een kadernota, de herziene pandvisie en een startnotitie. De AKE-instellingen besloten in opdracht van de GU een kwartiermaker aan te stellen om een business case te schrijven waarbij in eerste instantie de drie AKE-instellingen zouden deelnemen. Het selectiedocument werd daarvoor als onderlegger gebruikt; met name blz. 8 was daarbij een belangrijke informatiebron, van cruciaal belang voor de business case.

Dit selectiedocument is tevens de juridische basis voor het huurcontract vanaf 1 januari 2022. Daarbij is vastgesteld dat het zogeheten arrest van de Hoge Raad Montferland 26 nov 2021 niet van toepassing was op het pand Domplein 4-5, omdat zowel advocaten van VGU als van DOMUS hebben vastgesteld dat het selectiedocument het basisdocument was voor het selectieproces van de hoofdhuurder, te weten DOMUS.

De Utrechtse AKE-instellingen kregen daarnaast ook nog te horen dat er een ingrijpende verbouwing aankwam. Locatie Domplein 4-5 zou grondig worden aangepakt met een miljoeneninvestering. Wat volgde, waren veel e-mails en mondelinge toezeggingen dat de AKE-instellingen een mooie kans zouden hebben om in dit project te stappen. Ook gaf de gemeente aan dat er nog een onrendabele top zou kunnen zijn in de eerste jaren – de gemeente erkende dit vooraf – en ze gaf herhaaldelijk aan (onder meer in de startnotitie) dat we hier met de gemeente over in gesprek konden gaan. Dit werd later in andere gesprekken herhaald en ook bevestigd in andere correspondentie en gepubliceerde stukken, zoals bijvoorbeeld in het advies Amateurkunsteducatie 2022-2024.

Tijdens de opstelling van de gezamenlijke businesscase kwam er wel een rimpeling in het landschap: DOMunder gaf aan niet als lid te willen instappen, maar als huurder. Uit verschillende email-communicatie voor 1 januari 2022 blijkt wel dat voor DOMunder de benodigde venstertijden voor het gedeelde toezicht op het gebouw wel nodig blijven. De toezichthouders zijn namelijk de hoogste kostenpost van de DOMUS-begroting en daarmee cruciaal voor de businesscase.                                   

De beoogde bestuursleden zijn niet geheel gerust op de situatie, maar gelukkig volgen mondelinge geruststellende worden en op 16 december 2021 volgt ook een intern emailbericht van de gemeente waarin staat dat de gemeente het probleem erkent en zal helpen met de onrendabele top; iets dat eerder ook is gecommuniceerd. Ook worden op verzoek van de beoogde DOMUS-bestuursleden additionele teksten aan het huurcontract toegevoegd.  We worden gerustgesteld en voor 1 februari 2022 zal er een serviceovereenkomst liggen met DOMunder, dat feitelijk een rechtstreekse huurder is van de gemeente. De DOMUS-bestuurders richten een vereniging op basis van de informatie die ze van GU hebben gekregen. In de bijlagen is een selectie van de verschillende documenten waarnaar gerefereerd wordt toegevoegd.

2022: De start
Onmiddellijk na de start op 1 januari 2022 blijkt dat DOMunder wel gebruik wil maken van de venstertijden voor het toezicht, maar dat ze geen serviceovereenkomst willen tekenen. DOMunder begint een spelletje te spelen en hoewel er veel zaken wel vaststaan middels e-mail-correspondentie, is er geen enkel zicht op een serviceovereenkomst.                   

GU begint ook het “hide-and-seek-kiekeboespelletje” dat tot de dag van vandaag doorgaat: er volgt een continue informatiestroom tussen de afdeling Cultuur (CZ) en Vastgoed (VGU) waarin wel wordt erkend dat het terecht is dat er een compensatie komt, maar wie en hoe dat moet blijft onduidelijk.

Vanuit het perspectief van de voorzitter van DUMS raakt het DOMUS-bestuur letterlijk in paniek (en begrijpelijk) want de nieuwe stichting zit vanaf dag 1 met een tekort van 130.000 euro per jaar.  DUMS heeft (onterecht) vertrouwen dat de gemeente zijn afspraken nakomt, TSU en DCU willen het huurcontract teruggeven aan de gemeente. Het hele DOMUS-bestuur zoekt hulp bij de gemeente. Wij vragen om de compensatie en praktische hulp bij het oplossen van de ontbrekende serviceovereenkomst. Ook vragen wij een bijdrage om iemand in te huren om dit op te lossen.
Er volgen verschillende brieven en e-mails, maar er is geen beweging. CZ wijst naar VGU en andersom. Het bestuur durft geen financiële verplichtingen meer aan te gaan en op maandbasis worden alleen de echt noodzakelijke facturen betaald voor schoonmaak, toezicht, huur en energie. Er wordt op basis van cashflow gewerkt en geen euro extra uitgegeven totdat duidelijk is hoe het nu zit met de serviceovereenkomst met DOMunder. Een negatief bijeffect is dat de DOMUS-organisatie feitelijk niet van de grond komt en alleen het hoognodige wordt gedaan. Het bestuur raakt hierdoor ook verlamd.

Ondertussen wordt er verder onderhandeld met DOMunder en wordt er ook gecommuniceerd naar GU, maar het bekende hide-and-seek-kiekeboe-spelletje gaat door. Binnen GU is er niemand die de regie pakt en een helpende hand uitsteekt. DOMunder betaalt niet alleen niet de 130.000 euro die door GU toegezegd is, ze betalen zelfs niets. De verschillende bestuursleden van DOMUS plus de staf van de AKE-instellingen blijven in gesprek, maar zonder enig resultaat.

In mei 2022 trekt het bestuur van DOMUS bij de gemeente aan de bel; waar blijven de toegezegde bedragen voor DOMUS en wanneer start de verbouwing van het pand? De reactie van CZ is: lever een rendabele businesscase in. DOMUS levert deze in juli 2022 in, en deze wordt  door CZ getoetst. Een vervolg blijft uit. Maar in november 2022 komen wethouders De Vries (Vastgoed) en Oosters (Cultuur) langs voor een gesprek. De situatie wordt open en eerlijk gedeeld, maar echte oplossingen komen er niet. Wel kondigt VGU aan dat zij de energielasten van 2022 voor hun rekening neemt omdat de verbouwing uitblijft, en dat er mogelijk een kwartiermaker kan komen. Dit moet wel met het college, CZ en VGU worden besproken. Vanuit DUMS wordt deze toezegging enorm gewaardeerd want er moet echt wat gebeuren binnen DOMUS. Het gebouwbeheer draait wel, maar erg minimaal en het is belangrijk dat er iemand op de serviceovereenkomst gaat zitten.

2023: DCU gaat, Kwartiermaker komt?
Helaas volgt in mei 2023 het bericht dat het bestuur van DCU de financiële situatie en de onzekerheid hierover niet meer trekt. Ze besluiten zich uit het pand terug te trekken. Ze communiceren dit besluit duidelijk naar alle partijen.

Na een aantal maanden krijgen wij een concept-profielschets van een kwartiermaker. Vol verwachting klopt ons hart. Eindelijk is er hulp. Helaas blijkt dat de kwartiermaker iets heel anders gaat doen dan waar DOMUS behoefte aan heeft. De kwartiermaker gaat namelijk vanuit het perspectief van de gemeente naar de toekomst kijken in plaats van kwartier maken in de huidige organisatie en de financiële knoop oplossen.                                             

Het DUMS-bestuur geeft aan teleurgesteld te zijn in deze kwartiermaker die feitelijk geen kwartiermaker is, maar een organisatieadviseur die zich gaat richten op de toekomst. Er volgen vier participatiebijeenkomsten tussen de AKE-instellingen en deze persoon.  Op zich zijn deze bijeenkomsten niet slecht; we delen allemaal informatie en er ontstaat eind september 2023 een positief beeld vanuit het perspectief van DUMS.

Dit blijkt later anders te liggen, de zogeheten kwartiermaker heeft zonder een laatste versie te delen of bespreken het rapport doorgestuurd naar de combistaf van de wethouders. De notitie wordt zonder verdere raadpleging of feedback van de AKE-instellingen door de GU vastgesteld. Het is interessant om de verschillende versies van het rapport te vergelijken. Er is blijkbaar geen behoefte van de kwartiermaker en de GU om DOMUS dan wel DUMS of de andere AKE-organisaties hier in te betrekken. In een vergadering in november vraagt Jeroen van Spijk of hij ook iets over het rapport mag zeggen. Ja, dat moment komt zeker, maar niet nu. Ook wordt afgesproken dat, voordat het rapport naar buiten gaat, er nog een overleg zal plaatsvinden. Ook dit wordt schriftelijk nog herhaald (zie email), maar de kwartiermaker noch GU lijken hieraan behoefte te hebben.

In onze optiek wordt de gemeenteraad eenzijdig en onvolledig geïnformeerd. Zaken als het selectiedocument, de genoemde venstertijden, het startdocument en de email-communicatie over de onrendabele top worden niet genoemd in documenten naar de raad. Dit wordt als bijzonder en weinig respectvol naar de AKE-partijen ervaren.

2023: Wel een serviceovereenkomst tussen DOMunder en DOMUS?
GU stelt in het najaar van 2023 wel voor om tot een oplossing te komen in het eindeloze getouwtrek rondom de serviceovereenkomst tussen DOMunder en DOMUS. Zou dit proces gaan helpen? GU neemt daarbij sinds het najaar van 2023 nog een bijzonder standpunt in door te stellen dat DOMunder geen verantwoordelijkheid heeft in kosten van het toezicht. Dit is een merkwaardig standpunt vanuit sociale, fysieke veiligheid in een publiek toegankelijk multifunctioneel gebouw waar muzikanten, kinderen, muziekgezelschappen, bandjes, dansgroepen en theatergezelschappen, toeristen voortdurend in en uitlopen. Dit nieuwe standpunt is eveneens in tegenspraak tot de eerdere pandvisie waar de gemeente Domplein 4-5 ziet als een publiek gebouw.         

Het nieuwe voorstel leidt echter wel in no-time tot een blij DOMunder. Zij hoeven niet meer mee te betalen aan het toezicht en betalen daardoor geen 130.000 per jaar maar slechts 30.000 euro per jaar. De overige AKE-instellingen moeten het maar uitzoeken.

Toch geeft het DOMUS bestuur in een gesprek in november 2023 aan hier mee in te stemmen onder drie voorwaarden:      
1. DOMUS is niet verantwoordelijk voor het verdwijnen van het toezicht op het moment dat DOMunder het gebouw gebruikt 
2. Er worden afspraken gemaakt over de financiële compensatie van 1 januari 2022 tot 1 januari 2024. In de woorden van DOMunder is er immers “nog geen overeenkomst hierover tussen DOMunder en Domus. Hiervoor is het wachten op de Gemeente Utrecht en het definitieve verrekeningsvoorstel over 2022 en 2023”.     
3. GU gaat akkoord dat DOMUS vanaf 2024 het gebouw beperkter gaat gebruiken.

Helaas lopen ook deze afspraken tussen DOMUS en GU weer anders. Tot nu toe is er nog steeds niet betaald tussen DOMunder en DOMUS en hebben TSU, DCU en DUMS bijna twee jaar de kosten voorgeschoten.

2024: Het DUMS-standpunt met scenario’s naar de toekomst
Het DUMS-bestuur heeft op 22 november jl. besproken dat wij nog steeds geloven in het concept van DOMUS als de grote financiële knoop wordt opgelost in relatie tot DOMunder en de bekostiging van de toezichthouders tot 1 januari 2024. We zien daarvoor de volgende scenario’s.

Scenario 1: Doorontwikkeling van DOMUS naar een beheerorganisatie
DUMS blijft als voorkeurscenario hebben om DOMUS door te ontwikkelen. Het idee van DOMUS kwam oorspronkelijk van de gemeente en we zijn er als DUMS vol enthousiast ingestapt. We hebben ons aan alle afspraken gehouden die in het selectiedocument staan en we hebben zelfs als DUMS een flink bedrag voorgeschoten. Helaas constateren we dat we nu al twee jaar in een spelletje tussen twee gemeentelijke afdelingen zitten en dat de gemeente geen van de afspraken is nagekomen.

Toch hoopt DUMS dat de gemeente zijn financiële afspraken nakomt en dat we begin 2024 met een schone lei kunnen beginnen. DOMUS zelf heeft geen schulden meer behalve de huurachterstand bij de gemeente die we na overleg met de gemeente zelf tijdelijk hebben gestopt. Vanaf januari 2024 kan DUMS de huur weer voldoen als de gemeente tot een vereffening komt.

In het nieuwe model kan DOMUS worden doorontwikkeld tot een beheerorganisatie. Er komen nieuwe bestuursleden bij (die door de gemeente en de AKE-partijen kunnen worden geselecteerd) en er komt een professionele verhuurorganisatie bij die zorgdraagt voor het beheer van het gebouw. Hiervoor heeft een Utrechtse partij interesse getoond. Binnen dit scenario dragen de AKE-partijen een aantal taken over naar de nieuwe professionele partij, maar behoudt ze wel de rechten op huur en prijs en invulling van het gebouw. Het gebouw zal mogelijk wel minder open zijn omdat DOMunder niet meer bijdraagt aan de kosten van de toezichthouders. Wij verwachten wel dat de gemeente dan extra deuren en sleuteltags gaat installeren zodat de individuele docenten en leerlingen wel toegang blijven houden tot hun leslokalen.

Scenario 2: DUMS trekt zich terug naar Domplein 5
Mocht scenario 1 niet door gaan zal DUMS zich terugtrekken uit de gezamenlijkheid die ooit was voorzien. Het gaat met DUMS zelf namelijk wel goed en we hebben een zeer actieve programmering van het gebouw. Dit zullen we doorzetten, maar dan vanuit onze eigen kracht. We willen Domplein 5 als nieuwe hoofdentree voor onze muziekschool geschikt maken en zullen ons dan richten op onze school aan de linkerkant van het gebouw. We maken een mooie horecalounge voor onze eigen gasten en we zullen door gaan met het programmeren van onze muziekschool, inclusief de zalen. We doen dit liever dan wel allemaal zelf zonder afhankelijkheden van de gemeente. 

Als de gemeente wil dat DOMUS wordt opgeheven, heeft DUMS de volgende eisen:
•  DUMS houdt tot 2032 het recht op de huur van alle ruimten die nu worden gebruikt en in lijn met de aard van de activiteiten die er nu in plaats vinden. Dit geldt ook voor de grote zalen (Marnixzaal, Torenzaal).
• Er komt een serviceovereenkomst met GU waarbij vergelijkbare kosten per vierkante meter worden doorberekend als bij DOMunder. Wij regelen en betalen zelf onze eigen toezichthouders voor ons eigen deel van het gebouw. De eigenaar of de hoofdhuurder zal deze afsluitbare gangen met elektronische sloten aanleggen. De kosten hiervan kunnen uiteraard worden doorbelast aan de huurders als dit inderdaad leidt tot minder kosten
•  Het DUMS-bestuur zou zich – na de fantastische samenwerkingservaring met de gemeente – het liefst afsluiten van het zogeheten publieke gebouw en vanaf nu alleen nog gebruik willen maken van de ingang op Domplein 5. De rest van het gebouw kan de gemeente aan andere feestgangers verhuren. Gelijk aan DOMunder zullen wij alleen gebruikerskosten willen betalen.
• Er komt een nieuw huurcontract voor DUMS per 1 januari 2024 waarin dit is vastgelegd;
•  Er komt een huurverlaging van 33 procent totdat de toegezegde verbouwing volledig is voltooid, met vastgelegde juridisch geldende opleveringsrapporten;
•  DUMS houdt graag een horecavoorziening voor eigen gebruik en verhuringen;
•  DUMS krijgt instemmings- en adviesrecht als belangrijke besluiten worden genomen over toezicht, toetredende huurders, horecapartijen, venstertijden, etc.
• DOMUS wordt ontmanteld per 1 januari 2024. GU neemt de contracten met de schoonmakers, toezichthouders, etc over. GU zorgt zelf voor de financiële afwikkeling met DCU en DOMunder. Voor 1 januari 2024 wordt DOMUS financieel gecompenseerd voor de onrendabele top en misgelopen inkomsten door het uitblijven van een serviceovereenkomst waardoor DOMUS per 1 maart 2024 met een klein positief saldo kan worden opgeheven. Dit laatste ook om de DOMUS bestuursleden die zich met de beste bedoelingen als vrijwilliger inzetten niet met gevolgschade op te zadelen.
•   Gegeven de slechte ervaringen met GU als partner overweegt DUMS het project aan het Berlijnplein ook te stoppen en het huurcontract daarvan ook terug te geven;

Tot slot: Hoe opereert de gemeente nu eigenlijk?
Helaas moet we constateren dat de Gemeente Utrecht geen betrouwbare partij is geweest in de afgelopen periode. Het idee van DOMUS komt vanuit de gemeente en wij zijn er met veel enthousiasme ingestapt. Er komen mooie beloftes over verbouwingen, onderhoudsmaatregelen en financiële compensatie, maar de afgelopen twee jaar is er nada niets gebeurd. Ook afspraken over een kwartiermaker, gezamenlijk communiceren en het zoeken naar oplossingen worden voortdurend niet nagekomen. Je bent als DUMS geen partner van de gemeente; er is geen sprake van horizontale samenwerking. De gemeente begint iets, maar breekt het ook net zo gemakkelijk weer af.

Daarnaast is de gemeente niet in staat om de regiefunctie op te pakken: de afdelingen CZ en VGU wijzen continu naar elkaar en ook blijkbaar op het niveau van het management of de wethouders is het niet mogelijk om werkelijk de regie te pakken. Regie pakken betekent niet met juristen in conclaaf gaan en machtspelletjes spelen: regie pakken betekent samen naar de problemen kijken en praktische oplossingen zoeken waarbij iedereen zijn eigen rol pakt. Tot slot is het betreurenswaardig dat de gemeente ook een eenzijdig en onvolledig beeld schetst naar de gemeenteraad.

Resumerend, blijft DUMS geloven in DOMUS – en is dat het beste scenario, mits er voor 1 januari 2024 met een schone lei kan worden gestart. Wij stellen voor om de organisatiestructuur van DOMUS door te ontwikkelen naar een beheerorganisatie met nieuwe bestuursleden en ondersteund door een professioneel bedrijf. Hiervoor hoeft er ook niets te worden afgebroken.

Hoogachtend,

Bestuur DUMS

vacature: docent muziek

DUMS – De Utrechts Muziekschool is op zoek naar een:

Docent Muziek

We zoeken een ondernemende creatieve docent en bieden een werkomgeving met ruimte voor eigen inbreng, voor algemene kindercursussen op de muziekschool en op basisscholen.

Op dit moment is er vooral behoefte aan een docent voor de vrijdagmiddag op het Domplein.

• Je hebt een afgeronde hbo-vakopleiding voor Docent Muziek.
• Je hebt een brede muzikale belangstelling en werkt graag samen in een creatieve omgeving
• Je hebt ambitie om een zelfstandige praktijk op te bouwen binnen ons samen werkingsverband
• Je bent ZZP’er

Kernwoorden profiel:  samenwerken, wendbaar, ondernemend, constructief bouwend aan de coöperatie.

Spreekt dit jou aan?

Stuur ons dan je CV en motivatiebrief naar vacatures@dums.nl

De Utrechtse Muziekschool is een coöperatie hartje Utrecht. We zijn een team van ruim 60 zelfstandige muziekdocenten met circa 3.000 cursisten op twee locaties: Domplein en Burchtpoort Vleuten, in het hart van Utrecht.

Bij DUMS draait alles om samen leren, samen spelen én samen presenteren. Maar we doen veel meer. We organiseren wekelijks concertmiddagen vol verrassingen onder de naam DUMStad, we geven les op basisscholen met onze lesmethode DUMS on the Road, we hebben een speciaal talentontwikkelingsprogramma voor dé muziektalenten uit Utrecht onder de naam TraieCtum, we hebben tijdens de lockdown contact gehouden met mensen in een geïsoleerde positie via het door ons ontwikkelde online lesprogramma Thuis met DUMS, we luisteren allerlei evenementen op met onze cursisten (Landelijke kindermuziekweek, Koningsdag, Dodenherdenking, Dag van de Componist, etc.) en we verhuren zalen, repetitiestudio’s en instrumenten op Domplein 4 aan amateurs én professionals.

Maar bovenal geloven we sterk in muziek als verbindingsmiddel voor alle Utrechters!

Voor in de agenda: 4 en 10 februari 2024 Open dag De Utrechtse Muziekschool

Een nieuw jaar, nieuwe voornemens. Start nu met het spelen van een instrument! DUMS opent op zondag 4 en zaterdag 10 februari 2024 haar deuren voor iedereen die geïnteresseerd is in muziekles.

Onze docenten staan deze dag voor je klaar om je meer te vertellen over hun instrument. Kom bovendien luisteren naar cursisten die samen hebben gewerkt aan een presentatie.

Kindercursussen
Je kan op elk moment instromen in onze lessen; nieuwe kindercursussen voor kinderen van 1 tot en met 12 jaar starten weer in februari. Op de open dag kan je kind meedoen met workshops om een indruk te krijgen van de lessen die gegeven worden. Binnenkort kun je je inschrijven voor die cursussen.

Gratis ensemble- en bandlessen voor volwassenen en kinderen
Ga je een jaarcursus volgen bij DUMS? We bieden gratis ensemble- en bandlessen voor al onze jaarcursisten, jong en oud! Vraag op de open dag naar de mogelijkheden.

Heb je geen zin in/tijd voor wekelijkse instrumentlessen? Er zijn superleuke orkestlessen voor zowel kinderen als volwassenen. Goeie reden om eens langs te komen op onze open dag!

Informatie over aanwezige docenten en instrumenten volgt.

De Utrechtse Muziekschool - Traiectum © 2023 Joris Louwes

Nieuw bij DUMS: Gratis ensemble- en bandlessen voor jaarcursisten

De Utrechts Muziekschool is van mening dat samen spelen essentieel is, ook voor de beginnende muzikant. Door muziek te maken met anderen leer je meer over timing, leer je luisteren naar elkaar en leer je samenwerken. Je leert kortom extra dingen naast het beheersen van je instrument. En samen muziek maken is gewoon heel erg leuk; je krijgt er met een beetje geluk ook nog eens nieuwe vrienden bij.

Omdat DUMS samenspel belangrijk vindt, willen we onze jaarcursisten gratis ensemble- en bandlessen aanbieden. Deze lessen vinden in principe elke dag plaats aan zowel het Domplein als op de CultuurCampus. We houden daarbij zo veel mogelijk rekening met voorkeursdag, leeftijd en niveau. Een ensemble-les duurt circa 40 minuten en wordt gegeven door een van de docenten van DUMS.

Zodra je je hebt ingeschreven, laten we je zo snel mogelijk weten met welk ensemble of band je kunt meespelen. En wie weet staan je met je nieuwe band of ensemble wel met elkaar te shinen op de voorspeelavond in februari!

Want zeg nou zelf; voetballen doe je toch ook niet om de training? Je gaat uiteindelijk een wedstrijdje spelen met elkaar!

Heb je nog vragen?
Die kun je altijd stellen via info@dums.nl of via je docent. 


Gratis Band & Ensemble voor jaarcursisten

Naam leerling(Vereist)
Naam ouder(s) (als je jonger bent dan 16 jaar)
DD slash MM slash JJJJ
Locatie
Ensemble of Band?
Voorkeursdag
Dagen dat je NIET kunt

Vacatures bij DUMS: docent Muziek, docent keyboard & piano pop/jazz

De animo voor muzieklessen in Utrecht is groot, zo ook bij DUMS. Wil jij jouw kennis overdragen op enthousiaste muziekliefhebbers, schoolkinderen en jonge talenten? Kom dan ook ons docententeam versterken! We zijn nog op zoek naar ondernemende, creatieve docenten Muziek en Keyboard en piano pop/jazz. DUMS biedt een werkomgeving met ruimte voor eigen inbreng.

Docent Muziek

voor algemene kindercursussen op de muziekschool en op basisscholen

• Je hebt een afgeronde hbo-vakopleiding voor Docent Muziek.
• Je hebt een brede muzikale belangstelling en werkt graag samen in een creatieve omgeving
• Je hebt ambitie om een zelfstandige praktijk op te bouwen binnen ons samen werkingsverband
• Je bent ZZP’er

Kernwoorden profiel:  samenwerken, wendbaar, ondernemend, constructief bouwend aan de coöperatie.

Docent Piano pop/jazz en keyboard

locatie Domplein en/of Leidsche Rijn

• Je hebt een afgeronde hbo-vakopleiding voor je instrument.
• Je hebt een brede muzikale belangstelling en weet leerlingen te motiveren en aan te spreken op hun interesse.
• Je hebt interesse om zowel op de muziekschool, als op basisscholen te werken.
• Je vindt het leuk om groepslessen te verzorgen
• Je bent initiatiefrijk, ondernemend, werkt graag samen in een creatieve omgeving.
• Je hebt de ambitie om een eigen praktijk op te bouwen binnen het samenwerkingsverband van DUMS.
• Je werkt als ZZP-er op basis van een opdrachtovereenkomst met je leerlingen.
• Je kent de muzikale omgeving in Utrecht, de diverse podia, en woont bij voorkeur in Utrecht.

Spreekt een van deze vacatures jou aan en voldoe jij aan het profiel?

Stuur dan uiterlijk 26 oktober je CV en motivatiebrief naar vacatures@dums.nl

UITNODIGING: Audities TraieCtum

Jong muziektalent opgelet! De inschrijving voor TraieCtum is geopend.

Elk jaar in november start een nieuwe editie van TraieCtum, ons zaterdagse  lesprogramma voor jong muziektalent. DUMS – De Utrechtse Muziekschool nodigt alle jonge musici van 10 tot 18 jaar uit voor de audities op zaterdag 28 oktober. Motivatie, talent, oog en oor voor samenspel, heb jij ze alledrie? Dan zoeken we jou!


-Ben jij tussen de 10 en 18 jaar, heb jij muziekles in (de omgeving van) Utrecht en ben je toe aan een nieuwe uitdaging buiten je gewone lessen om?
-Wil jij graag samen muziekmaken met leeftijdsgenoten? Elke zaterdagmiddag les hebben van gastdocenten van conservatoria en andere specialisten? Over samenspel, compositie, arrangeren, studeren, pr maken, akkoorden, ademhaling, overwinnen van je podiumvrees, noem maar op.

Schrijf je dan nu in voor TraieCtum, het jongtalentenprogramma van DUMS! We hebben plek voor musici uit alle richtingen. Of je nu graag klassieke muziek maakt of je hart sneller gaat kloppen bij jazz, wereldmuziek of pop: dat maakt niet uit. Wij hebben plek voor jou in deze bijzondere opleiding, waar je wordt begeleid door een docententeam van DUMS bestaande uit Cvetanka Sozovska, Mariëtte Landheer en Paul van de Calseijde.

𝗪𝗮𝘁 𝗸𝗼𝘀𝘁 𝗵𝗲𝘁?
DUMS – De Utrechtse Muziekschool neemt de kosten voor deze opleiding voor haar rekening. We verwachten van de cursisten volledige inzet.

Audities
De audities zijn op zaterdag 28 oktober tussen 10 en 16 uur. Inschrijven hiervoor kan tot en met 20 oktober. Kijk op de TraieCtum-pagina voor meer informatie over dit programma en om jezelf op te geven voor de audities. We zijn benieuwd naar jou. Wacht niet te lang, tot snel!

Gitaarles bij DUMS

Open dag bij DUMS zondag 10 september

Ben je op zoek naar een leuke muziekcursus en weet je nog niet precies wat je wilt gaan spelen? De open dagen bij DUMS geven uitkomst!

Na een succesvolle open dag op 25 juni jongstleden geven we twijfelaars de kans om nog eens langs te komen bij DUMS.
Maak kennis met onze muziekdocenten, luister naar optredens of probeer instrumenten uit. Ook kun je je inschrijven voor een van de gratis proeflessen op deze dag! 

Programma
10:00 uur Proefles 𝗠𝘂𝘇𝗶𝗲𝗸 𝘃𝗼𝗼𝗿 𝗱𝗲 𝗔𝗹𝗹𝗲𝗿𝗸𝗹𝗲𝗶𝗻𝘀𝘁𝗲𝗻 vervalt, wordt Workshop Spelen Met Muziek https://dums.stager.co/web/tickets/111340330
11.00 uur Proefles 𝗠𝘂𝘇𝗶𝗲𝗸 𝘃𝗼𝗼𝗿 𝗱𝗲 𝗔𝗹𝗹𝗲𝗿𝗸𝗹𝗲𝗶𝗻𝘀𝘁𝗲𝗻 vervalt, wordt Workshop Spelen Met Muziek
12.00 uur Workshop Spelen Met Muziek https://dums.stager.co/web/tickets/111335276
13.00 Workshop Kinderen Ontdekken Muziek https://dums.stager.co/web/tickets/111335277
11.30 uur o.v. optreden Kiki Landkroon, foyer (onder voorbehoud)
12.00 uur openbare repetitie van koor Manon Ros, lokaal 013
13.00 uur openbare repetitie TraieCtum Band lichting 2023, lokaal 002

We hebben inmiddels bevestigingen van de volgende docenten (deze lijst wordt nog aangevuld!):

Kidscursussen – Tom Luttikholt – 10-13 uur
Kidscursussen – Katerina Mavroudi – kidscursussen
Kidscursussen – Mari-anne Hof – kidscursussen 12-14 uur
Contrabas – Norma Brooks – 10-14 uur
Drums – Daan Jonker
Hoorn / flugelhorn – Austris Apenis 12-15 uur
Hobo – Helmke Jansen 10-13 uur
Saxofoon – Paul van de Calseijde
Saxofoon – Iman Spaargaren 11-13 uur
Trompet – Teake Sikkema – 13-15 uur
Viool – Hans Lub 10-11 uur
Viool -Anna Steenhuis 11-12.30 uur
Viool – Saskia Frijns 12.30-13.45 uur
Viool – Nanette van Amerongen 13.45-14.00 uur
Samenzang – Manon Ros 12-13 uur
Zang – Kiki Landkroon 11.30 (onder voorbehoud)
Zang – Linda Vink
Alle onder voorbehoud

Je bent van harte welkom vanaf 10 uur. De open dag gaat door tot circa 15 uur. Daarna vieren we het Utrecht Uitfeest; vanaf circa 15.30 uur kun je genieten van optredens die we organiseren i.s.m. UJazz en Istituto Cervantes.

Open dag bij DUMS Leidsche Rijn: zaterdag 2 september

Ben je op zoek naar een leuke muziekcursus en weet je nog niet precies wat je wilt gaan spelen? De open dagen bij DUMS geven uitkomst!

Op zaterdag 2 september organiseren we een open dag op de CultuurCampus in Vleuterweide, Leidsche Rijn. Deze dag is voor alle leeftijden.
Maak kennis met onze muziekdocenten, luister naar optredens of probeer instrumenten uit. Ook kun je je inschrijven voor een van de gratis proeflessen op deze dag! 

10:00 uur Proefles 𝗠𝘂𝘇𝗶𝗲𝗸 𝘃𝗼𝗼𝗿 𝗱𝗲 𝗔𝗹𝗹𝗲𝗿𝗸𝗹𝗲𝗶𝗻𝘀𝘁𝗲𝗻: https://dums.stager.nl/web/tickets/111331047 (let op: 1 ticket is voor een koppel ouder+kind)
11.00 uur Proefles 𝗠𝘂𝘇𝗶𝗲𝗸 𝘃𝗼𝗼𝗿 𝗱𝗲 𝗔𝗹𝗹𝗲𝗿𝗸𝗹𝗲𝗶𝗻𝘀𝘁𝗲𝗻: https://dums.stager.nl/web/tickets/111331048 (let op: 1 ticket is voor een koppel ouder+kind)
12 uur Proefles 𝗦𝗽𝗲𝗹𝗲𝗻 𝗺𝗲𝘁 𝗠𝘂𝘇𝗶𝗲𝗸 / 𝗞𝗶𝗻𝗱𝗲𝗿𝗲𝗻 𝗢𝗻𝘁𝗱𝗲𝗸𝗸𝗲𝗻 𝗠𝘂𝘇𝗶𝗲𝗸 4-8 jaar: https://dums.stager.nl/web/tickets/111331050
13 uur Proefles 𝗦𝗽𝗲𝗹𝗲𝗻 𝗺𝗲𝘁 𝗠𝘂𝘇𝗶𝗲𝗸 / 𝗞𝗶𝗻𝗱𝗲𝗿𝗲𝗻 𝗢𝗻𝘁𝗱𝗲𝗸𝗸𝗲𝗻 𝗠𝘂𝘇𝗶𝗲𝗸 4-8 jaar: https://dums.stager.nl/web/tickets/111331051

Je bent welkom tussen 10 en 15 uur. We hebben inmiddels bevestigingen van de volgende docenten:
Anja Oosterbeek – Muziek voor de Allerkleinsten – 10-13 uur
Christoffel Zuiddam – piano 10-15 uur
Claudia Franzen – kindercursussen: 10-13 uur
Katerina Mavroudi – kindercursusen 10-15 uur
Michael van Dijk – gitaar: 12-15 uur
Michelle Brunt – viool: 12-15 uur
Mimi Magusin – kindercursussen: 12-15 uur
Noah Hassler-Forrest – Jazzviool 10-15 uur
Pauliina Lievonen – 12-13 uur
Pieter Hoogervorst – basgitaar: 13-15 uur
Purcell de Noten – klarinet: 10-15 uur
(tijden onder voorbehoud)

Adres: CultuurCampus, Burchtpoort 5, Vleuten.

Schrijf je nu in voor seizoen ’23/’24

Je kunt je alweer inschrijven voor een nieuw lesseizoen muziek maken. Drums, hobo, of toch contrabas? Bij DUMS kun je les krijgen op ruim 30 instrumenten. Als je nog niet zeker weet voor welk instrument je gaat, zet dan onze open dagen in je agenda: zaterdag 2 september CultuurCampus Vleuterweide, zondag 10 september Domplein Utrecht Centrum.

Op deze dagen heten onze docenten je van harte welkom om instrumenten uit te proberen, te luisteren naar presentaties en te vertellen over onze nieuwe cursussen in het nieuwe seizoen.

NIEUW BIJ DUMS: GRATIS BAND- EN ENSEMBLE-LESSEN VOOR BEGINNENDE JAARCURSISTEN

Bij DUMS weten we hoe belangrijk het is om samen muziek te maken. We zijn ervan overtuigd dat je al met een paar noten kan samenspelen. Dus komend seizoen introduceren we onze gratis bandlessen voor nieuwe cursisten die zich inschrijven voor een jaarcursus op een instrument. Doe je mee?

 • Leeftijden: 6 t/m 12 jaar en 12 jaar tot 18 jaar en 18 jaar en ouder
 • Je bent nieuw als jaarcursist instrument of start het tweede jaar op je instrument
 • De lessen zijn elke werkdag om 17.30 (Leidsche Rijn) en om 17.40 uur (Domplein). De les duurt 40 minuten.
 • Er is onderscheid tussen band (pop-instrumenten) en ensemble (klassieke instrumenten)
 • Inschrijven kan vanaf eind augustus via je docent.
 • Je schrijft je in voor een vaste les op een vaste dag en bent dan elke week van harte welkom!

Utrechtse Muziek Voor Altijd: DUMS-cursisten presenteren zich in bands en ensembles

Op zondag 2 juli viert De Utrechtse Muziekschool dat iedereen met elkaar muziek kan maken, met de muziekvoorstelling ‘Utrechtse Muziek voor altijd’. Want komend jaar is het 160 jaar geleden dat de eerste Utrechtse Muziekschool werd opgericht.

Dat viert DUMS met een groot concert in de Domkerk met muziek uit en over Utrecht, gespeeld door Utrechtse muzikanten van alle leeftijden en niveaus. Jong, oud, beginner, gevorderd; alle musici maken met elkaar muziek in orkesten, bands en ensembles. Want ons motto is niet voor niets “samen leren, samen spelen en samen presenteren”!

Ga mee aan de hand van de Utrechtse componiste en koordirigent Catharina van Rennes (zangeres Linda Vink), die je in deze muziekvoorstelling leidt langs Utrechtse muziek door de eeuwen heen. Van Drie Kleine Kleutertjes tot Kensington.

Het concert vindt plaats in de Domkerk in hartje Utrecht en start om 15.00 uur. Toegang is gratis, tickets zijn verkrijgbaar via onze ticketshop.

Open Dag bij DUMS

Plannen voor muzieklessen voor je kind of voor jezelf? Kom dan op zondag 25 juni naar de open dag van DUMS – De Utrechtse Muziekschool op het Domplein! 

Op deze dag kun je kennismaken met wat De Utrechtse Muziekschool je allemaal te bieden heeft voor komend seizoen. Inschrijven voor cursussen kan op die dag ook!

Vanaf 10 uur kun je op de instrumentenmarkt diverse muziekinstrumenten uitproberen, kennismaken met docenten en proeflessen afspreken. Bovendien zijn er optredens door leerlingen, docenten en ensembles van DUMS in diverse muzikale stijlen. Houd onze website in de gaten voor het complete programma!

PROGRAMMA

10.00 UUR & 11.00 UUR Proeflessen Muziek voor de Allerkleinsten
Doe mee met een van de proeflessen Muziek voor de Allerkleinsten voor dreumesen en peuters van 1 tot en met 3 jaar. Inschrijven gewenst en let op: een ticket is voor 1 ouder en 1 peuter.
Tickets voor de proefles van 10 uur
Tickets voor de Proefles van 11 uur

INSTRUMENTEN/DOCENTEN AANWEZIG

Welke instrumenten kun je zondag allemaal uitproberen op de open dag van DUMS? VEEL!
Hieronder zie je welke docenten op welk tijdstip aanwezig zijn. 

Basgitaar: Tim Luiten 10.00 – 15.00 uur
Basgitaar: Pieter Hoogervorst 10.00 – 12.30 uur
Blokfluit / Dwarsfluit: Pauliina Lievonen 12.30 – 15.00 uur
Cello: Nicoline Jansen 12.30 – 15.00 uur
Contrabas: Norma Brooks 10.00 – 12.30 uur
Gitaar: Michael van Dijk 10.00 – 15.00 uur
Gitaar: Freddy Scheerder 10.00 – 15.00 uur
Gitaar: Tyler McCullough 10.00 – 15.00 uur
Hoorn: Austris Apenis 10.00 12.30 uur
Piano: Alexander Benham
Piano: Anne Frijns
Piano/Keyboard: Naut de Bruin 10.00-13.00 uur
Saxofoon: Paul van de Calseijde 10.00 – 14.00 uur
Saxofoon: Remko Majoor 10.00 – 12.30 uur
Slagwerk: Casper van Helvoirt 12.30 – 15.00 uur
Trompet: Teake Sikkema 10.00 – 13.00 uur
Viool: Anna Steenhuis 10.00 – 13.00 uur
Viool: Saskia Frijns 13.30 – 15.00 uur
Viool: Noah Hassler Forest 10.00 – 11.30 uur
Zang klassiek/musical/pop: Linda Vink 10.00 – 12.30 uur

OPTREDENS FOYER
10.30 uur Tyler’s Jazz
11.00 uur Noah Hasseler Forest (jazz- & impro viool)

OPTREDENS TORENZAAL
12.15 uur Docenten DUMS: Naut de Bruin (piano), Freddy Scheerder (gitaar), Paul van de Calseijde (saxofoon) + leerling van Norma Brook (contrabas)
13.00 uur cursisten Lea Zantinge
13.45 uur Alexander Benham
15.15 uur Maya Willemse

OPEN DAG bij DUMS
Zondag 25 juni
10.00-15.00 uur
Domplein 4, 3512 JC Utrecht

Reserveren kan vast via onze ticketshop.

Ognenka 𝗚𝗲𝗿𝗮𝘀𝗶𝗺𝗼𝘃𝘀𝗸𝗮-𝗗𝗶𝗺𝗶𝘁𝗿𝗼𝘃𝘀𝗸𝗮

Concerten bij DUMS op zondag 14 mei: Macedonische middag & Kamermuziek onder de Dom

MACEDONISCHE MIDDAG MET MUZIEK EN WIJN

Zondag 14 mei is het moederdag. Bij DUMS vieren we dat uiteraard met prachtige muziek.

Verras je moeder aanstaande zondag met een prachtig moederdagconcert met wijnproeverij voor de volwassenen in de Marnixzaal van DUMS. Macedonische muziek en Macedonische wijn, wij zeggen: een gouden zondagmiddagcombi! De pianiste 𝗢𝗴𝗻𝗲𝗻𝗸𝗮 𝗚𝗲𝗿𝗮𝘀𝗶𝗺𝗼𝘃𝘀𝗸𝗮-𝗗𝗶𝗺𝗶𝘁𝗿𝗼𝘃𝘀𝗸𝗮, speciaal overgekomen uit Noord-Macedonië, is internationaal onder meer bekend als solist bij het Macedonisch Philharmonisch Orkest en het Istanbul Kamerorkest, geeft pianoles op DMBUC in Skopje en won in 2021 de Docent van het Jaar-prijs voor beste muziekdocent van Noord-Macedonië. Ze gaat werk spelen van Canev, Brahms en Debussy.

DUMS-docente 𝗖𝘃𝗲𝘁𝗮𝗻𝗸𝗮 𝗦𝗼𝘇𝗼𝘃𝘀𝗸𝗮, eveneens afkomstig uit Noord-Macedonië, zal ook van zich laten horen op de klavecimbel. Ze geeft al enkele jaren gepassioneerd piano- én klavecimbelles bij De Utrechtse Muziekschool. Maar niet alleen dat: ze is ook een begenadigd klavecimbelspeler, onder andere bij kamermuziek- en orkestprojecten zoals The Hague International Baroque Orchestra en barokensemble Teatro alla Moda. Daarnaast is ze werkzaal als koordirigent en leidt ze het jongtalentenprogramma TraieCtum bij DUMS. Zij speelt zondag werk van o.a. Bach, Rameau en Brunnenmüller. Een van haar klavecimbelleerlingen, 𝗝𝗮𝗻 𝗖𝗿𝗼𝗼𝗻𝗲𝗻, zal het concert openen met een aantal werken op klavecimbel met stukken van Couperin en Bach.

Na afloop kun je genieten van heerlijke wijn aangeboden door de Ambassade van Noord-Macedonië. Tickets voor dit evenement zijn verkrijgbaar via onze ticketshop; docenten en cursisten van DUMS krijgen korting.

Moederdagconcert – Macedonische middag
Zondag 14 mei 16.00 uur
Marnixzaal – De Utrechtse Muziekschool, Domplein 4 Utrecht

Tickets €7,50 / €5,00 via onze ticketshop

RIETVELD ENSEMBLE: KAMERMUZIEK ONDER DE DOM

Een keer per maand is de Marnixzaal de huiskamer van het Rietveld Ensemble. Vaste uitvoerenden zijn violiste Elisabeth Perry, altviolist Richard Wolfe, cellist Matthias Naegele en klarinettiste Nancy Braithwaite, en zij nodigen iedere keer bijzondere gastmusici uit. Zondagavond 14 mei zijn dat de uit Japan afkomstige pianist Toru Oyuma, specialist in de Franse componisten Fauré, Debussy en Ravel, en fagottist Louis van Nunen, die in zijn lange loopbaan onder meer speelde in het Nederlands Blazers Ensemble, Asko Schönberg Ensemble, Amsterdam Sinfonietta en het Rotterdams Philharmonisch Orkest.

Voor de pauze worden werken uitgevoerd van drie Amerikaanse componisten uitgevoerd.
Bernhard Garfield was behalve componist ook fagottist van het beroemde Philadelphia Orkest. Irene Britton Smith, componiste van zowel Afrikaans-Amerikaans als Crow en Cherokee afkomst, studeerde onder meer aan het befaamde Juilliard in New York en met de Franse compositiedocent Nadia Boulanger. En Lowell Liebermann is een van de meest uitgevoerde componisten in de V.S.: hij heeft ruim 140 werken geschreven en staat bekend om zijn lyrische stijl.

Na de pauze worden de spotlights gericht op de Franse componist Fauré, die – zelf ook pianist – veel kamermuziek componeerde met piano. Als componist vormt hij een link tussen Saint-Saëns en Ravel, Franck en Debussy.

Docenten en cursisten krijgen voor dit concert 10 euro korting met de code STUDENT. Tickets zijn verkrijgbaar via onze ticketshop.

Rietveld Ensemble | Kamermuziek onder de DOM
Zondag 14 mei 20.00 uur
Marnixzaal – De Utrechtse Muziekschool, Domplein 4 Utrecht
Tickets €17,50 / €7,50 via onze ticketshop

Dodenherdenking op Fort Lunet I

Voor het vierde jaar op rij organiseert DUMS samen met Defensie en Gemeente Utrecht een herdenking voor gevallen Utrechtse veteranen. Op het vorig jaar gerestaureerde Fort Lunet I vindt op 4 mei een plechtigheid plaats met verhalen en muziek van Utrechtse (amateur)musici.

Met deze herdenking verbindt DUMS de lijn van het herdenken van oorlogsslachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog met de slachtoffers die vandaag de dag nog altijd vallen in oorlogssituaties – en met de stad Utrecht.

Persoonlijke verhalen en muziek
Het programma wordt verzorgd door De Utrechtse Muziekschool (DUMS) en bestaat uit het taptoesignaal, de twee minuten stilte en het klinkende Wilhelmus, gespeeld door cursisten van DUMS. Daarnaast zijn er verhalen en klinkt er de mooiste muziek, gespeeld door het Utrechtse Studenten Concert en door docenten van DUMS.

Wethouder Eelco Eerenberg van de Gemeente Utrecht zal een toespraak houden en een krans leggen. Majoor Vik Franke van Defensie deelt een persoonlijk verhaal en zal ook de namen opnoemen van 78 gevallen Utrechtse veteranen sinds de Tweede Wereldoorlog. Luitenant ter zee der eerste klasse Katja van As is ook dit jaar weer aanwezig om voor elke gevallen Utrechtse veteraan een fakkel aan te steken.

Publiek is welkom; kom op de fiets
Publiek is van harte welkom om deze Dodenherdenking bij te wonen. De herdenking vindt plaats op een betekenisvolle locatie: het solitaire Fort Lunet I, Utrechts erfgoed met een militaire historie en momenteel “bewoond” door de organisaties Grounded, BUI en BSO Het Fort van Ludens.

Dit initiatief vanaf Fort Lunet I is een aanvulling op de herdenking op het Domplein. Grounded zal de bezoekers een warm welkom heten. Let op: er is geen parkeergelegenheid voor auto’s, dus kom op de fiets!  Er zijn stoelen aanwezig, maar aan te raden is om eventueel een picknickkleed mee te nemen.

Dodenherdenking op Fort Lunet I
Koningsweg 290, 3585 LD Utrecht
Donderdag 4 mei 2023
Aanvang 19.45 uur

Kindermuziekweek 2023 bij DUMS

Van vrijdag 24 maart tot en met zondag 2 april is de vijfde editie van de Kindermuziekweek. Door heel Nederland is die week aandacht aan muziekeducatie en muziek voor en door kinderen. Ook DUMS doet mee!

Gratis open lessen
DUMS organiseert deze week een aantal open lessen. Inschrijven voor een van de open lessen – zoals Muziek voor de Allerkleinsten of Kinderen Ontdekken Klassiek – kan via onderstaand inschrijfformulier.

Optredens TraieCtum-leerlingen
Op zondag 2 april staat de nieuwe editie jong Utrechts talent op het Rabo-podium in de hal van TivoliVredenburg. Sinds een succesvolle auditie afgelopen oktober werken de Utrechtse jongeren bij De Utrechtse Muziekschool (DUMS) onder de noemer TraieCtum elke zaterdagmiddag hard aan hun muzikaal talent. Wekelijks repeteren ze in hun vaste ensemble of band onder leiding van een coach van DUMS. Daarnaast ontvangen zij elke week een gastles van een conservatoriumdocent, aanvullende lesmodules en masterclasses van UJazz en de Nederlandse StrijkKwartet Academie.

De artiesten deze middag komen uit heel Utrecht. Van saxofoon tot cello, op harp, darbuka, toetsen, gitaren, blokfluit of bas; voor alle instrumenten is een plek. Wat opvalt bij alle jongeren is hun motivatie, inzet en liefde voor muziek. Dit hoor je terug op het podium. Tijdens het voorjaarsconcert tonen de jonge musici de stukken waar ze de afgelopen weken aan gewerkt hebben. Hierbij treden zij zelfstandig op in klassieke ensembles en popbands.

𝘋𝘜𝘔𝘚𝘵𝘢𝘥 𝘒𝘪𝘯𝘥𝘦𝘳𝘮𝘶𝘻𝘪𝘦𝘬𝘸𝘦𝘦𝘬𝘴𝘱𝘦𝘤𝘪𝘢𝘭: 𝗗𝗼𝗺𝘀𝘁𝗮𝗱 𝗝𝗲𝘂𝗴𝗱 𝗢𝗿𝗸𝗲𝘀𝘁 : 𝗣𝗲𝘁𝗲𝗿 𝗲𝗻 𝗱𝗲 𝗪𝗼𝗹𝗳

De absolute klassieker voor symfonieorkest gespeeld door enthousiaste tienermusici uit Utrecht, zoveel mogelijk in de originele bezetting, onder leiding van dirigent Gerrit Maas.Een fantastisch muzikaal sprookje! Dat is het verteltheaterstuk Peter en de Wolf, in 1936 door Prokofjev geschreven als middel om kinderen vertrouwd te maken met de klanken van muziekinstrumenten in een symfonieorkest. Ruim 85 jaar later staat het nog altijd als een huis.Op de slotdag van de Landelijke Kindermuziekweek speelt het Domstad Jeugd Orkest deze klassieker met veel plezier bij DUMS in huis. Kom genieten van dit prikkelende stuk, met live-verteller. 
Het Domstad Jeugd Orkest bestaat uit enthousiaste tienermusici en speelt originele symfonische werken, zoveel mogelijk in de originele bezetting.

𝗗𝗼𝗺𝘀𝘁𝗮𝗱 𝗝𝗲𝘂𝗴𝗱 𝗢𝗿𝗸𝗲𝘀𝘁 : 𝗣𝗲𝘁𝗲𝗿 𝗲𝗻 𝗱𝗲 𝗪𝗼𝗹𝗳
Marnixzaal, De Utrechtse Muziekschool
Domplein 4 Utrecht
Aanvang 11.00 uur
Tickets à €10,00 zijn verkrijgbaar via onze ticketshop.

Gouden brievenbus
In Amsterdam plaatsen het Concertgebouw, het Muziekgebouw en de Nationale Opera & Ballet een gouden brievenbus in de hoofdentree. Kinderen tot en met 12 jaar kunnen hun muziekwensen erin gooien. Bijvoorbeeld: ik wil graag op muziekles maar ook: ik wil een keer samen spelen met Janine Jansen. Op donderdag 6 april wordt bekend gemaakt welke drie wensen in vervulling gaan.

Inschrijven proeflessen Kindermuziekweek 2023

Muziek voor de Allerkleinsten (1 tot en met 3 jaar)
Spelen Met Muziek (4 tot en met 5 jaar)
Kinderen Ontdekken Muziek (6 tot en met 9 jaar)
Kinderen Ontdekken Klassiek (9-12 jaar)

DUMS x UJazz: DUMStad Special

Vier maal per jaar organiseren UJazz en DUMS een gratis toegankelijk jazz & world programma onder de titel Dumstad Special. De concerten van plusminus 40 minuten vinden afwisselend plaats in de Torenzaal en de Foyer.
Met deze middag: Tweetet, Fenne, Blovi en Sherpa Steps.

Toegang is gratis!

TraieCtum: jong talent in concert

Zondagmiddag 19 februari laten jong Utrechts muziektalent weer van zich horen. 20 jongeren presenteren wat zij afgelopen periode geleerd hebben in het jongtalentenprogramma TraieCtum van DUMS.
Onder de bezielende leiding van docenten Mariëtte Landheer, Cvetanka Sozovska en Paul van de Calseijde werken zij sinds november elke zaterdag aan samenspel en presentatie. Daarnaast verzorgen gastdocenten van diverse academies en muziekorganisatie masterclasses en workshops.

En nu is het tijd voor een tussentijds voorjaarsoptreden! Van klassiek tot Coldplay, voor ieders oren wat wils. Ook brengen de toekomstige podiumbeesten onder leiding van jazzviolist Tim Kliphuis een eigen groepscompositie ten gehore. Het concert van een uur vindt plaats in de Marnixzaal aan het Domplein.

TraieCtum – Jong talent in Concert
Zondag 19 februari 2023, 16.00 uur
Marnixzaal, De Utrechtse Muziekschool
Domplein 4 3512 JC Utrecht

Tickets à €10 (inclusief consumptie) zijn verkrijgbaar via onze online ticketshop.

Open Dag Domplein: 29 januari 2023

Op zondag 29 januari ben je van harte welkom op de halfjaarlijkse open dag van de leukste muziekschool aan het Domplein. Zet hem vast in je agenda!

Wat kun je deze dag verwachten?

 • Een dag vol meet-and-greets met onze docenten en hun muziekinstrumenten
 • Proeflessen
 • Een infomarkt met info over samenspeelcursussen en ander DUMS-aanbod, Utrechtse orkesten, basisscholen, muziekfestivals en meer.
 • Optredens van cursisten die de cursussen Kinderen ontdekken Muziek, Spelen met Muziek en Kinderen Ontdekken Klassiek / Pop hebben gevolgd.
 • Proeflessen Muziek voor de Allerkleinsten.
 • En natuurlijk vergeten we ook de inwendige mens niet op deze dag! De poffertjeskraam van Marjolein staat vanaf 11.45 uur op de binnenplaats.

PROGRAMMA

Ensembleles strijkers in lokaal 009, 15-20 minuten
om 12.00, -13.00 uur – 14.00 uur MET
• Cello – Floris
• Viool – Valerie
• Contrabas – Norma
• Blokfluit – Paulina
• Harp – Beate

Bandles in lokaal 002, 15-20 minuten
10.30 – 11.30 – 12,30 – 13.30 MET
• Pieter – bas
• Tyler – gitaar
• Naut – toetsen
• Daan/Niels –Drums

Kinderen Ontdekken Muziek voorproeven in lokaal 013, 15 – 20 min
11.30, 12.00 en 12.30 uur
• Douwe

Losse kennismaking met instrumenten
van 10.30 tot 16.00 uur
• 002 Elektrisch/akoestische gitaar + basgitaar: Freddy/Pieter
• 006 Tokkelinstrumenten: Gitaar / harp: Tyler / Beate
• 007 Contrabas / viool Norma / Valerie / Saskia / Michelle
• 009 Cello: Mariette / Floris
• 010 Houtblaasinstrumenten (dwarsfluit/klarinet/blokfluit): Sari / Purcell / Pauliina
• 011 Koper (trompet, hoorn, saxofoon): Teake / Austris / Paul
• 012 Toetsen (piano, keyboard): Max / Naut / Lucia
• 013 Kids / Zang/songwriting: Douwe / Kiki Deirdre
• 015 Drums: Niels / Damian

Presentaties Torenzaal

12.30 – 13.00 uur Tegenpool Orkest
13.30 -14.00 uur TraieCtum Band 1 & 2
14.30 – 15.00 uur Kiki Deirdre songwriting presentatie
15.30 – 16.00 uur Salsa de Hoy

Zien we je op zondag 29 januari? Meld je aan door een kaartje te reserveren. Voor de proeflessen Muziek voor de Allerkleinsten dien je apart een ticket te reserveren voor jou en je mini-me. Deze proeflessen zijn om 10 uur en om 11 uur. Update: Deze lessen zijn VOL.

ensembleles

Samen leren, samen spelen, samen presenteren: start ensemble- en bandlessen

Het is zover: we gaan starten met &SEMBLE- en B&NDlessen voor beginnende spelers (1e, 2e jaars). Vanaf 31 oktober, direct na de herfstvakantie, gaan elke werkdag de groepen van start. 

In de &SEMBLE-lessen speel je samen met verschillende instrumenten. De les is wekelijks, waar mogelijk aansluitend aan je gewone instrumentale les. We spelen de liedjes die je op je gewone les ook leert, maar met zingen, bewegen, improviseren en gekke spelletjes maken we er een echt feestje van. Zo word je een allround muzikant en krijg je er tegelijk een stel muziekvrienden bij.

Dagen & tijden
Maandag 17.00 bij Valerie Schonen: valerie.schoenen@ziggo.nl
Dinsdag 16.30 bij Floris Dercksen info@florismuziek.nl
woensdag 16.30 bij Naut de Bruin (band) nautdebruin@gmail.com
Donderdag 16:30 bij Pauliina Lievonen pauliinalievonen@casema.nl
Vrijdag 16:40 bij Hans Lub (1e-3e jaar) hanslub42@gmail.com

Kosten zijn €128 voor 20 lessen. Bij 3 deelnemers duurt de les 30 minuten, bij 4 deelnemers of meer 40 minuten.

Georgische YouTube-sensatie Trio Mandili komt naar de Marnixzaal!

De Georgische YouTube-sensatie Trio Mandili, die met haar muziek al enkele jaren het internet verovert en de wereld een stukje mooier maakt, is voor het eerst te zien in Nederland!

 Op vrijdag 25 november geeft de groep een intiem benefietconcert in de Marnixzaal van De Utrechtse Muziekschool.

De Russische aanval op Oekraïne greep de groep zodanig aan, dat ze regelmatig benefietconcerten geeft, waarvan de opbrengst volledig naar oorlogsslachtoffers uit Oekraïne gaat.

Het Georgische Trio Mandili – van wie het onderstaande filmpje liefst 27 miljoen hits op YouTube – brengt die avond onvergetelijke nummers, vol van karakteristieke vocale harmonieën. Dit benefietconcert in Utrecht is een geweldige buitenkans om deze drie prachtige stemmen live te horen.

We vragen een minimale donatie van 20 euro, die volledig zal worden gebruikt om vluchtelingen te helpen via de Mandili Cares Foundation, opgericht door Trió Mandili. Het aantal beschikbare plaatsen is beperkt. Tickets zijn verkrijgbaar via deze link. LET OP: helaas zijn er problemen met betalingen via iDeal. We adviseren om te betalen met creditcard of met PayPal.

DUMS verwelkomt Muziekfestival U? op zondag 13 november

Le Guess Who? heeft het doel om mensen samen te brengen door middel van muziek en cultuur. U? is het verbindende en gratis toegankelijke dagprogramma van Le Guess Who?, gemaakt voor en mét de stad Utrecht. Hiermee draagt Le Guess Who? haar missie om mensen te verrijken met inspirerende muziek en cultuur nog verder uit naar de stad. Van 10 t/m 13 november 2022 keert U? terug voor een tweede editie. Een van de locaties is De Utrechtse Muziekschool.

Op zondag 13 november strijkt U? neer aan het Domplein. Bij DUMS presenteren we een gratis muziekprogramma met muziek uit alle windstreken, in alle stijlen – en allemaal met connectie met De Utrechtse Muziekschool. Want dat zijn we uiteindelijk: een plek om samen te leren. Samen te spelen. En samen te presenteren.

Van 13.00 uur tot 18.00 uur in de Torenzaal, met:
13.00 uur TraieCtum Band (jong talent)
14.00 uur Antje Herber (flamencodans)
15.15 uur SeptNoir (jazztrio)
16.15 uur Jaipur Junction (India/NL)
17.30 uur Stach & Tano Rivers (hip hop)

en ’s avonds in de Marnixzaal met:
20.30 uur Popkoor Utrecht o.l.v. Jurriaan Grootes

Kijk voor meer info over U? op de site van Le Guess Who?.

Jaipur Junction

¡Vamos! Ricciotti Ensemble geeft gratis concert in de Marnixzaal

Het Ricciotti Ensemble gaat op tournee naar Andalusië! En geeft daags voor vertrek nog een Saludos-show in de Marnixzaal van DUMS. Kom naar het Domplein en geniet mee!

Over het Ricciotti Ensemble
Het Ricciotti Ensemble is een straatsymfonieorkest dat speelt voor mensen die om welke reden dan ook niet of nauwelijks met live symfonische muziek in aanraking komen. Sinds de oprichting in 1970 spelen ze overal en voor iedereen: op straat, in het asielzoekerscentrum, in het vliegtuig of de gevangenis, en in het buitenland. Het ensemble bestaat uit 43 jonge enthousiaste professionele en amateurmusici die als vrijwilliger meespelen. Het Ricciotti gaat drie keer per jaar op tournee.

Programma
Tour Andaluz brengt je een meltingpot van muziek met werken die hun roots hebben in zowel het Christelijke, Islamitische en Joodse verleden van Andalusië. Er klinken werken geïnspireerd door flamenco, maar ook de klassieke Spaanse componisten als Manuel de Falla en Isaac Albéniz. Daarnaast hoor je werken van Chick Correa, Mezquita, Califato ¾ en een nieuwe compositie van componist Diego Soifer.

Gastzangeres: Karin Strobos
Met haar sprankelende podiumpersoonlijkheid is mezzosopraan Karin Strobos de perfecte solist voor Ricciotti’s Tour Andaluz. Ze is een van de leidende mezzosopranen in het Nederlandse muziekleven en trad veelvuldig op met vrijwel alle grote Nederlandse orkesten en vertolkte grote rollen aan de Nationale Opera, de Nederlandse Reisopera, Opera Zuid en Aalto-Musiktheater in Essen. Haar voorliefde voor de vocale werken van Manuel de Falla vallen volledig op zijn plek tijdens Tour Andaluz!

Tour Andaluz speelt in Nederland op 23 en 24 oktober. Het enige optreden in Utrecht vindt plaats op maandagavond 24 oktober – de avond voor vertrek naar Malaga – in de Marnixzaal van De Utrechtse Muziekschool, aan de voet van de Dom. Kom je ook? Alle optredens zijn gratis toegankelijk. Voor meer informatie over het programma, de locaties en tijden: www.ricciotti.nl

Volg het ensemble op:
Facebook @RicciottiEnsemble
Intsagram @RicciottiEnsemble

Het Ricciotti wordt ondersteund door Fonds voor Cultuurparticipatie (FCP) en het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK). Ook kunnen we jaarlijks rekenen op steun van onze Groupies, Mecenassen en Vrienden.

Marnixzaal | De Utrechtse Muziekschool
Domplein 4 3512 JC Utrecht
Aanvang 20.15 uur
Reserveer je gratis ticket via Stager

Aanstormend jazztalent: Van der Spek Quartet (opname live-album)

Op zaterdag 15 oktober maakt het jonge Van der Spek Quartet hun eerste liveopname van hun muziek, in de sfeervolle Marnixzaal aan het Utrechtse Domplein.

De bandleden van Het Van der Spek Quartet – Boris Kwant (bas), Marc Sentenie (drums), Naut de Bruin (piano) en Alex van der Spek (gitaar) – ontmoetten elkaar op het conservatorium van Utrecht. Pas afgestudeerd timmeren ze nu al hard aan de weg.

Op 15 oktober zal een eerste liveopname gemaakt worden van hun muziek in de sfeervolle, monumentale Marnixzaal. Verwacht avontuurlijke composities, lyrische melodieën en stevige grooves. Samen met de energieke improvisaties en het gezamenlijke spelplezier van de vriendengroep zorgt dit voor een spannende avond jazzmuziek!

Tickets voor deze unieke avond met het Van der Spek Quartet zijn verkrijgbaar in onze webshop.

Dancing Strings Festival en Club DOMUS presenteren: Introductie tot Arabische muziek

Dompel je onder in Arabische muziek en kwarttonen, door meester ‘ud speler Charbel Rouhana uit Libanon

Ben je benieuwd naar Arabische snaarinstrumenten? Of wilde je altijd al meer weten over Arabische muziek? Kom dan naar deze inspiratie-sessie in de Torenzaal van DUMS, georganiseerd in samenwerking met het Dancing Strings Festival.

Deze avond is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in Arabische muziek en/of een snaarinstrument bespeelt, van amateur tot prof. Speciale gast is de Libanese zanger, musicus en componist Charbel Rouhana, een van de weinige meesters die bepalend zijn voor de ontwikkeling van de Arabische luit en zijn speeltechnieken. Als leermeester heeft Charbel Rouhana een bijzondere status. Hij ontwikkelde een nieuwe methode voor het spelen van de ‘ud (luit).

In de Torenzaal van DUMS geeft Rouhana een inspirerende demonstratie van dit bijzondere snaarinstrument. Hij wordt daarbij begeleid en ondersteund door luitspelers Kamal Hors en Mohamed Ahaddaf, buzuqspeler Elie Khoury en gitarist Jan Wouter Oostenrijk (JWO). Samen gaan ze in op twee belangrijke toonladders, namelijk nahawand (mineur) en ajam (majeur). Belangrijk kenmerk: beide toonladders bevatten geen kwarttonen en zijn daarmee heel toegankelijk.

Charbel Rouhana geeft de toeschouwers ook een goed begrip van de regels die gelden bij improvisatie. Wie wil, kan in de tweede helft bovendien met de musici meespelen. Neem hiervoor wel je eigen snaarinstrument mee.

Kortom: een prachtige gelegenheid om meer te weten te komen over Arabische muziek en het spelen van snaarinstrumenten!

Dit laatste geldt sowieso voor het gehele Dancing Strings Festival, waarin drie buitenlandse ensembles, van jong talent en muzikaal avonturiers tot een gerenommeerde meester, ieders hart in trilling brengen. Qanun Ensemble (Marokko/België), Charbel Rouhana Trio (Libanon) en DuOud (Tunesië/Algerije) treden op 8 oktober op in TivoliVredenburg en op 9 oktober in De Nieuwe Kerk in Den Haag.

Dancing Strings Festival en Club DOMUS presenteren:
Introductie tot Arabische muziek, met Charbel Rouhana

Vrijdag 7 oktober 2022, 20:30 uur
DUMS, Domplein 4, Utrecht
Toegang € 7,50

Meer informatie:
www.dancingstringsfestival.nl
www.facebook.com/dancingstringsfest

Locatie

De Utrechtse Muziekschool
Domplein 43512 JC Utrecht

Korenherfst in de Marnixzaal!

Onze Marnixzaal staat deze herfst in het teken van de muziek waar zich haar subieme akoestiek perfect laat vangen: koormuziek! Jawel: het is Korenherfst in de DUMS Marnixzaal!

Onze Marnixzaal, op de eerste verdieping van De Utrechtse Muziekschool, is een klein-Paradiso onder de Dom, met sfeervolle glas-in-loos-ramen, en een balkon met kerkbanken. Een verborgen pareltje. Een monumentale zaal die al meer dan 150 jaar bestaat, maar die tot recentelijk maar heel sporadisch publiekelijk werd gebruikt. En die bovendien een akoestiek kent die behoort tot de mooiste van Midden-Nederland.

Om dat te onderstrepen, staat de zaal deze herfst in het teken van de muziek waar zich juist die akoestiek zo goed laat vangen: koormuziek! Korenherfst in de DUMS Marnixzaal!


In het weekend van 1 en 2 oktober trappen we deze koorherfst af met het DUMStad Koorweekend. Dat weekend kunt u getuige zijn van drie bijzondere kooroptredens. Op zaterdagavond 1 oktober zal het aanstromende Utrechtse Kamerkoor NEXT een dubbelconcert geven, samen met het Finse Kamerkoor Addictio. En op zondagmiddag 2 oktober is de Marnixzaal het toneel voor de trotse winnaar van de World Choir Games, afgelopen zomer in Frankrijk: het Utrechtse studentenkoor Dekoor Close Harmony. Eerder namen zij in de Marnixzaal al een sfeervolle videoclip op voor Indodana, het nummer dat door de kijkers van het tv-programma Studio Witteman werd verkozen tot favoriete fragment van 2021. 


K’s Choice in Koor 

Vanaf 8 oktober is de Marnixzaal vijf weekenden lang bovendien de centrale plek voor de repetities voor het bijzondere project K’s Choice in Koor, in het kader van het jaarlijkse ‘gender identity’ festival What You See. Een bont gezelschap van honderd zangliefhebbers zal die weken een groots koor gaan vormen, dat op 19 november in de Stadsschouwburg Utrecht live meezingt met de populaire Belgische band K’s Choice. Trans personen, non-binaire personen, nieuwe Nederlanders, zangers van een van de vele koren die Utrecht rijk is; dit projectkoor gelooft in de kracht van diversiteit. Ze hebben dit gemeen met Sam Bettens, de zanger van K’s Choice, die tot enkele jaren geleden bekend stond als Sarah Bettens. 


De korenmaand oktober sluit op 29 oktober af met de première van een voorstelling die op deze thematiek aansluit: In de Schaduw van de Dom, doorhomomannenkoor Cantatori del Duomo, kleinkunstduo Kees en Ingeborg en vrouwenkoor Cantate Zus & Zo. In het kader van Utrecht 900 bezingen zij het ‘pad van sodomie naar LHBTIQ+’. 


Hieronder een overzicht van onze Korenherfst in de maand oktober.

Zaterdag 1 oktober: DUMStad Koorweekend met Kamerkoor NEXT (Utrecht) & Kamerkoor Addictio (Finland)

Kamerkoor NEXT en Kamerkoor Addictio zijn een match made in heaven: beide groepen bestaan uit jonge, ambitieuze zangers die een experiment niet uit de weg gaan. Kamerkoor NEXT geeft in dit concert, onder leiding van dirigent Fokko Oldenhuis, een preview van de komende concertreeks, die in het kader staat van Utrecht 900. Naast stukken uit het eigen repertoire zingen NEXT en Addictio gezamenlijk werken van Bruckner en Kostiainen.

Aanvang concert: 19.30 uur, tickets gratis via deze link; donaties ter plekke. 

Zondag 2 oktober: DUMStad Koorweekend met Dekoor Close Harmony

Dekoor Close Harmony bestaat uit dertig jonge Utrechtse muzikanten (o.l.v. dirigent Christoph Mac-Carty) met een gedeelde passie: close harmony. Samen bundelen ze hun talenten om een unieke sound ten tonele te brengen. Van ingetogen popballads tot swingende jazz en van bezielende gospel tot klassieke uitstapjes; Dekoor deinst nergens voor terug en gaat voorbij de gebaande paden van de korenwereld. Deze benadering bracht hen al tot jaarfavoriet van de Podium Witteman-tv-kijkers, naar de eerste plaats bij de World Choir Games en naar het Pinkpop-podium met The Rolling Stones. En nu: naar de Marnixzaal van DUMS – De Utrechtse Muziekschool.   

Aanvang concert: 15.00 uur, tickets 10 euro via deze link.


Zaterdag 8 en 15 oktober, zondag 23 en 30 november, zondag 6 en 13 november:

Repetitieweekends K’s Choice in Koor (i.h.k.v. What You See Festival)

De Vlaamse band K’s Choice brak in de jaren ’90 door met rauwe, melancholische muziek, waaronder hits als Not an Addict en Believe. De leadzanger van de band, Sarah Bettens, vertelde in 2019 voortaan als man, Sam Bettens, door het leven te gaan. Mede door zijn toegankelijke vlogs is hij een belangrijk boegbeeld geworden voor de transgender gemeenschap. De band toert nog steeds internationaal, trekt volle zalen en komt nu naar Utrecht om samen met honderd zangliefhebbers het podium te delen. In oktober en november krijgt een pop-up koor van honderd mensen vorm. In zes repetitiedagen, in en rond de Marnixzaal van DUMS, werken ze toe naar een concert met K’s Choice dat op de vijfde editie van What You See Festival te ervaren is, op zondag 19 november in de Grote Zaal van de Stadsschouwburg Utrecht.

Meer info en aanmelding: https://whatyouseefestival.nl/kschoiceworkshop/ 

Zaterdag 29 oktober: 

Uit de schaduw van de Dom, door Cantatori del Duomo, Cantate Zus & Zo en Kees en Ingeborg

Tijdens de eenmalige voorstelling ‘Uit de schaduw van de Dom’ vertellen twee vooraanstaande Utrechtse LHBTIQ+ers hun verhaal. Dit wordt muzikaal omlijst door drie LHBTIQ+ zanggezelschappen uit de stad: Cantatori del Duomo, Cantate Zus & Zo en Kees en Ingeborg.  

De voorstelling komt tot stand in het kader van Utrecht 900 en vertelt ‘het pad van “sodomie” naar “LHBTIQ+”’. 

Aanvang voorstelling: 20.00 uur, tickets 15 euro via deze link.


Meer koren en concerten

Verdere koor-optredens in de Marnixzaal in het najaar komen onder meer van Vrouwenkoor Furore (zaterdag 5 november) en Divina Close Harmony (17 december). Liefhebber van andere genres? De Marnixzaal biedt ook maandelijks mooie kamermuziek- en jazzconcerten – en nog veel meer. Bekijk het aanbod op het Agenda-deel van deze pagina!

OPEN DAG DOMPLEIN OP ZONDAG 28 AUGUSTUS

Plannen voor muzieklessen voor je kind of voor jezelf? Kom dan op zondag 28 augustus naar de open dag van DUMS – De Utrechtse Muziekschool op het Domplein! 

Op zondag 28 augustus kun je kennismaken met wat De Utrechtse Muziekschool je allemaal te bieden heeft. We starten de dag om 10 uur met muzieklessen voor de kleintjes: juf Marie-Paule geeft twee workshops voor kinderen tot 4 jaar. Je bent van harte welkom met je dreumes of peuter om gezellig te bewegen, te zingen en mee te doen. Van te voren reserveren via onze website is aan te raden! Let op: Een ticket is geldig voor 1 dreumes/peuter tot 4 jaar en 1 volwassene.

Vanaf 12 uur is er dit jaar een heel bijzonder programma. Op de instrumentenmarkt kun je diverse muziekinstrumenten uitproberen, kennismaken met docenten en proeflessen afspreken. Bovendien zijn er optredens door leerlingen, docenten en ensembles van DUMS in diverse muzikale stijlen: van strijkkwartet tot gitaarensemble, van saxofoonorkest tot big band.  

Samenwerking Festival Oude Muziek: openbare repetities

Ben je benieuwd naar hoe beroepsmusici samen muziek maken? Of naar bijzondere instrumenten uit vroeger tijden? Kom dan vooral een kijkje nemen bij de exclusieve openbare repetities van het wereldberoemde Festival Oude Muziek. In de verschillende muziekstudio’s repeteren internationale gezelschappen voor dit Festival. En het mooie is: de deuren staan open! Op de gezellige binnenplaats kun je bovendien genieten van een ijsje, een hapje of een drankje van onze nieuwe (vegan!) bar.

OPEN DAG bij DUMS
Zondag 28 augustus
10.00 -16.00 uur
Domplein 4, 3512 JC Utrecht

Reserveer hier je ticket:
Proefles Muziek voor de Allerkleinsten 1 – 2,5 jaar om 10.00 uur
Proefles Muziek voor de Allerkleinsten 2,5 – 4 jaar om 11.00 uur
Open dag algemeen middagprogramma 12-16 uur

Let op! 1 ticket is geldig voor een kind tot 4 jaar en 1 ouder. Voor kinderen ouder dan 4 zijn er andere activiteiten!

Ticket voor de gehele dag (1 p.p.)

Vacature: docent Contrabas

𝗩 𝗔 𝗖 𝗔 𝗧 𝗨 𝗥 𝗘

DUMS – De Utrechtse Muziekschool – is de nieuwe muziekschool in het centrum van Utrecht en Leidsche Rijn. Iedereen kan bij ons terecht; amateurs én toekomstige professionals, van dreumes tot senior, van beginner tot gevorderde. 

We zijn een coöperatie van ruim 50 gepassioneerde zelfstandige muziekprofessionals die de krachten gebundeld hebben om onze visie te realiseren.

Samen leren, samen spelen en samen presenteren zijn kernwaarden bij DUMS. We richten ons curriculum zo in dat onze leerlingen zich optimaal kunnen ontplooien. Dat doen we in nauw overleg met elkaar en in samenwerking met o.a. de muziekverenigingen, het Domstad Jeugd Orkest, conservatoria en diverse podia in de stad. 

Per direct zijn we op zoek naar een nieuwe collega:

Docent Contrabas: locatie Domplein en/of Leidsche Rijn 

·       Je hebt een afgeronde HBO vakopleiding voor je instrument.

·       Je hebt een brede muzikale belangstelling en weet leerlingen te motiveren en aan te spreken op hun interesse.

·       Je hebt interesse om zowel op de muziekschool, als op basisscholen te werken

·       Je bent initiatiefrijk, ondernemend, werkt graag samen in een creatieve omgeving.

·       Je hebt de ambitie om een eigen praktijk op te bouwen binnen het samenwerkingsverband van DUMS.

·       Je werkt als ZZP’er op basis van een opdrachtovereenkomst met je leerlingen.

·       Je kent de muzikale omgeving in Utrecht, de diverse podia, en woont bij voorkeur in Utrecht.

Kernwoorden profiel: samenspel, gemeenschappelijke visie, wendbaar, ondernemer, coöperatie

𝐒𝐩𝐫𝐞𝐞𝐤𝐭 𝐝𝐢𝐭 𝐣𝐞 𝐚𝐚𝐧 𝐨𝐟 𝐰𝐢𝐥 𝐣𝐞 𝐦𝐞𝐞𝐫 𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐞?

Stuur dan voor 25 juli 2022 je vragen of CV plus motivatiebrief naar vacatures@dums.nl

Als je zelf al een kleine praktijk hebt en die wil uitbreiden bij DUMS, kan dat voor jou en voor DUMS interessant zijn. Neem dan ook contact op met vacatures@dums.nl.

Irish Music Workshop o.l.v. Paul Pallesen

Een zomerse cursus vol jigs, reels, polkas en hornpipe met onze folkspecialist Paul Pallesen, op zaterdag en zondag 16 en 17 juli bij DUMS aan het Domplein.

We spelen weer onweerstaanbare danstunes uit Ierland, Schotland, Engeland en Bretagne. Jigs, Reels, Polkas en Hornpipe, maar we gaan zeker ook een slow air spelen en wellicht ook een song.

Je leert de tunes op de traditionele manier. Door veel voor- en naspelen. De muziek die we gaan maken is geschikt voor viool, altviool , gitaar, fluit, banjo, accordeon, whistle, blokfluit, mandoline, mondharmonica, harp, cello en piano. De cursus wordt gegeven door gitarist en banjospeler Paul Pallesen, docent bij DUMS en tevens muzikant bij verschillende bands en gezelschappen én componist.

Om mee te kunnen doen, moet je het instrument wat je speelt redelijk beheersen. Leeftijd: vanaf 18 jaar.

Data en tijden
16 en 17 Juli van 10.30 tot 14.00
Kosten €80,00

Meer info en opgeven?
E pallesen.p@planet.nl
M 06 34036048

Arcobaleno zoekt volwassen strijkers

Arcobaleno is kamermuziek bij DUMS (strijkkwartetten, strijktrio’s, sextetten enz) en betekent regenboog in het Italiaans. Het staat voor de verschillende kleuren die de verschillende spelers inbrengen. Arco betekent ook ‘strijken’ of ‘boog’ (de strijkstok). 

Inmiddels zijn er 5 strijkkwartetten van start gegaan en is er weer ruimte voor nieuwe kwartetten. De doelgroep is de volwassen speler die graag samen wil spelen. Het is niet nodig om ook nog individueel les te hebben, maar het kan natuurlijk wel. 
 
Arcobaleno is een samenwerkingsproject van alle strijkdocenten van DUMS. Soms vindt het coachen plaats van binnenuit het kwartet (de docent is dan een van de spelers), soms van buitenaf (de coach luistert en geeft aanwijzingen). Maar ook de al bestaande ensembles zijn welkom!
 
Het niveau maakt niet uit, in overleg wordt een kwartet samengesteld uit spelers met vergelijkbare mogelijkheden en wensen.
 
Een paar keer per jaar is er een groter samenspelproject, zoals bijvoorbeeld het Brandenburgs concert, dat in juni wordt gespeeld.  
 
Opgave en meer info bij Nanette van Amerongen (domplein@dums.nl) of bij de eigen docent. 

Open dag DUMS Leidsche Rijn zaterdag 2 juli

Van harte welkom bij de Open Dag van DUMS in de CultuurCampus in Leidsche Rijn! Een dag vol muziekplezier en meer. De wekker mag gezet worden want we beginnen al om 10.00 uur met allerlei activiteiten voor de jongsten, begeleid door onze docenten.

Om 13.00 begint de instrumentenmarkt in de foyer, waar we informatie verschaffen over de instrumenten en alles wat met DUMS te maken heeft. Niet alleen de cursussen intern, maar ook de cursussen extern zoals b.v. DUMS ON THE ROAD die scholen voorziet in muziekleer.

Musicus Bart van de Lisdonk zal ondertussen wat liedjes uit de nieuwe leerlijn ten gehore brengen. Ook tussen 13.00-17.00 uur zijn er optredens in de grote zaal met o.a de pianoklas, de kids-klas, leerlingen dwarsfluit/gitaar, Amadeus-studenten, de Vocal Group Utrecht, Iman Spaargarens band Start Afresh en natuurlijk onze huisband Tremmble.

We vergeten de inwendige en spelende mens niet: een uur of 12 arriveert er een luchtkussen, de pannenkoekentruck en maken we de morgen af met suikerspinnen. Voor iedereen trouwens ook nog een foodtruck met Indische hapjes. Hmmm!
Omdat corona weer een beetje oplaait, vragen we je toch een (gratis) kaartje te reserveren. Dat kan via onze ticketshop. Tot zaterdag de 2e!

D(R)UMS Swingende Slagwerkmiddag

In de verborgen parel aan het Domplein – de Marnixzaal – treden zaterdagmiddag de pareltjes van De Utrechtse Muziekschool op: de slagwerkcursisten van Paula Brouwer en Ron Kesteloo. Optredens van deze cursisten zijn altijd geweldige shows die je niet mag missen, dus kom kijken en genieten!

Tickets zijn verkrijgbaar via onze ticketshop.

TraieCtum in Concert: Utrechts muziektalent viert afsluiting leertraject met feestelijk concert in de Marnixzaal

Zaterdag 25 juni is het zover: de 20 jonge deelnemers van muziektalentenklas TraieCtum verzorgen een spetterend concert in de Marnixzaal aan het Domplein, bij DUMS De Utrechtse Muziekschool.

Sinds november 2021 hebben de jongeren elke zaterdagmiddag gewerkt aan hun muzikaal talent door middel van masterclasses, verdiepingslessen en samenspel-lessen. Ze zijn daarbij begeleid door muziekdocenten van DUMS en gastdocenten van conservatoria, podia en andere muziekopleidingen.

Deze gemotiveerde jongeren komen uit heel Utrecht en hebben voor deze talentenklas auditie moeten doen. Zaterdagavond 25 juni laten zij zien en horen wat ze geleerd hebben en kan het publiek genieten van zowel klassieke ensembles als van popbands.

Wat is TraieCtum?

TraieCtum is het leertraject van DUMS – De Utrechtse Muziekschool voor jonge musici. In 25 weken werken geselecteerde jongeren tussen 8 en 18 jaar elke zaterdagmiddag aan hun muzikale talent. DUMS heeft dit programma opgezet samen met partners uit de muzieksector. Dit programma is geheel gratis, want DUMS vindt dat elke getalenteerde jongere zijn of haar talent moet kunnen ontwikkelen.

TraieCtum – Jong talent in concert

Zaterdag 25 juni 2022 20.00 uur

Marnixzaal – De Utrechtse Muziekschool

Domplein 4 3512 JC Utrecht

Tickets zijn verkrijgbaar via de ticketshop van DUMS.

Zondag 19 juni: DUMS & U Jazz presenteren: HKU Showtime!

Bestel hier tickets voor HKU Showtime, a.s. zondag 19 juni bij DUMS – De Utrechtse Muziekschool. https://dums.stager.nl/web/tickets

DUMS live in Azotod

Leerlingen van DUMS Leidsche Rijn-docenten Otto de Jong (Drums), Pieter Hoogervorst (basgitaar) en Naut de Bruin (toetsen) spelen op zaterdagmiddag 18 juni de sterren van de hemel tijdens dit swingende concert in poppodium Azotod. Met medewerking van gitaardocent Freddy Scheerder en Vocal Arts Academy.

Een zaterdagmiddag waar je diverse hits voorbij hoort komen. Put on your dancing shoes, stilzitten is geen optie!

DUMS live in Azotod
Zaterdag 18 juni 16.00 – 17.30 uur
Azotod, Meerndijk 126, 3454 HV Utrecht

De Grootste Grafische Partituur

Heb jij je al opgegeven voor de Grootste Grafische Partituur op zaterdag 18 juni? 

Ben jij tussen de 10 en 13 jaar oud, speel je een instrument en heb je zin om mee te doen met een groot muzikaal experiment? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Zaterdag 18 juni is de Dag van de Componist. Dat wordt gevierd met een lange partituur die uitgerold gaat worden van het Stadhuis bij het Centraal Station tot aan TivoliVredenburg. We zoeken kinderen die mee willen doen om het eerste stuk uit te voeren.  Waarschijnlijk komen het Jeugdjournaal en Klokhuis filmen, dus je moet het okee vinden om op tv te komen. Het vindt plaats tussen 11 en 12 uur ’s ochtends.

Die zaterdag zijn er, in het kader van de Dag van de Componist, de hele dag activiteiten in TivoliVredenburg.

Je kunt je aanmelden bij Mari-anne Hof. Zij gaat in de projectweek (13 tot en met 18 juni) een paar workshops grafische partituur geven en heeft antwoord op al je vragen over dit avontuur, dus geef je snel op!

Zondagochtend concert: Carla Leurs & Cugnon Project In C

Zondag 22 mei, 11:00 uur, Marnixzaal, Domplein, Utrecht

Onder de bezielende leiding van de Nederlandse violiste Carla Leurs – bekend van het televisieprogramma Maestro –  wordt uit het strijkkwintetten-repertoire Mozart en Beethoven gespeeld. Wat trok deze geniale componisten in het genre strijkkwintet? Ongetwijfeld de extra altviolist in het ensemble, die voor de fascinerende klankmogelijkheden zorgt.

Carla Leurs (viool)
Chris Duindam (viool) 
Emma van Schoonhoven (altviool)
Hannah Donohoe (altviool)
Emma Besselaar (cello)


Programma:
W.A. Mozart            – Strijkkwintet nr. 2 in c , KV. 406
L. van Beethoven   – Strijkkwintet in c, opus 29, “Storm”

Reserveren via: https://www.cugnonproject.com/bestelformulier-beethoven

Dodenherdenking Fort Lunet I

Concert en verhalen vanaf Fort Lunet I in samenwerking met Defensie en Gemeente Utrecht

Voor het derde jaar op rij organiseert DUMS samen met Defensie en Gemeente Utrecht een herdenking voor gevallen Utrechtse veteranen. Op het bijzondere  Fort Lunet I vindt op 4 mei een plechtigheid plaats met verhalen en muziek met het thema “Vanzelfzwijgend.  Dit jaar zijn inwoners van Utrecht voor het eerst welkom om de plechtigheid bij te wonen.

Dodenherdenking was lang niet zo actueel, met een oorlog dichtbij in Oekraïne en vluchtelingen uit alle windstreken die opgevangen worden in Nederland. Met deze herdenking verbindt DUMS de lijn van het herdenken van oorlogsslachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog met de slachtoffers die vandaag de dag nog altijd vallen in oorlogssituaties – en met de stad Utrecht.

Programma
Het programma wordt verzorgd door de muziekschool en bestaat uit het taptoesignaal – gespeeld door trompettist/docent Teake Sikkema -, de twee minuten stilte en het klinkende Wilhelmus.

Persoonlijke verhalen en muziek
Daarnaast zijn er verhalen en klinkt er de mooiste muziek. Een van die persoonlijke verhalen zal worden verteld door spreker Luitenant ter zee der tweede klasse oudste categorie Eric Goedel. Hij zal ook de namen opnoemen van 76 gevallen Utrechtse veteranen. Luitenant ter zee der eerste klasse Katja van As, die vorig jaar haar eigen verhaal deelde, is dit jaar weer aanwezig om voor elke gevallen Utrechtse veteraan een fakkel aan te steken.

Tijdens dit ritueel speelt een professioneel combo – bestaande uit trompet, blokfluit, viool, cello en percussie – muziek uit de afgelopen eeuw van o.a. Jules de Corte en Vera Lynn, die aansluiten bij het thema ‘Vanzelfzwijgend’. De musici laten zo hun licht schijnen op oorlog en vrees, hoop en vrede.

Publiek is welkom; kom op de fiets
Voor de eerste keer sinds corona is publiek van harte welkom om deze Dodenherdenking bij te wonen. De herdenking vindt plaats op een betekenisvolle locatie: het solitaire Fort Lunet I, Utrechts erfgoed met een militaire historie. Het fort wordt op dit moment gerestaureerd maar daarvan ondervinden bezoekers geen hinder.

Dit initiatief vanaf het solitaire fort is een aanvulling op de herdenking op het Domplein. De organisatie Grounded, gevestigd op het fort, zal de bezoekers een warm welkom heten. Let op: de plechtigheid wordt dit jaar niet online gestreamd. Er is geen parkeergelegenheid voor auto’s, dus kom op de fiets!  Er zijn stoelen, maar aan te raden is om eventueel een picknickkleed mee te nemen.

Dodenherdenking op Fort Lunet I
Koningsweg 290, 3585 LD Utrecht
Woensdag 4 mei 2022
Aanvang 19.45 uur
https://dums.nl

Pimp je Wilhelmus!

Maak jouw versie van ons volkslied en battle mee voor de bokaal!

Heel Utrecht doet mee met de Pimp Je Wilhelmus-challenge: zing / speel / rap / rock / swing / dans / acteer je eigen Wilhelmus. DUMS daagt je uit!

Wij vinden dat het Wilhelmus wel een likje verf mag gebruiken. Doe je mee? Zet dan voor 27 april jouw versie van het Wilhelmus online met de hashtag PimpJeWilhelmus en battle mee! Eeuwige roem en een bokaal voor de tofste inzending!

BLADMUZIEK

Bes en Es-instrumenten (trompet, trombone, klarinet, sopraansax, baritonsax en altsax)

C-instrumenten gitaar, ukeleke, hobo, (blok-)fluit

Strijkinstrumenten

Celtic music workshop 2 en 3 april

De Celtic workshop van 19 en 20 februari is niet doorgegaan en verplaatst naar het weekend van 2 en 3 april. Er is nog plek voor nieuwe deelnemers!

De onweerstaanbare danstunes uit Ierland, Schotland, Bretagne: Jigs, Reels, Polkas, Hornpipes en Andros . Leer ze spelen in de workshop van Paul Pallesen!

Je leert de tunes op de traditionele manier.  Door veel voor- en naspelen. De  muziek die we gaan spelen is geschikt voor viool, gitaar, fluit, banjo, accordeon, whistle, mandoline, mondharmonica, harp, cello, klarinet en piano. Viool, fluit en piano zijn nog van harte welkom!

De cursus wordt gegeven door gitarist en banjospeler Paul Pallesen. De minimum leeftijd is 16 jaar en je moet redelijk kunnen spelen.

Datum: zaterdag 2 en zondag 3 april
Tijd: 10.30 tot 14.00 uur
Plaats: Domplein 4 Utrecht
Kosten: €80,00

Info & inschrijven:  pallesen.p@planet.nl of 06 34036048                

Kindermuziekweek 2022: geef je nu op voor de gratis groepslessen!

Van 1 tot en met 10 april vindt de Kindermuziekweek 2022 plaats; een dikke week doordrénkt van live muziek voor kinderen van 0 tot 12 jaar!

Ook DUMS doet mee aan deze week boordevol muziek. Op zaterdag 9 april treedt eind van de middag het Domstad Jong Orkest op. En op zondag 10 april kun je genieten van een optreden van het Domstad Jeugd Orkest. Kaartjes daarvoor reserveer je hier.

DUMS voegt daar nog extra muzieklessen voor kinderen aan toe. Wil jij kennis maken met onze groepslessen voor kinderen? Schrijf je kind dan nu in via onderstaand formulier. Let op: voor sommige lessen is het aantal plekken beperkt. In dat geval neemt de docent contact met je op.

Inschrijven proeflessen Kindermuziekweek 2023

Muziek voor de Allerkleinsten (1 tot en met 3 jaar)
Spelen Met Muziek (4 tot en met 5 jaar)
Kinderen Ontdekken Muziek (6 tot en met 9 jaar)
Kinderen Ontdekken Klassiek (9-12 jaar)

Vacatures piano, cello, accordeon, docent muziek – maart 2022

DUMS – De Utrechtse Muziekschool – is de nieuwe muziekschool in het centrum van Utrecht en Leidsche Rijn. Per direct zijn we op zoek naar nieuwe collega’s.

 • Piano (affiniteit met alle muziekstijlen): locatie Domplein en/of Leidsche Rijn
 • Cello: locatie Domplein en/of Leidsche Rijn
 • Accordeon: locatie Domplein en/of Leidsche Rijn
 • Docent Muziek: in overleg
 • Je hebt een afgeronde hbo-vakopleiding voor je instrument.
 • Je hebt een brede muzikale belangstelling en weet leerlingen te motiveren en aan te spreken op hun interesse.
 • Je hebt interesse om zowel op de muziekschool, als op basisscholen te werken
 • Je bent initiatiefrijk, ondernemend, werkt graag samen in een creatieve omgeving.
 • Je hebt de ambitie om een eigen praktijk op te bouwen binnen het samenwerkingsverband van DUMS.
 • Je werkt als ZZP-er op basis van een opdrachtovereenkomst met je leerlingen.
 • Je kent de muzikale omgeving in Utrecht, de diverse podia, en woont bij voorkeur in Utrecht.

Kernwoorden profiel: samenspel, gemeenschappelijke visie, wendbaar, ondernemer, coöperatief, samenwerking

Spreekt dit je aan of wil je meer informatie?
Stuur dan voor 10 maart je vragen of CV plus motivatiebrief naar vacatures@dums.nl.

Als je zelf al een praktijk hebt en je wilt die onder brengen bij DUMS, kan dat voor jou en voor DUMS interessant zijn. Neem dan ook contact op met vacatures@dums.nl.

DUMS is een coöperatie van 54 gepassioneerde zelfstandige muziek-professionals die de krachten gebundeld hebben om onze visie te realiseren. Samen leren, samen spelen en samen presenteren zijn kernwaarden bij DUMS. Iedereen kan bij ons terecht amateurs én toekomstige professionals, van dreumes tot senior, van beginner tot gevorderde. We richten ons curriculum zo in dat onze leerlingen zich optimaal kunnen ontplooien. Dat doen we in nauw overleg met elkaar en in samenwerking met  o.a. de muziekverenigingen, het Domstad Jeugd Orkest en diverse podia in de stad.

Jong talent in concert: DUMStad presenteert: TraieCtum!

Hoe het zit met het muzikaal talent in de stad Utrecht? Dat kun je beleven op zondagmiddag 20 februari. Dan laat het Utrechtse talent zelf van zich horen, op een van de mooiste muzikale plekken van de stad: de Marnixzaal, het klein Paradiso onder de Dom. Onze zondagmiddagserie DUMStad presenteert dan: TraieCtum in Concert!

Met trots presenteren die middag de twintig tienertalenten van TraieCtum hun repertoire in een afwisselend concert, dat helemaal verzorgd wordt door de ensembles en bands waarin ze bij TraieCtum spelen. TraieCtum is hét talentontwikkelingsprogramma voor talentvolle en gemotiveerde tienermuzikanten in de stad. Het is opgezet door DUMS, De Utrechtse Muziekschool, de audities zijn toegankelijk voor alle gemotiveerde jonge muzikanten uit de stad.

Sinds het begin van het TraieCtum-seizoen, drie maanden geleden, hebben de talenten hard gewerkt. Dat deden ze niet alleen. Om hun talent optimaal te ontwikkelen worden ze niet alleen bijgestaan door hun vaste instrumentale docenten, maar ook door hun vaste ensembleleiders. Verder konden de deelnemers via de NKSA en UJazz masterclasses volgen, kregen ze workshops van docenten van verschillende conservatoria en modules van gespecialiseerde DUMS-docenten. Wat al die inspiratie bij hen teweegbracht, laten zij a.s. zondag om 13.30 uur zien én horen op het podium van onze Marnixzaal.

Wil je daarbij zijn? Dat kan! Tickets kosten 6 euro. Je bestelt ze hier.

12 en 13 feb: Strijk- en slagwerkweekend bij DUMS

Strijkers en slagwerkers opgelet! Dit weekend, 12 en 13 februari, zijn er diverse mooie evenementen voor jullie bij De Utrechtse Muziekschool! Zoals twee bijzondere voorspeelmiddagen drums – in DUMS Domplein en in poppodium Azotod in Leidsche Rijn – en een bijzondere openbare masterclass van de Franse topviolist Marc Danel in onze monumentale Marnixzaal.

Voor strijkliefhebbers: concert en openbare masterclass

In onze Marnixzaal vinden twee bijzondere evenementen plaats voor strijkers en strijkliefhebbers. Op zaterdagavond 12 februari spelen de vermaarde musici van het Rietveld Ensemble een mooi programma met werken van Mozart en Bach. Tickets kosten 17,50 euro en kun je hier bestellen. Ben je cursist van De Utrechtse Muziekschool of student? Dan betaal je slechts 5,00 euro, via de kortingscode STUDENT.

Op zondagmiddag 13 februari kun je getuige zijn van magische momenten. De wereldberoemde Franse violist Marc Danel – naar wie TivoliVredenburg niet voor niets zijn restuarant vernoemde – geeft dan namelijk een openbare masterclass in de Marnixzaal van De Utrechtse Muziekschool. Tijdens een speciale editie van ‘DUMStad presenteert’ (in samenwerking met de Nederlandse Strijkkwartetten Academie, NSKA) werkt hij die middag met het jonge, getalenteerde Van Gogh Trio.

Wat dat inhoudt, zo’n openbare masterclass? Dat je als publiek een weergaloos kijkje in de keuken krijgt bij het maken van muziek, in dit geval van een pianotrio. En dat je de inspiratie van een grootmeester meekrijgt, van dichterbij dan ooit (maar uiteraard wel op veilige afstand).

Tijdens deze openbare masterclass – afgesloten met een kort optreden – werkt Danel met het Van Gogh Trio aan een eigen interpretatie van het Tweede Pianotrio van Sjostakovitsj. En dat Van Gogh Trio? Dat is een van de meest veelbelovende jonge pianotrio’s van Nederland. Ofwel: een middag om niet te missen!

Voor slagwerkers: voorspeelmiddagen

Ben je meer van drums en slagwerk? Dan presenteert DUMS dit weekend twee speciale slagwerkmiddagen voor je! Op zaterdag 12 februari ben je welkom tijdens de Speciale Slagwerk-voorspeelmiddag van docenten Ron Kesteloo (drums) en Paula Brouwer (slagwerk). Vanaf 17.00 uur maken zij en hun cursisten er een ritmisch feestje van in de Marnixzaal. En jij kunt erbij zijn! Tickets zijn gratis en te bestellen via deze link.

En voor drummers in Leidsche Rijn heeft DUMS komende zondagmiddag een heus poppodium afgehuurd: Azotod. Daar kun je, verspreid over twee sessies (een om 15.00 uur en een om 16.45 uur) komen genieten van een speciale Voorspeelmiddag Drums, door cursisten van D(r)UMS-docent Otto de Jong en zangdocente Lilian Hak! Ook enkele leerlingen van Vocal Arts Academy zullen hun opwachting maken. Je krijgt er bovendien mee hoe leuk het is: spelen in een bandje! Voor deze middag kun je de tickets hier bestellen. Ze kosten 5 euro per stuk.

Een muzikaal weekend gewenst! En tot ziens bij De Utrechtse Muziekschool!

START NIEUWE KINDERCURSUSSEN

In de week van 7 februari starten er bij DUMS nieuwe kindercursussen Muziek voor de Allerkleinsten (1-4 jaar), Spelen Met Muziek (4-5 jaar) en Kinderen Ontdekken Muziek (6-9 jaar)!

Er zijn nog plaatsen beschikbaar, dus geef je kind snel op. Als je meer wilt weten over de cursussen, kom dan op zondag 6 februari naar onze open dag op het Domplein. Reserveren kan via deze link.

Wil je een van de proeflessen Muziek voor de Allerkleinsten bijwonen met je kind? Selecteer dan de daarvoor bestemde tickets. Vol is vol!

Open dagen DUMS 5 & 6 februari 2022

DUMS opent op zaterdag 5 en zondag 6 februari haar deuren voor iedereen die geïnteresseerd is in muziekles. Onze docenten staan deze dag voor je klaar om je meer te vertellen over hun instrument. Kom bovendien luisteren naar cursisten die samen hebben gewerkt aan een presentatie.

Op zaterdag 5 februari zetten we de deuren van de CultuurCampus voor je open. Op zondag 6 februari ben je van harte welkom bij DUMS op het Domplein.

Van 14.00 tot 16.00 uur leiden we elk kwartier een groepje aspirant-cursisten langs onze studio’s, waar docenten je uitnodigen om hun instrument uit te proberen in een “speedproefles”. Ook ontmoet je cursisten die laten zien wat zij in de projectweek voor de open dagen hebben ingestudeerd!

Daarbij nemen we de coronaregels in acht; mondkapjes zijn verplicht en QR-codes worden gecheckt bij het betreden van het pand.

Tickets reserveren voor een tijdslot kan op deze pagina vanaf vrijdag 21 januari. Reserveren van een plek voor de rondleiding is gewenst. Vol = vol!
Kom je met je kind mee? Per kind ontvangen we liever niet meer dan 1 ouder.

Programma 5 februari CultuurCampus , Burchtpoort 5 Vleuterweide

Programma Grote Zaal:
14.00 uur pianoklas met Naut
14.15 uur presentatie Harp door Beate
14.30 uur vioolklas met Loes
15.00 uur jammen met Otto en Freddy
15.15 uur gitaarklas Freddy
15.30 uur docenten Loes, Freddy, Otto Pieter en Naut presenteren zich
15.45 uur Tremmble met Pieter

Programma Ruimte 1.3:
14.00 uur meet the teacher
14.15 uur Vette beats bouwen met Niels
15.00 uur meet the teacher
15.15 uur Vette beats bouwen met Niels

Programma 6 februari Domplein Utrecht

Torenzaal
14.00-15.00 uur open repetitie en presentatie Projectweek: diverse instrumenten. Floris Dercksen, Hans Lub, Anne Frijns, Simon Duim, Mariette Landheer 
14.45-15.00 uur presentatie trompet trombone saxofoon – Teake Sikkema, Paul van de Calseijde, Iman Spaargaren

Marnixzaal
14.00-14.30 uur open les klavecimbel, Cvetanka Sozovska en leerling
14.30-15.00 uur presentatie pianoleerlingen – Oksana Ivashchenko 
15.00-15.30 uur presentatie strijkers – Hans Lub, Mariette Landheer
15.30-16.00 uur presentatie nieuwe viooldocenten – Cecilia van Berkum, Saskia Frijns, Anna Steenhuis, Valerie Schönen, Hans Lub en Nanette van Amerongen

Diverse ruimtes instrumenten uitproberen (langs de route), 14.00-16.00uur
Foyer: inschrijven, informatie
studio 002: elektrisch en akoestische gitaar 
kamer 013 Muziek voor de Allerkleinsten – Marie Paule Thijssen, Mariken Hanke van Peursem
kamer 012 piano – Anne Frijns, Oksana Ivashchenko 
kamer 010 keyboard en piano – Naut de Bruin
kamer 009 cello contrabas – Floris Dercksen, Mariette Landheer muziekproductie – Niels Nuiver
kamer 102 zang – Linda Vink
kamer 107 viool – Cecilia van Berkum, Saskia Frijns, Anna Steenhuis, Valerie Schönen
kamer 108 Kindercursussen Samen Muziek Maken, Kinderen Ontdekken Muziek, Kinderen Ontdekken Klassiek en Kinderen Ontdekken Pop – Mari-anne Hof
kamer 110 koper saxofoon – Iman Spaargaren, Teake Sikkema, Paul van de Calseijde
kamer 112 houtblazers blokfluit – Simon Duim DUMS dicht tijdens de nieuwe winterlockdown

De nieuwste lockdown, die op 19 december 2021 van start gaat, heeft directe impact op De Utrechtse Muziekschool. Tot minimaal 14 januari 2022 kunnen er geen lessen op locatie gegeven worden.

Lessen die doorgaan, zullen online worden gegeven. Ook activiteiten moeten worden afgelast, om verdere verspreiding van de omikron-variant van het coronavirus te voorkomen. Dit geldt helaas ook voor de tweede dag van ons DUMStad WinterWeekend, op 19 december 2021.

18 & 19 december: DUMStad WinterWeekend

In het weekend van zaterdag 18 en zondag 19 december kun je genieten van twee middagen vol optredens, Christmas caroling, streetdance én warme chocolademelk bij een speciale tweedaagse editie van DUMStad, de wekelijkse concertreeks die De Utrechtse Muziekschool aan het Domplein sinds een jaar verzorgt. Het is bovendien de 25e editie van DUMStad!

Twee middagen lang verzorgt De Utrechtse Muziekschool een wervelend en gezellig muziekfeest in de verschillende zalen die het pand rijk is, waaronder de ruim 150 jaar oude Marnixzaal, een verborgen juweeltje: een mini-Paradiso aan de voet van de Domtoren. 

Zaterdag 18 december

14.00-14.30 (Torenzaal) Pondertone kerstconcert: ‘Make Christmas Great Again’
Utrechtse indieband speelt speciale set vol Kerst-songs, melancholisch maar hoopvol

14.35-15.15 (Marnixzaal) Kamerkoor NEXT / Utrechtse Studenten Cantorij kerstconcert
Speciaal kerstconcert door een van de nieuwste kamerkoren in Utrecht, onder leiding van dirigent Fokko Oldenhuis

15.20-15.45 (Torenzaal) U Jazz presenteert Tweetet
Een trio zonder drums, kwartet zonder piano, bigband zonder dirigent. Jazzballads op bas en bariton.

15.50-16.15 (Marnixzaal) DUMS cursisten: harpcombo Beate Loonstra, slagwerkensemble Paula Brouwer & pianocursisten Lucia Marrucci
Samenspel in optima forma – op harpen, percussie en slagwerk (o.a. marimba’s). Plus: DUMS-pianotalent!

16.20-17.00 (Binnenplaats) Sing-In: workshop Christmas Carols door Manon Ros
Na deze zangworkshop van DUMS-docente Manon Ros wil je niet anders dan de kerst zingend doorbrengen! Ze neemt je mee in de wondere wereld van het Christmas caroling: kerstliedjes zingen! Winter Wonderland, Jingle Bells en White Christmas en vele andere kersthits komen zeker aan bod. Het maakt niet uit of je een brommer bent of een nachtegaal; Ros is een expert op het gebied van lesgeven aan groepen, waarbij plezier voorop staat. En dat is in deze donkere dagen extra hard nodig!

Programma Zondag 19 december

12.15-12.25 uur (Marnixzaal) Pianisten van Lucia Marrucci 

12.30-13.45 uur (Marnixzaal) Rietveld Ensemble
Kwartet van gerenommeerde internationale kamermusici. Ze spelen, samen met gastmusici, o.a. Hindemith en Saint-Saëns.

14.00-14.30 uur (Torenzaal) DUMS Big Band
De onverwoestbaar swingende bigband van DUMS, onder leiding van Ron Kesteloo

14.35-14.55 uur (Marnixzaal) Domstad Jong Orkest
De jongste tak van het Domstad Jeugd Orkest, symfonieorkest voor Utrechtse jeugd van 8 tot 18 jaar, onder leiding van Floris Dercksen

15.00-15.30 (Torenzaal) Bring your thing zingt Xmas Carols
Vrouwenzanggroep Bring your thing! brengt bruisend kerstrepertoire, leuk en meerstemmig!

16.00-16.50 (Marnixzaal) Catching Cultures Orchestra (open repetitie)
Catching Cultures Orchestra laat mensen met verschillende culturele achtergronden, o.a. oorlogsvluchtelingen, samen muziek maken. Tijdens deze openbare repetitie kun je met ze meespelen en het jaar swingend afsuiten!

16.15-16.45 (Torenzaal) DCU presenteert Urban Dance (try-out)
Danspartners DCU leveren jongeren met onweerstaanbare urban dansstijlen


Op zaterdag zijn er onder meer speciale kerstconcerten van het aanstormende Kamerkoor NEXT en – onder de noemer ‘Make Christmas Great Again‘ van de Utrechtse indieband Pondertone. Om in de kerstsferen te blijven, geeft DUMS-zangdocente Manon Ros een openbare Christmas Caroling-workshop. Verder treedt het Utrechtse jazzduo (of eigenlijk: jazz-tweetet) Tweetet op en zijn er presentaties van harp- en slagwerkensembles en pianocursisten van de muziekschool.Op zondagmiddag zijn er onder meer concerten van de in Utrecht woonachtige internationale kamermusici van het Rietveld Ensemble, het Domstad Jong Orkest en de DUMS Bigband. Vrouwenzangkoor Bring your thing! brengt een speciaal kerstprogramma. Projectgroepen van tieners, verbonden aan DCU, Danscentrum Utrecht, geven een spetterende urban dance performance. En over spetterend gesproken: de afsluiting vindt plaats in de Marnixzaal, met een open repetitie – en daarmee een kijkje in de muzikale keuken – van het Catching Cultures Orchestra, dat nieuwkomers en Nederlanders in contact brengt, door samen muziek te maken.Workshop Christmas Caroling
Een bijzonder onderdeel van dit concertweekend is de Christmas caroling-workshop door zangdocente Manon Ros, die bij de muziekschool diverse amateurkoren begeleidt. Zij neemt de bezoekers mee in de wereld van het kerstliedjes zingen! Winter Wonderland, Jingle Bells, White Christmas en vele andere kersthits komen zeker aan bod. Het maakt niet uit of je een brommer bent of een nachtegaal; Ros is een expert op het gebied van lesgeven aan groepen, waarbij plezier voorop staat. En dat is in deze donkere dagen extra hard nodig.  

DUMStad WinterWeekend

Waar: De Utrechtse Muziekschool op Domplein 4. 
Wanneer: Zaterdag 18 december: 14.00-17.00 uur, zondag 19 december: 12.00-17.00 uur
Tickets zijn €7,50 euro per middag, €10 voor beide middagen samen. 

Ook is er een beperkt aantal gratis tickets beschikbaar, voor entree op zondagmiddag 19 december tussen 15.00 en 17.00 uur. 
QR-code verplicht!

Sluit je aan bij DUMS!

Wil jij alles leren over evenementen organiseren? Word vrijwilliger bij de Productieploeg!

Bij de Productieploeg krijg je een inkijkje in het dagelijks leven van een muziekschool. Je zorgt dat activiteiten van DUMS perfect voorbereid zijn, en ondersteunt technici met hun werk. Samen zorgen jullie dat leraren en huurders van DUMS alles hebben wat ze nodig hebben zodra ze de ruimte binnenlopen.

Voor je werkzaamheden kun je gratis naar evenementen en krijg je gratis repetitie-uren. 

Geef je hier op:

https://forms.gle/7mJNHbryEiaqCEHf8

Pepernotenconcert – AFGELAST –

Het Pepernotenconcert gaat helaas niet door. Betalende bezoekers hebben bericht ontvangen en zijn gerestitueerd.

Op woensdag 1 december is iedereen van harte welkom bij het Pepernotenconcert van DUMS. Een gezellig, spontaan concert in de Marnixzaal vol muzikale cadeautjes.

In de Marnixzaal worden vanaf 18:30 uur allerlei Sinterklaasliedjes uit de kast gehaald. Het DUMS-orkest treedt op: een ensemble waarin verschillende instrumenten te horen en te zien zijn, en ook docenten spelen mee. Verder spelen er ook individuele leerlingen die iets moois willen laten horen en we gaan natuurlijk zingen met z’n allen – maar uiteraard op veilige afstand.

Locatie

DUMS – De Utrechtse Muziekschool
Domplein 4, 3512 JC Utrecht
Toegang 5 euro, inclusief chocomel en pepernoten.

Ouders ontvangen een promotiecode voor gratis toegang.

Corona-QR-code verplicht.

Voorspeelavond CultuurCampus 23 november

Op dinsdagavond 23 december is iedereen van harte welkom om te komen luisteren bij de DUMS Voorspeelavond in de CultuurCampus in Vleuterweide. Leerlingen laten horen wat ze bij DUMS geleerd hebben.

Om 18 uur kunt u luisteren naar de leerlingen van Wilma Pistorius (cello), Sari Straatsma (dwarsfluit), Pauliina Lievonen (blokfluit), Olga de Kort (piano), Anne Frijns (piano), Raoul van Herpen (piano) en Teake Sikkema (trompet).

Om 19.30 start het tweede deel van het programma en zijn leerlingen aan de beurt van Loes Dooren (viool), Anne Frijns (piano), Freddy Scheerder (gitaar), Naut de Bruin (piano/keyboard) en Pieter Hoogervorst (band gitaar, basgitaar, drums) en Teake Sikkema (trompet).

Reserveren + QR-code
Reserveren is gewenst, gratis tickets voor het eerste deel van het concert om 18 uur zijn verkrijgbaar via https://dums.stager.nl/web/tickets/111126464 . Gratis tickets voor het deel van 19.30 uur zijn verkrijgbaar via https://dums.stager.nl/web/tickets/111131271.

U wordt verzocht om bij de ingang ticket + een geldige QR-code te tonen. Scannen kost helaas extra tijd; zorg dat u op tijd bent zodat we ook tijdig kunnen beginnen!

Voorspeelavond leerlingen DUMS – CultuurCampus
CultuurCampus Vleuterweide, Burchtpoort 5
Dinsdag 23 november, 18 uur & 19.30 uur

Novemberconcerten Marnixzaal gaan door!

In tegenstelling tot de tijdelijke lockdown vorig jaar om deze tijd (weet u nog?), gaan de in de Marnixzaal geplande optredens de komende twee weken gewoon door. Er kan veilig en in kleine setting (met stoelen zoveel mogelijk op afstand van elkaar) worden genoten van prachtige muziek in de oudste concertzaal van Utrecht, onze Marnixzaal. Wanneer je in bezit bent van een geldig coronatoegangsbewijs, kun je in november nog komen genieten van de volgende optredens.

Vrijdag 19 november: Roberto Pistolesi Duomo Kwartet (jazz)

Sinds juni 2021 organiseert U Jazz maandelijks de Utrechts Jazz Lokaal – clubconcerten in onze Marnixzaal. Op 19 november speelt het Duomo Kwartet, geformeerd door Roberto Pistolesi (drums) en verder bestaand uit Zack Lober (contrabas), Ben van Gelder (altsax) en Roberto Tarenzi (piano).

Pistolesi, geboren in Italië en wonend in Nederland, speelde met vele nationale en internationale musici. Ook Zack Lober en Ben van Gelder zijn gerenommeerde jazzmuzikanten. Over de Italiaanse pianist Roberto Tarenzi schreef Dave Liebman: “Roberto is in my estimation one of the most talented pianists I have encountered over the past years. He is disciplined, knowledgeable about the jazz legacy, has great ears and most of all, a burning desire to be a great musician…”  Zie verder Tarenzi’s bio.

Een bijzonder kwartet dus, dat ongetwijfeld bijzondere, onverwachte en spannende jazz gaat opleveren! Het concert begint vrijdagavond om 20.30 uur. Tickets kosten 15 euro en zijn hier te bestellen. Het concert kent geen pauze. Ook blijft de bar gesloten.


Zaterdag 20 november: Ellen Valkenburg (zang) & Maurice Lammerts van Bueren (piano): Les Apaches (lied klassiek)

Sopraan Ellen Valkenburg en pianist Maurice Lammerts van Bueren brengen een bijzonder liedrecital rond een Parijse kunstenaarsgroep van ruim een eeuw geleden. Les Apaches zien zichzelf als artistieke outcasts. Componisten als Ravel, Manuel de Falla, Igor Stravinsky, Déodat de Séverac en Maurice Delage, pianist Ricardo Viñes, dichter Tristan Klingsor en schilder Paul Sordes maken deel uit van de groep. De vrienden zoeken elkaar op, vanaf 1903 tot het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog.

Sopraan Ellen Valkenburg en pianist Maurice Lammerts van Bueren wijdden een cd aan de muziek van Les Apaches – en brengen deze nu live op de planken in de Marnixzaal. De muziek is fascinerend. Op het programma staan meesterwerken, zoals de ‘Siete canciones populares españolas’ van De Falla en ‘Shéhérazade’ van Ravel. Naast de twee genoemde cycli zijn in het programma prachtige onbekende parels te vinden, zoals liederen van Delage en De Séverac, drie korte liederen van Stravinsky en het ontroerende ‘Oración de las madres que tienen a sus hijos en brazos’ van De Falla.

Het duo is optimaal op elkaar ingespeeld en gaat helemaal op in sfeer- en tekstbeleving. Stem en instrument zitten ook qua kleuring en frasering op één lijn. Ze communiceren hun enthousiasme voor deze bijzondere liederenschat met een gedrevenheid die in haar spontaniteit overrompelend overkomt,” schreef De Gelderlander al.

Het concert begint om 20.30 uur. Kaarten kosten 12,50 euro en bestel je hier.


Zondag 21 november: DUMStad presenteert: Ensemble Papillon (barok)

Prachtige barokmuziek omlijst door vallende bladeren en zwiepende windvlagen laten de herfst kleurig, geurig en feestelijk naar voren komen, in een voorstelling voor het hele gezin: Ensemble Papillon brengt zondag 21 november een vrolijk herfstconcert naar de Marnixzaal van DUMS. Ze bedden de muziek in via gedichten en theater en leiden het publiek door een typische Hollandse herfstmiddag.

Via de waaiende klanken van Rameau’s Les Indes Galants naar een zonnige fantasia van Telemann. De nevel zweeft de ruimte in via Vivaldi en Les Élémens van de Franse componist Rebel. Nadat de storm is losgebroken met Wallom Green uit de oude Engelse danscollectie van Playford komt het concert vurig tot een eind!

Muzikanten Manu Huyssen, Rianne Helmus, Valeria Di Biase en Koos Verhage van het Utrechts Conservatorium brengen dit programma met veel plezier naar u toe. Ze voelen zich thuis in deze prachtige periode uit onze muziekgeschiedenis en bespelen tijdens het concert een hele reeks aan verschillende barokinstrumenten. Aanrader!

Het concert begint om 15.30 uur. Entree gratis; de donaties zijn voor de musici. Wel svp vooraf reserveren. En dat laatste? Dat kan hier!


Zaterdag 27 november: Janneke Jager: Fantoomgeluk (cabaret)

Behalve voor concerten leent de Marnixzaal zich ook uitstekend voor cabaretvoorstellingen. De Utrechtse cabaretiere Janneke Jager laat op 27 november haar nieuwe programma Fantoomgeluk in premiere gaan bij ons op het Domplein; een fout-nostalgische cabarettrip die je heerlijk laat lachen.

Wanneer Janneke op zolder struikelt over een vergeten tas met oude cassettebandjes, wordt ze terug geslingerd in de tijd. Opeens zit ze weer op haar Noord-Groningse tienerkamertje, te dromen over ‘later’.  Een paar dingen worden haar al snel volkomen duidelijk. Eén: dat vroeger niet alles beter was – zoals haar erbarmelijke muzieksmaak én haar dubieuze kapsels. Twee: dat de meest belabberde songteksten als een virus op je harde schijf blijven zitten, al dan niet fonetisch. En drie: dat alles behoorlijk anders is uitgepakt dan ze eind jaren ’80 hoopte én kon vermoeden. Maar is dat erg? En kan het nog anders? Twijfelend tussen weemoed en schaamte maakt Janneke een verrassende balans op aan de hand van die ene grote vraag: Wat als…?

Jacques d’Ancona schreef al over ‘Fantoomgeluk’: “Puur en persoonlijk. Onstuitbaar. Met als climax een ronduit hilarische conference over het fenomeen festival. Een onuitwisbare personality”. (DvhN, 27 september 2021)

De voorstelling begint zaterdag 27 november om 20.30 uur. Kaarten kosten 17,50 euro en zijn hier te reserveren. De bar blijft helaas gesloten.


Zondag 28 november: DUMStad Jazz & World met DUMS Big Band, Willem Abelen Quartet en La Banda Caliente

Wederom een middag vol talenten uit de stad op het gebied van jazz en wereldmuziek, tijdens een gemeenschappelijke DUMStad-editie van DUMS en Jazz. Op het programma:

DUMS Bigband (13.30 uur Marnixzaal)
De Bigband is een van de leukste en meest toonaangevende ensembles van DUMS, met een strakke ritmesectie en een 10-koppige blazerssectie (sax, trompet en trombone). Het repertoire is gevarieerd: Funk, Latin, Fusion en traditionele Bigband stukken, waarbij er ruimte is voor improvisatie. Een impressie.

Willem Abelen Quartet (14.45 uur Marnixzaal)
Het Willem Abelen Quartet (WAQ) – tenor- en sopraansaxofonist Willem Abelen, pianist Stan Verstegen, elektrische bassist Yaresh Soekhlal en drummer Marc Sentenie – is een moderne jazzgroep, draaiende rondom de composities van Willem Abelen. Zij spelen lyrische, catchy melodieën en rijke jazzharmonieën over een stevige groove.

La Banda Caliente – tribute to Mick Paauwe (16.00 uur Marnixzaal)
De 10 koppige latin jazzband La Banda Caliente werd eind 2009 opgericht. De voorafgaande jaren aan Latin workshops en jamsessies kregen hiermee definitief vorm in een echte Latin-jazzband. De band speelt bekende en minder bekende standards uit het onuitputtelijke cubop, salsa en overige Latijns-Amerikaans repertoire. Dit optreden vormt een tribute aan muzikaal leider Mick Paauwe die ruim een jaar geleden overleed.

Kaarten voor deze editie van DUMStad zijn gratis en zijn hier te bestellen. Doordat dit concert ’s middags plaatsvindt, zijn er ditmaal wel pauzes.

Coronamaatregelen vanaf 6 november

Basismaatregelen blijven van kracht

 • Testen bij klachten: blijf thuis en laat je testen bij de GGD. Ook als je gevaccineerd bent
 • Bij een positieve test: blijf thuis en vermijd contact met anderen, ook als zij gevaccineerd zijn.
 • 1,5 meter is een veilige afstand. Bescherm jezelf en anderen
 • Schud geen handen
 • Was vaak en goed je handen
 • Hoest en nies in je elleboog
 • Zorg voor voldoende frisse lucht en ventilatie in binnen ruimtes.

Maatregelen Domplein 

Gezamenlijke ruimtes:

 • Draag een mondkapje
 • Desinfecteer je handen bij binnenkomst
 • Volg de verplichte looproute
 • Houd 1,5 meter afstand

Bij ingang van repetitieruimte/zaal (vanaf 18 jaar):

 • Tonen CTB (Coronatoegangsbewijs) i.c.m. identiteitskaart
 • In de ruimte mag het mondkapje weer af.

Maatregelen Burchtpoort

Richtlijnen Cultuur19 volgen z.s.m.

Vacature: docent dj/producer

Ben jij actief als producer of DJ en wil je hierin graag hierin les geven? Dan is De Utrechtse Muziekschool DUMS op zoek naar jou! 

Er is veel mogelijk: wekelijkse lessen, cursussen, workshops op scholen, samenwerkingen met andere docenten, verzin het maar! Het aantal uren is nog niet bekend en is door jezelf in te vullen. 

DUMS is een coöperatie van ruim 55 zelfstandige musici met een gemeenschappelijke visie. Samen leren, samen spelen, samen presenteren zijn onze kernwaarden. 

 • Je hebt een afgeronde HBO-vakopleiding binnen dit werkveld of aantoonbare werkervaring. 
 • Je hebt een brede muzikale belangstelling en werkt graag samen in een creatieve omgeving
 • Je hebt ambitie om een zelfstandige praktijk op te bouwen binnen ons samen werkingsverband
 • Je bent ZZP’er

Kernwoorden profiel:  samenwerken, wendbaar, ondernemend, constructief bouwend aan de coöperatie.

Spreekt je dit aan?
Stuur ons dan jouw CV en motivatiebrief voor dinsnsdag 16 november naar vacatures@dums.nl.

Vacature: Docent Muziek

DUMS – De Utrechts Muziekschool is op zoek naar een docent Muziek voor kindercursussen op de muziekschool/basisscholen.

In een enthousiast team verzorg je algemene kindercursussen op de muziekschool en op basisscholen. We zoeken een ondernemende creatieve docent en bieden een werkomgeving met ruimte voor eigen inbreng. 

DUMS is een coöperatie van ruim 55 zelfstandige musici met een gemeenschappelijke visie. Samen leren, samen spelen, samen presenteren zijn onze kernwaarden. 

 • Je hebt een afgeronde HBO vakopleiding Docent Muziek. 
 • Je hebt een brede muzikale belangstelling en weet leerlingen te motiveren en aan te spreken op hun interesse. 
 • Je bent initiatiefrijk, ondernemend, werkt graag samen in een creatieve omgeving. 
 • Je hebt de ambitie om aan de slag te gaan en een zelfstandige praktijk op te bouwen binnen het samenwerkingsverband van DUMS. 
 • Je werkt als freelancer op basis van een opdrachtovereenkomst met DUMS. 
 • Je kent de muzikale omgeving in Utrecht en woont bij voorkeur in Utrecht of directe omgeving. 
 • Vergoeding conform CAO Kunsteducatie.

Kernwoorden profiel:  samenwerken, wendbaar, ondernemend, constructief bouwend aan de coöperatie.

Spreekt je dit aan?

Stuur ons dan je CV en motivatiebrief voor woensdag 10 november naar vacatures@dums.nl

Over de organisatie:

DUMS – De Utrechtse Muziekschool is een jonge muziekschool in het centrum van Utrecht en Leidsche Rijn. Iedereen kan bij ons terecht; amateurs en toekomstige professionals, van dreumes tot senior, van beginner tot gevorderde.

We zijn een coöperatie van 54 gepassioneerde zelfstandige muziek-professionals die de krachten gebundeld hebben om onze visie te realiseren. Samen leren, samen spelen en samen presenteren zijn kernwaarden bij DUMS. We richten onze leerlijn zo in dat onze leerlingen zich optimaal kunnen ontplooien. Dat doen we in nauw overleg met elkaar en in samenwerking met o.a. de muziekverenigingen, het Domstad Jeugd Orkest en diverse podia in de stad Utrecht.

Herfstvakantie bij DUMS: geen lessen, wel veel live-muziek!

De herfstvakantie is begonnen. Bij DUMS betekent dat een weekje geen lessen en repetities op onze locatie Domplein 4. Maar ook: veel live-muziek! Zo komen onder meer de Popronde en poppodium EKKO voor het eerst op bezoek in de Marnixzaal, is er een bijzonder festival voor experimentele muziek (Het Geluidschap) in de Torenzaal en vindt tijdens DUMStad de wereldpremière plaats van een nieuw project van veelbelovende Utrechtse koorcomponisten. Een overzicht:

Donderdag 24 oktober 2021: Popronde presenteert Roos Meijer

Al sinds jaar en dag biedt de Popronde een podium aan aanstormend Nederlands poptalent, via een reizend festival door talloze Nederlandse steden. De erelijst van bands die in de jaren na een Popronde-optreden beroemd zijn geworden is lang: van Racoon tot Chef’Special, van De Staat tot Kensington. Op donderdag 21 oktober vindt de Utrechtse editie van de Popronde plaats, met tientallen artiesten, spelend op veertien locaties in (en vlak buiten) de Utrechtse binnenstad. Een van de openingsconcerten vindt plaats in onze Marnixzaal.

Om 19.30 uur is daar Roos Meijer te zien en te horen, een groot singer-songwriter-talent uit Den Haag. De oprechtheid van haar alt-folk raakt het hart. Roos leent haar muziek aan ongehoorde verhalen van mensen van over de hele wereld; haar EP Maktub ging over vluchtelingen en haar debuutalbum (2021) over changemakers. Live laat ze grote indruk achter door haar dynamische set, bijzondere verhalen, onderscheidende schrijfstijl en pure performance. Tel daar de verbluffende akoestiek van de Marnixzaal bij op – en er ontstaat een optreden dat je nog lang kan bijblijven.

Het optreden van Roos Meijer begint om 19.30 uur. Tickets voor de Popronde kosten 5 euro en bestel je hier. Ze zijn ook geldig voor alle andere locaties en acts, dus tel uit je winst!

Vrijdag 22 oktober 2021: EKKO presenteert: The Visual

Ook poppodium EKKO zal voor het eerst te gast zijn in onze Marnixzaal! Dat doen ze via een EKKO-op-locatie-programma van het The Visual. Het duo Anna van Rij (zang) en Timon Persoon (toetsen) brengt, begeleid door extra gitarist en drummer, prachtige, subtiele indie-electro-songs met teksten waarin de zoektocht naar eigen identiteit, liefde en fluïditeit centraal staan. Dat doen ze vanaf 20.30 uur. Tickets kosten 14 euro en bestel je hier.

Zaterdag 23 oktober 2021: Het Geluidschap presenteert

Onder de noemer ‘Het Geluidschap presenteert’ heeft het Utrechtse trio Graeae een bijzondere festivalavond op stapel gezet, met vijf acts in onze Torenzaal, op twee podia. De focus ligt op Utrechtse ambient, jazz noise en improvisatie, georganiseerd door het experimentele Utrechtse trio Graeae. Graeae speelt zelf ook: ze brengen donkere soundscapes op het snijvlak tussen ambient en drones.

Verder op het programma staan het duo Kaap de Goede Hoop, dat een klanklandschap brengt van tonen, beats, gesproken woord; van storm naar stilte en omgekeerd. R. de Selby zit op een soortgelijke frequentie: hij brengt dromerige soundcollages vol loops, drones en bijzondere gitaarmelodieën, waarbij het ineens heel hard kan worden – en soms toch weer niet. Het trio NoirEau bouwt vanuit kleine geluiden grote klankcollages op, en werkt met een heerlijk donker sfeertje.

Noise-improvisatieduo Lärmschutz keert deze avond terug naar een akoestische basis van gitaar en trombone. Begeleid door een danseres improviseert het duo op graphic scores van kunstenaar Ying Liu.

Verwacht een spannende avond vol bijzondere klanktapijten in onze Torenzaal. Aanvang is 18.00 uur. Tickets kosten 12,50 euro en kun je hier bestellen.

Zondag 24 oktober: DUMStad Compositie x Improvisatie

En tijdens DUMStad gaat het zondagmiddag heerlijk verder met improvisatie. Maar dan wel in een context waarin geïmproviseerde muziek gespiegeld wordt aan gecomponeerde muziek. Wat dat betekent: In de Marnixzaal weerklinkt hedendaags gecomponeerde koormuziek. In de Torenzaal daarentegen kun je genieten van een weergaloos improvisatieduo op percussie, fluit en speelgoedinstrumenten. Tickets voor DUMStad zijn gratis (donaties ter plekke!) en zijn via deze link te bestellen. Op het progamma staan twee bijzondere gezelschappen.

Mark Lotz/ Alan Purves: Food Foragers (Torenzaal, 15.30 uur)
Mark Lotz en Alan Purves zijn twee unieke klank-architecten in hypnotiserende, haast spirituele muziek. Omgeven door een batterij badeendjes, knijpbeesten en muzikaal kinderspeelgoed creëert Purves een absurd klankfestijn van een visuele aard, met grenzeloze fantasie. Samen met Lotz, die een veelvoud aan fluiten en electronica bespeelt, creëert hij nieuwe geluiden in gemorste oude en verwrongen nieuwe werelden. Spannend, onvoorspelbaar, tussen het stof van sterren en de kippenboerderij, tussen klassiek en slapstick, tussen droom en nachtmerrie vertellen deze twee sound-architecten een bijzonder en uniek verhaal. Hun cd Food Foragers (2018) werd door het Noorse blad Salt Peanuts „Muzikaal DADAisme op zijn best.“ genoemd. Jazznu schreef: „Musici die lak hebben aan conventies zijn dun gezaaid. Nederland heeft er in elk geval twee: percussionist Alan Gunga Purves en fluitist Mark Alban Lotz.“


Vocaal Ensemble Media Musica zingt nieuwe composities van Diederik van der Laag, Reza Nakisa en Henk Stoeten, op gedichten van Omar Khayyam (Marnixzaal, 16.15 uur)

Het Vocaal Ensemble Media Musica zal daarna in onze Marnixzaal 45 minuten aan nieuw gecomponeerde muziek ten gehore brengen, op kwatrijnen van de Perzische alleskunner Omar Khayyam. In het programma zoeken de componisten een dialoog tussen de Perzische en Westerse cultuur, waarbij de wisselwerking tussen gecomponeerde en geïmproviseerde muziek een belangrijk thema is. U kunt onder andere luisteren naar twee zeer verschillende muzikale interpretaties van dezelfde dichtregels uit Khayyams Rubaiyat. Aangezien het volledige repertoire van deze bijzondere middag bestaat uit wereldpremières, zullen de componisten u voorafgaand aan de uitvoering van hun werk een korte toelichting geven, ter inleiding op de muziek.

De componisten zijn de in Iran geboren Reza Nakisa, die dwarsfluit en orkestdirectie studeerde in Wenen en daarna vele jaren werkte muziekdocent en orkestdirigent in Zwitserland en Nederland. Gedurende zijn loopbaan is hij zich steeds meer gaan richten op compositie.

Diederik van der Laag is een jonge Utrechtse componist, die zich hoofdzakelijk richt op hedendaagse vocale muziek. De oeuvres van Simeon ten Holt en Arvo Pärt vormen daarbij momenteel belangrijke inspiratiebronnen. Diederik zoekt in zijn werken vaak naar een balans tussen relevantie en oprechtheid.

Henk Stoeten studeerde in 2017 af aan de Opleiding Docent Muziek, met een verdieping in klassiek zang en compositie. Hij is actief als koordirigent, (ensemble)zanger, organisator en componist en benadert zijn werk graag speels en eclectisch.

De uitvoerenden:
Vocaal Ensemble Musica Media
Voor de gelegenheid hebben de componisten uit hun netwerk een projectensemble van ervaren zangers samengesteld:
Sopraan: Myrka Broers, Isa Berix, Hanneke Hommes | Alt: Maartje Masereeuw, Baukje Toren, Liduin Stumpel | Tenor: Illari Anemaet, Olivier Rutgers, Gerben Groeneveld | Bas: Ardaan Derksen, David van Haaster, Franz Profitlich. Zij worden begeleid door Irene Gabbaron op dwarsfluit, bekend in klassieke- en flamencokringen, en Blanca Sanchez, met kamermuziekachtergrond, op altviool. De muzikale leiding van het project is in handen van Jurriaan Poesse, momenteel in de laatste fase van de masteropleiding koordirectie aan ArtEZ Zwolle.

Een bijzondere middag kortom. Wat heet: een bijzonder weekend! Tot op het Domplein!

10 oktober: Klanktapijten bij DUMStad!

Dit weekend weerklinkt er weer volop muziek in onze Marnixzaal en Torenzaal! Op zondagmiddag 10 oktober is er een DUMStad met bijzondere klankkleuren, op trompet, piano, synthesizer en accordeon, tijdens de derde editie van DUMStad dit seizoen.

Zondag 10 oktober 2021, 14:30 uur – DUMStad: In andere sferen

Zondagmiddag 10 oktober is het tijd voor de derde DUMStad-editie van dit nieuwe seizoen. Je kunt je laten meevoeren op bijzondere klanktapijten, van twee voormalig DUMS-docenten.

Gerben Klein Willink(Marnixzaal, 14.30 uur)
Een trompetgeluid kan zo persoonlijk zijn als een stem. Wie zacht en warm wil klinken, gebruikt the warm breeze: daarbij blaas je langzame, en dus warme, lucht. Gerben Klein Willink weet die warmte als geen ander te gebruiken. Zijn warme, omfloerste trompetgeluid en lyrische manier van spelen geeft hij de ruimte op zijn eerste solo-album A Warm Breeze. “Hij laat zijn trompet lyrisch zingen, puur akoestisch, slechts geruggensteund door piano of cello.” Aldus het Belgische blad JazzHalo. Muziek die je helpt ontsnappen aan de hectiek en drukte van de stad. Tijdens dit optreden in de Marnixzaal wordt hij bijgestaan door toetsenist Koen Schalkwijk op vleugel en synthesizer.

Dennis Weijers (Torenzaal, 15.15 uur)
Pianist en accordeonist Dennis Weijers verhuisde na conservatorium-opleiding naar Berlijn, waar hij onder de invoed raakte van akoestisch experiment. Hij begon zijn accordeon te koppelen aan electronica. Hij werkt met diverse instrumenten (zoals modulaire synthesizers en oude tape recorders) en bracht onlangs zijn debuutalbum Accordion + Modular Synthesizer uit, met bijzondere bewerkingen van o.a. Steve Reich en Philip Glass. Ook hij neemt je mee op een bijzondere muzikale trip!

Tickets voor deze DUMStad-editie zijn gratis, bestel ze hier! Let op: voor het bijwonen van de middag is ook een coronatoegangsbewijs noodzakelijk.

Jonge musici opgelet!

Motivatie, inzet & talent: heb jij ze alle drie? Dan is TraieCtum iets voor jou! Je kunt je nu inschrijven voor de audities.  (meer…)

A.s. zondagmiddag 3 oktober: DUMStad strijk special

DUMStad is weer begonnen! Iedere zondagmiddag kun je op Domplein 4 jezelf onderdompelen in muzikale verrassingen – gratis toegankelijk bovendien!

Aanstaande zondag stelt DUMStad, in samenwerking met De Nederlandse Strijkkwartetten Academie, strijkinstrumenten centraal. Het talentvolle Utrechtse Skazka Kwartet presenteert zich, nadat ze voor het optreden bij DUMS coaching hebben gehad van Luc-Marie Aguera, voormalig violist van het vermaarde Franse Quatuor Ysaÿe.

Voorafgaand laat het Utrechtse duo Thunderbeer juist de andere kant van strijkinstrumenten zien. Jan Schellink (contrabas) en Frank Smulders (viool) werken juist volledig vanuit instant composing en improvisatie.

Skazka Kwartet (15.15 uur, Marnixzaal)
Het Skazka Kwartet bestaat uit Anna Steenhuis, Lena ter Schegget, Lisa Eggen en Emma Besselaar. Skazka is het Russische woord voor verhaal of sprookje. Dit jonge kwartet (ontstaan in 2020) speelde al voor Entrée, de jonge vriendenclub van het Concertgebouw, verzorgde een live-stream voor TivoliVredenburg, en produceerde zijn eigen familievoorstelling ‘Ludwig en de prinses’, met steun van de Gemeente Utrecht. Deze was in oktober 2020 ook te zien tijdens DUMStad. Sinds diezelfde maand volgen zij lessen aan de Nederlandse Strijkkwartet Academie onder supervisie van artistiek leider Marc Danel. Recent namen zij deel aan de Zeister Muziekdagen, waar ze masterclasses volgden bij de leden van het Jerusalem Quartet. De vier jonge aanstormende musici hebben allen reeds hun sporen in de muziekwereld verdiend en bundelen sinds de zomer van 2020 hun liefde voor kamermuziek in het Skazka Kwartet.

Thunderbeer (14.30 uur, Torenzaal)
Het duo Thunderbeer brengt Utrechts improvisatie-icoon Jan Schellink op contrabas – en Frank Smulders op viool, op zoek naar het magische moment. Zij hebben slechts 1 afspraak en dat is stoppen waneer de (100%) improvisatie er om vraagt. In september 2020 waren zij al eens te zien in DUMStad; toen samen met een danser, in de speciale bezetting concertvleugel en viool. Deze zondag laten ze zich van een heel andere kant zien. Maar nog altijd vanuit volledige improvisatie, zoals in deze video van de track ‘Slapende’.

Zo kun je deze middag verschillende kanten van het strijkspectrum meebeleven. Maar wel zoals het DUMStad betaamt: vol verrassingen!

Tickets zijn gratis en hier te bestellen. Zorg wel dat je ook in het bezit bent van een geldige coronapas.

Marnixzaal

Vr 1 t/m zo 3 oktober: Een weekend vol live-muziek bij DUMS

Zin in intieme, kleinschalige klassieke concerten? Dan ben je dit weekend helemaal op je plek in onze Marnixzaal op het Domplein! Wil je liever een jong Utrechts poptalent zien voordat ze doorbreekt? Of de Matthäus Passion van Bach in bijzondere versie zien? Dat kan ook!

Zowel op vrijdag, zaterdag als zondag zijn er bijzondere optredens. Om precies te zijn deze:

Vrijdag 1 oktober 2021, 20.30 uur: Matthäus Passion in pocketversie

Nee, het is geen Pasen. Maar de Matthäus Passion is op ieder moment van het jaar relevant. 244 brengt Bachs meesterwerk dan ook anders: ze spelen de mooiste stukken en vertellen het hele verhaal. Of beter gezegd: spelen datgene wat het verhaal anno nu betekent. Kom meegenieten van de Matthäus Passion in pocketversie, uitgevoerd door mezzosopraan, bariton, fluit, cello en piano, geregisseerd door en met teksten van regisseur Stan Geurts. Tickets kosten 20,50 euro en vind je hier. Studenten betalen 12,50 euro, kinderen onder 16 jaar een tientje.

Zaterdag 2 oktober 2021, 19.30 en 21.00 uur: cd-presentatie FENNE

FENNE’s muziek is herfstachtig: er kan van alles gebeuren, van een regenachtige storm tot een plotseling zonnetje dat door de vallende bladeren schijnt. De sound van de band is een combinatie van pop en jazz; met veel improvisatie en onverwachte harmonische wendingen over een duidelijke groove met herkenbare melodieën. Alsof je haar dagboek leest, zitten haar teksten vol met verwachtingen en dromen, tegenslagen en verlangens. Deze zomer bracht ze haar eerste debuut album “Hope” uit en deelt dit graag met jullie allemaal, via twee release-concerten in de Marnixzaal. Tickets kosten 8,50 euro en koop je hier.

Zondag 3 november, 20.00 uur: Rietveld Ensemble speelt Janacek en Shostakovich

Het Rietveld Ensemble is een van de beste kamermuziekensembles van Midden-Nederland. Dit seizoen zijn ze wederom geregeld te zien in onze Marnixzaal. Op zondagavond 3 oktober 2021 doen ze dat met werken van Janacek (Concertino voor piano, 2 violen, klrinet, hoorn en fagot) en Shostakovich (Pianokwintet in g klein Op. 57), uit 1925 en 1940. Elisabeth Perry (viool), Richard Wolfe (altviool) en Nancy Braithwaite (klarinet) spelen met gastmusici Marja Bon (piano), Louis van Nunen (fagot) en Sergei Dovgaliouk (hoorn). Tickets kosten 17,50 euro en zijn hier te bestellen. Studenten betalen met kortingscode 5 euro.

Voor alle concerten is, behalve een ticket, ook een coronatoegangsbewijs nodig.

26 september: openingsweekend DUMStad

Komend weekend gaat DUMStad, onze zondagse serie met muzikale verrassingen, weer van start met een prachtig – gratis toegankelijk – zondagmiddagprogramma.

Zondag 26 september ontvangen we het Nachtlicht Ensemble en Ongeveertig Quarant(ain)e door Oihana Aristisabal (cello) en Lineke Lever (piano).

Oihana Aristisabal (cello) en Lineke Lever (piano): Ongeveertig-Quarant(ain)e (14.30 uur, Marnixzaal)
Oihana en Lineke werden in 2021 allebei in dezelfde week 40! Met dit programma staan ze stil bij hoe het leven van componisten er rond diezelfde leeftijd uitzag. Hadden ze kinderen, waren ze getrouwd, welke muziek schreven ze rond die leeftijd? Oihana en Lineke vieren met dit programma een heel jaar lang feest! Viert u het mee? Met muziek van Frank Bridge, Cécile Chaminade, Camille Saint-Saëns, Max Bruch en Ottorino Respighi.

Nachtlicht Ensemble: ‘Ik zie ik zie wat jij niet ziet’ (15.15 uur, Torenzaal)
Ieder mens heeft een eigen uniek verhaal te vertellen, als je je daar tenminste voor openstelt. In “Ik zie ik zie wat jij niet ziet” vertelt Nachtlicht de verhalen van vijf verschillende mensen door vijf verschillende composities in samenwerking met speciaal uitgekozen componisten. Bert van den Brink, Maximilian Shaikh-Yousef, Tom Koudijs, Julian Schneemann en Arjan Linker schreven stukken die in dit programma te horen zullen zijn.

Toegang gratis, wel graag even reserveren via https://dums.stager.nl/web/tickets

Voor in de agenda: 
3 okt DUMStad met o.a. Skazka Kwartet (Nederlandse Strijkkwartet Academie)
10 okt DUMStad met Gerben Klein Willink en Dennis Weijer
17 okt DUMStad Jazz & World met o.a. Alex Siegers & Wouter Poot, Slangenburg Duo, Latino Mood

Vrijdag 17 september: RAAK! door Treeo HOUT

In een tijd waarin aanraking verder weg lijkt dan ooit, laat Treeo HOUT zien hoe muziek verbindt en de mens raakt. Hoe kan een patroon van toonhoogte en ritme dat teweeg brengen? Wat gebeurt er in het lichaam? Wat speelt zich af in het brein? 

Vanuit de drie aanvullende expertises op het gebied van psychologie, pedagogiek en biomedische wetenschappen delen de drie houtblazers van Treeo HOUT, onder wie DUMS-hobodocente Helmke Jansen enthousiast hun fascinatie. 

Muzikale voorbeelden prikkelen het brein en brengen herinneringen naar boven. Interactie en publieksparticipatie creëren verbondenheid tussen de musici en luisteraars. Op unieke wijze geeft Treeo HOUT het publiek stof tot nadenken.

Muziek verbindt. Muziek boeit. Muziek intrigeert. Muziek raakt. Een unieke voorstelling, op een unieke plek: de Marnixzaal van DUMS! Het optreden begint om 20.15 uur. Tickets kosten 16 euro en zijn verkrijgbaar via deze link.

Cursussen Muziek voor de Allerkleinsten

Er hebben zich veel cursisten aangemeld voor de zaterdagcursussen Muziek voor de Allerkleinsten in Leidsche Rijn. Helaas hebben we niet op tijd een docent kunnen vinden om deze lessen te verzorgen. Deze cursussen starten daarom vanaf 20 november. Deelnemers krijgen bericht!

Daarnaast starten de woensdagcursussen Muziek voor de Allerkleinsten in Leidsche Rijn op 22 september, in verband met beschikbare lokalen en corona-voorschriften. Onze excuses voor het ongemak!

Er zijn nog een aantal plekken beschikbaar in onze Allerkleinsten-lessen (maandag t/m donderdag) op het Domplein. https://dums.nl/kids-nieuw/muziek-voor-de-allerkleinsten/

zaterdag 11 september: Try Out NAU!

Op zaterdag 11 september slaan 10 amateurkunstscholen de handen ineen voor een dag vol gratis proeflessen voor jong en oud. Ook DUMS doet mee met lessen en presentaties! Reserveren is aan te raden, dat kan via de site https://www.tryoutnau.nl. Rechtstreeks boeken voor proeflessen bij DUMS kan via deze link.

samenspel

Schrijf je nu in voor het nieuwe seizoen!

Onze inschrijving voor het nieuwe cursusjaar is geopend! DUMS biedt muzieklessen voor alle leeftijden, of je nu 0 of 99 bent. Je bent nooit te jong of te oud om te leren! 

(meer…)

Zondag 12 september: Gaudeamus middag bij DUMS!

De zomervakantie moet nog beginnen, maar nu al kijken we uit naar het nieuwe seizoen. Zeker wanneer Stichting Gaudeamus, na WO2 opgericht ter bevordering van de eigentijdse klassieke muziek, tijdens zijn internationale festival op 12 september een zondagmiddag met een optreden en een workshop presenteert bij ons in De Utrechtse Muziekschool.

Gaudeamus 2021 bij DUMS: Tom Sanderman – Solo Sax Sessions (zo 12 september, 13.00 tot 13.45 uur, Marnixzaal)

Middelpunt van de middag is de gelauwerde saxofonist Tom Sanderman. In oktober 2019 kwam Sandermans tweede solo-album Whoever You are Come Forth uit, waarover het NRC Handelsblad schreef: “Sanderman paart technisch precisiespel aan koele distantie en neemt je mee op een zacht groovende zweefvlucht.” In 2019 deed Stichting Gaudeamus een oproep aan jonge componisten wereldwijd om werk in te sturen voor Tom. Na een jaartje corona-pauze presenteert hij nu de stukken die uit deze open call werden gekozen en uitgewerkt in een concert van drie kwartier in onze monumentale Marnixzaal. Tickets zijn gratis en vanaf 15 juli te bestellen via Gaudeamus.

Gaudeamus 2021 bij DUMS: Tom Sanderman – Workshop improvisatie & graphic scores (zo 12 sep, 16.00 tot 17.30 uur, Torenzaal)

Tom Sanderman is expert op het gebied van hedendaags gecomponeerde saxofoonmuziek van jonge componisten. En iedereen die zoals hij veel met jonge componisten werkt, weet dat daar vaak improvisatie en experimentele manieren van werken met partituren bij komen kijken. Maar hoe maak je eigenlijk muziek zonder duidelijke notenbalken? Leer er alles over én doe ervaring op tijdens deze workshop.

Deze workshop is geschikt voor elk niveau en elke leeftijd. Muzikanten van iedere achtergrond worden geprikkeld om zelf spelenderwijs te componeren tijdens het muziek maken. Tijdens de workshop gaan deelnemers in kleine groepjes aan de slag met geleide improvisatie op basis van grafische partituren. Tickets zijn gratis en vanaf 15 juli eveneens te bestellen via Gaudeamus.

Bestel hier tickets voor Pronken met Pruiken!

Op donderdag 12 augustus bieden we bij DUMS een bijzondere kindervoorstelling: Pronken met Pruiken, een muzikale vertelling (6+), gebaseerd op de muziek van Mozart. 

Een zangeres/vertelster en strijkkwartet brengen de pruikentijd tot leven en brengen kinderen in contact met live klassieke muziek. De uitvoerenden zijn DUMS-zangdocente Linda Vink (zang en vertelling), Jens Groenewold (viool), Saskia Frijns (viool), Bart Folkers (altviool) en Judith Groen (cello) en kwam tot stand i.s.m. Fonds Podiumkunsten. 

De voorstelling wordt twee maal uitgevoerd: om 14.30 en 16.00 uur en is gratis toegankelijk. Wat je kunt verwachten? Dit!

Lang, heel lang geleden, in een land hier ver vandaan, woonden mensen in kastelen. Ze waren hoffelijk en beleefd, en droegen pruiken, jurken en juwelen. Zo ook de jonge violist Wolfie, die een prachtige viool bezat waarmee hij de mooiste muziek kon spelen.

Wanneer er op een dag iets vreemds gebeurt in het dorp, gaan we mee met Wolfie op avontuur! Hierbij vormt de muziek de rode draad in het verhaal, in combinatie met een vleugje magie – en een paar wel héél speciale pruiken.

Benieuwd naar alle avonturen van Wolfie? Je tickets voor Pronken met Pruiken bestel je hier!

Zomerstop voor lessen, maar DUMS blijft open voor repetities en voorstellingen

Zomervakantie! Dat betekent dat tussen 17 juli en 29 augustus ook geen muzieklessen plaatsvinden bij DUMS. Maar we zijn niet gesloten! Je kunt nog altijd iedere dag komen repeteren in een van onze studio’s. Ook bieden we op donderdagmiddag 12 augustus een bijzondere kindervoorstelling: Pronken met Pruiken, een muzikale vertelling (6+), gebaseerd op de muziek van Mozart.

Op donderdag 12 augustus bieden we bij DUMS een bijzondere kindervoorstelling: Pronken met Pruiken, een muzikale vertelling (6+), gebaseerd op de muziek van Mozart. De voorstelling wordt twee maal uitgevoerd: om 14.30 en 16.00 uur en is gratis toegankelijk. Tickets daarvoor bestel je hier!

Een zangeres/vertelster en strijkkwartet brengen de pruikentijd tot leven en brengen kinderen in contact met live klassieke muziek. De uitvoerenden zijn DUMS-zangdocente Linda Vink (zang en vertelling), Jens Groenewold (viool), Saskia Frijns (viool), Bart Folkers (altviool) en Judith Groen (cello) en kwam tot stand i.s.m. Fonds Podiumkunsten. 

De voorstelling wordt twee maal uitgevoerd: om 14.30 en 16.00 uur en is gratis toegankelijk. Wat je kunt verwachten? Dit!

Lang, heel lang geleden, in een land hier ver vandaan, woonden mensen in kastelen. Ze waren hoffelijk en beleefd, en droegen pruiken, jurken en juwelen. Zo ook de jonge violist Wolfie, die een prachtige viool bezat waarmee hij de mooiste muziek kon spelen.

Wanneer er op een dag iets vreemds gebeurt in het dorp, gaan we mee met Wolfie op avontuur! Hierbij vormt de muziek de rode draad in het verhaal, in combinatie met een vleugje magie – en een paar wel héél speciale pruiken.

Benieuwd naar alle avonturen van Wolfie? Je tickets voor Pronken met Pruiken bestel je hier!

Zomerprogrammering bij DUMS: o.a. Treeo Hout, Pynarello en U-Slam

Zomerpauze of niet, ook de komende weken zijn er nog geregeld mooie programma’s te zien in onze Marnixzaal en Torenzaal. Je kunt bij DUMS terecht voor muzikale verdieping, maar ook voor literatuur in zomerse sferen en een bijzondere fietstour. Een overzicht.

Woensdag 21 juli & woensdag 4 augustus – ILFU presenteert: Zomereditie U-Slam!

In de aanloop naar het NK Poetry Slam organiseert het International Literature Festival Utrecht twee Utrechtse voorrondes in de Torenzaal van De Utrechtse Muziek School: op woensdag 21 juli en woensdag 4 augustus.

Aanstormende en doorgewinterde poetry slammers betreden het podium en vaste presentator Joost Oomen leidt de avond in goede banen. Het publiek heeft alle macht dus kom en stem met een roos op jouw favoriete dichter!

Entree is gratis, wie op het podium wil staan en mee wil dingen naar een plekje in de glorieuze finale van het NK Poetry Slam in TivoliVredenburg, kan een mailtje sturen naar sophie@ilfu.com.

Tickets voor beide avonden zijn gratis en via deze link te reserveren.

Vrijdag 23 juli: Treeo Hout: RAAK!

In een tijd waarin aanraking verder weg lijkt dan ooit, laat Treeo HOUT zien hoe muziek verbindt en de mens raakt. Hoe kan een patroon van toonhoogte en ritme dat teweeg brengen? Wat gebeurt er in het lichaam? Wat speelt zich af in het brein? 

Vanuit de drie aanvullende expertises op het gebied van psychologie, pedagogiek en biomedische wetenschappen delen de drie houtblazers van Treeo HOUT, onder wie DUMS-hobodocente Helmke Jansen enthousiast hun fascinatie. 

Muzikale voorbeelden prikkelen het brein en brengen herinneringen naar boven. Interactie en publieksparticipatie creëren verbondenheid tussen de musici en luisteraars. Op unieke wijze geeft Treeo HOUT het publiek stof tot nadenken.

Muziek verbindt. Muziek boeit. Muziek intrigeert. Muziek raakt. Een unieke voorstelling, op een unieke plek: de Marnixzaal van DUMS! Het optreden begint om 20.15 uur. Tickets kosten 16 euro en zijn verkrijgbaar via deze link.

Zaterdag 24 juli: Pynarello – Tour de Pynarelli

De paden op, de lanen in! Na groot succes vorige zomer, plannen de musici van Pynarello deze zomer weer een Tour de Pynarelli. Op de fiets trekken we door de stad, van optreden naar optreden. Je favoriete Pynarelli spelen eeuwenoude composities, en noten waarvan de inkt nog nat is. Muziek om bij weg te dromen en om te bevreemden. Elke etappe is geprogrammeerd door lokale Pynarelli, die op zoek zijn gegaan naar de mooiste en meest onverwachte concertlocaties in hun eigen stad. Bring your own bike. 

Tour de Pynarelli vindt plaats in Den Haag, Utrecht, Rotterdam, Groningen en Amersfoort. Tijdens de tours maak je kennis met drie verschillende Pynarelli-ensembles, op drie onverwachte concertlocaties. Pomp alvast je banden op, smeer je ketting en train je fietskuiten.

In Utrecht fiets je langs een beregezellig restaurant, kom je terecht in een geweldig fort buiten de stad waar Pynarello speelt op een betonnen maquette en doe je ook een verborgen locatie op het Domplein aan. Inderdaad: onze onvolprezen Marnixzaal. De Pynarello tour begint om 13.00 uur bij onze collega’s van Het Muzieklokaal. Het optreden bij DUMS begint om 14.10 uur. Tickets voor de fietstour kosten voor volwassenen 34 euro, voor 18 t/m 25 jarigen 25 euro, voor 13 t/m 17-jarigen 18 euro en gratis voor kinderen tot en met 12 jaar. Je bestelt de tickets via deze link.

Augustus bij DUMS

En dat was alleen nog maar juli. In augustus brengen we nog veel meer moois op de planken. Houd daarvoor onze website in de gaten!

Vacatures docent Hoorn en Keyboard

Per direct zijn we op zoek naar een docent: 

 • Keyboard – locatie Utrecht Domplein en Leidsche Rijn 
 • Hoorn – locatie Utrecht Domplein 

Dagen in overleg, aantal uren nog onbekend.   

Je hebt een afgeronde HBO-vakopleiding. Je hebt een brede muzikale belangstelling en weet leerlingen te motiveren en aan te spreken op hun interesse. Je bent initiatiefrijk, ondernemend, werkt graag samen in een creatieve omgeving. Je hebt de ambitie om een eigen praktijk op te bouwen binnen het samenwerkingsverband van DUMS. Je werkt als freelancer op basis van een opdrachtovereenkomst met je leerlingen. Je kent de muzikale omgeving in Utrecht, de diverse podia, en woont bij voorkeur in Utrecht of directe omgeving.

Spreekt dit je aan?
Stuur dan z.s.m. je CV en motivatie naar vacatures@dums.nl. Deadline: 30 juli 2021. 

De gesprekken willen we eind augustus/begin september inplannen. Als je zelf al een praktijk hebt (ook voor andere instrumenten) en je wilt die onder brengen bij DUMS, kan dat voor jou en voor DUMS interessant zijn. Neem dan ook contact op met vacatures@dums.nl, dan bespreken we wat de mogelijkheden zijn. 

DUMS – De Utrechtse MuziekSchool – is de nieuwe muziekschool in het centrum van Utrecht en Leidsche Rijn. Iedereen kan bij ons terecht; amateurs en toekomstige professionals, van dreumes tot senior, van beginner tot gevorderde.  

We zijn een coöperatie van 54 gepassioneerde zelfstandige muziek-professionals die de krachten gebundeld hebben om onze visie te realiseren. Samen leren, samen spelen en samen presenteren zijn kernwaarden bij DUMS. We richten onze leerlijn zo in dat onze leerlingen zich optimaal kunnen ontplooien. Dat doen we in nauw overleg met elkaar en in samenwerking met o.a. de muziekverenigingen, het Domstad Jeugd Orkest en diverse podia in de stad Utrecht.  

Nieuwe coronarichtlijnen bij DUMS

Vanaf 10 juli 2021 zijn de corona-maatregelen weer aangescherpt. Wat betekent dit voor DUMS?

Alle activiteiten (lessen, repetities, voorspeelmomenten, concerten) kunnen gewoon doorgaan, al dan niet met een aantal kleine aanpassingen:

 • anderhalve meter: Deze blijft gehandhaafd in alle ruimtes van DUMS.
 • mondkapjes: deze zijn niet meer verplicht, maar DUMS adviseert het gebruik hiervan.
 • koren: samen zingen kan gewoon doorgaan, mits anderhalve meter in acht wordt genomen.
 • registratieplicht: we registreren iedereen die de voorspeelmomenten en concerten bezoekt. Men kan hiervoor van te voren een kaartje reserveren.
 • Bezoekers hoeven geen testbewijs te overhandigen.

3 & 4 juli: open dagen bij DUMS!

In het weekend van 3 en 4 juli zet DUMS haar deuren wagenwijd open voor iedereen die geïnteresseerd is in muzieklessen. Op 3 juli bij Het Zand in Leidsche Rijn, op 4 juli aan het Domplein. Wees welkom en neem je vrienden en familie mee!

We starten beide dagen om 10.00 uur met Muziek voor de Allerkleinsten. Vanaf 12 uur is er een programma voor alle leeftijden. Geef je op voor proeflessen, kom luisteren bij presentaties en demonstraties en laat je informeren door docenten en cursisten over onze lessen en muziekinstrumenten.

Reserveren aangeraden
Er kan gelukkig weer veel, maar in verband met coronabeperkingen moeten we iedereen die bij ons binnen komt registreren. Je kunt vanaf vrijdag 25 juni een ticket reserveren, dan ben je zeker van een plek!

Open Dag DUMS Leidsche Rijn
Zaterdag 3 juli 10.00-15.30 uur
Het Zand, Pauwoogvlinder 18
3544 DB Utrecht

Open Dag DUMS Centrum
Zondag 4 juli 10.00-16.00 uur
Domplein 4
3512 JC Utrecht

Vacature: Docent Muziek voor de Allerkleinsten

Wij zijn op zoek naar een collega voorschoolse muziekeducatie (docent Muziek op Schoot/Muziek voor de Allerkleinsten) voor woensdag en/of zaterdag op locatie Leidsche Rijn. De cursussen worden gegeven in de vorm van ouder – kind lessen (6 maanden tot 4 jaar).

Wij zijn op zoek naar een collega voorschoolse muziekeducatie 
(docent Muziek op Schoot/Muziek voor de Allerkleinsten)
De cursussen worden gegeven in de vorm van ouder-kind lessen (6 maanden tot 4 jaar).

De inhoud van de lessen wordt door de docent zelf bepaald en moet aansluiten bij de doelgroep. Hierbij heb je kennis en inzicht in de muzikale ontwikkeling van jonge kinderen. Je bent in staat om zelf muzieklessen te ontwerpen en uit te voeren die aansluiten bij de interesses en mogelijkheden van jonge kinderen. Je kunt hierbij eigen muzikale vaardigheden met betrekking tot zingen, spelen en bewegen inzetten. De kwaliteit van het (samen) muziek maken, maar ook het scheppen van een veilige sfeer is een voorwaarde. 

Locatie: Leidsche Rijn
Dagen: woensdag en/of zaterdag
Aantal uren n.t.b.

Wat vragen we?

 • Je hebt de docentenopleiding Muziek op Schoot (post HBO) of een vergelijkbare opleiding afgerond of bent bereidt om een opleiding gericht op voorschoolse muziekeducatie te gaan volgen.
 • Je beschikt over goede pedagogische en didactische vaardigheden.
 • Je hebt ervaring in het geven van muzieklessen aan baby’s, dreumesen en peuters met een begeleider (Muziek op Schoot-lessen).
 • Je hebt affiniteit met de doelgroep.
 • Je bent een enthousiaste, inspirerende, proactieve en klantgerichte docent.
 • Je vindt het belangrijk om samen te werken met en je te laten inspireren door collega’s in hetzelfde vakgebied.
 • Je bent zzp’er en wil je aan een coöperatie wil verbinden.

Spreekt dit je aan? 
Stuur dan voor 3 juli je CV en motivatiebrief naar vacatures@dums.nl. Als je zelf al een praktijk hebt en je wilt die onder brengen bij DUMS, kan dat voor jou en voor DUMS interessant zijn. Neem dan ook contact op met vacatures@dums.nl.

Weekendworkshop modale jazz 10-11 juli 2021

Modale jazz is voor altijd verbonden aan het legendarische jazzalbum Kind of Blue van trompettist Miles Davis. Zijn tunes op het album zijn alle gebaseerd op de modale kerktoonladders.

Onder leiding van gitarist Paul Pallesen gaan we een paar inmiddels “jazzstandards” geworden nummers van Kind of Blue spelen en daarop soleren en begeleiden met die modale ladders. Zo kom je op supermooie akkoorden en verrassende noten in je solo. 

Een workshop voor redelijk gevorderde leerlingen met belangstelling voor Jazz en improvisatie. Je moet wel noten kunnen lezen. 

Leeftijd: vanaf 15 jaar

Geschikt voor alle blaasinstrumenten, piano, gitaar, bas, viool, altviool en cello. 

Datum en tijd: zaterdag 10 en zondag 11 juli , 10.30 tot 13.30 uur met een korte pauze.
Plaats: DUMS, Domplein 4 3512 JE Utrecht
Kosten €90,00 / onder 21 jaar €76,00 
Meer info? Mail pallesen.p@planet.nl of bel naar 06 34 03 60 48.

Marnixzaal

Live-muziek bij DUMS: Maandprogramma’s Marnixzaal juni/juli 2021

Onze monumentale, 150 jaar oude, Marnixzaal gaat weer open voor publiek. Voor juni en juli 2021 hebben we een bijzonder live-programma voor jullie samengesteld, voor maximaal 50 personen publiek per keer. De lockdown is voorbij. Tijd om de meest charmante concertzaal van Utrecht te ontdekken!


Op het programma staan in juni en juli:

Zondag 6 juni (13.30 uur) – DUMStad: Jazz & World i.s.m. U Jazz: Jazzmiddag met jazzbands van het Conservatorium: D’Orange en Nikobo Nordic Jazz Trio. Gratis entree, tickets zijn hier te bestellen.

Donderdag 10 en zaterdag 12 juni (20.30 uur) – Rietveld Ensemble speelt Beethoven: Muziek van Beethoven, gespeeld door het Rietveld Ensemble: topmusici uit de regio Utrecht, met een internationale achtergond. Tickets 14,50 euro, hier te bestellen.

Vrijdag 11 juni (21.00 uur) en zaterdag 3 juli 2021 (21.00 uur) – Ligconcert door Joram Feitsma (neoklassiek, piano). De Utrechtse pianist Joram Feitsma speelt en componeert neoklassieke piano: minimalistische, serialistische werken met een warme, melancholische ondertoon. Hij presenteert zijn tweede album ‘FLUX’ via een exclusief ligconcert in de monumentale Marnixzaal. Neem je eigen matje mee! Vrijdag 11 juni is uitverkocht, voor 3 juli zijn wel nog kaarten. Tickets 12,50 euro, hier te bestellen.

Zondag 13 juni (11.00 uur) – DUMStad presenteert: Arabisch Appeltaartconcert (i.s.m. Stichting Appeltaartconcerten). Het vrolijke ‘Eufratisch Taartgenootschap’ speelt klassieke Arabische muziek op klarinet, oud, ney, fluit, viool, altviool en cello. Met onder andere rising star Ghaeth Almaghoot. Na afloop lekkere Appeltaart. Met Ghaet Almeghoot (klarinet), Nawras Altaky (oud en zang), Marianne Noordink (ney) Mintje van Lier, (viool) Hanspeter Spannring (dwarsfluit) Anjali Tanna (cello) Michiel Holtrop (altviool). Het concert gaat naadloos over in DUMStad. Tickets gratis, hier te bestellen.

Zondag 13 juni (12.00 uur) – DUMStad Zomereditie: Een muzikale reis door Europa – Na het Arabische Appeltaartconcert reist DUMStad verder door Europa. DUMS-pianodocente Oksana Ivashchenko uit Oekraïne speelt en vertelt over verschillende Europese volksliederen. Het duo Andrea Wittchen (sopraan, mime, Spaanse dans) en Jack de Bie (piano) maakt een magische muzikale reis door Europa (met dank aan Fonds Podiumkunsten). En storyteller Raymond den Boestert verhaalt over een Onbespeelbare Viool. Tickets gratis, hier te bestellen.

Vrijdag 18 juni (20.30 uur) – Utrechts Jazz Lokaal met Mark Lotz Trio. – Deze zomer organiseert UJazz vier clubconcerten in de Marnixzaal met Utrechtse jazzmusici. Het eerste is met het Mark Lotz Trio. Lotz heeft met zijn trio in Nederland en buitenland een sterke reputatie opgebouwd onder meer door het album The Wroclaw Sessions. Vanavond speelt hij muziek van dit album, samen met Jamie Peet (drums) en Zack Lober (bas). Tickets 15 euro, hier te bestellen.

Zaterdag 19 juni (18.00 en 19.30 uur) – Cd-presentatie Berend: Safe In Silence – Berend is een 22-jarige multi-instrumentalist, producer en componist uit Utrecht. Met zijn debuutalbum Safe In Silence neemt hij je mee langs organische klanken, introspectieve teksten en mooie verhalen. Tickets 15 euro, hier te bestellen.

Zondag 20 juni (middag) – DUMStad is.m. New Dutch Connections. In het programma Future Citizens, dat in het najaar de theaters langsgaat, deelt New Dutch Connections verhalen en muziek van oorlogsvluchtelingen. Op 20 juni, Wereldvluchtelingendag, een voorproefje tijdens DUMStad. Toegang gratis, tickets hier te bestellen.

Zaterdag 26 juni (20.00 uur) – Rietveld Ensemble speelt Nonetten. Twee Nonetten, van Van Gilse en Lachner, gespeeld door het Rietveld Ensemble: topmusici uit de regio Utrecht, met een internationale achtergond. Vandaag vormen ze met muzikale vrienden een nonet, een negental. Tickets 14,50 euro, tickets hier te bestellen.

Zondag 27 juni (15.00 uur) – DUMStad seizoensafsluiting. Feestelijke afsluiter van het eerste DUMStad-seizoen, op het kruisvlak van klassiek, jazz en electronica. Met o.a. een muzikale Italië-reis met het Atlantic Trio, werken van Bach gespeeld op contrabas, viool en saxofoon door trio BachZonderPruik, drum’n’bass-tracks gespeeld op piano door The Fiber Pianist en een multimediaal programma met jazz, visuals en storyelling door het Medan Trio. Tickets gratis, hier te bestellen.

Vrijdag 2 juli (20.30 uur) – Utrechts Jazz Lokaal: Trio Q-leap. Tweede concert uit de zomerserie van UJazz in de Marnixzaal. Q-Leap is een nieuwe samenwerking van klarinettist Steven Kamperman, pianist Albert van Veenendaal en violist Oene van Geel. Drie musici die hun ervaring met diverse muziekstijlen en liefde voor improvisatie tot intrigerende muziek maken. Tickets 15 euro, hier te bestellen.

Zondag 4 juli (20.00 uur) – Cd-presentatie Hanna Marieke: Rhythms in Grace. De Utrechtse Hanna Marieke brengt begin juli haar debuutalbum Rhythms Of Grace uit. In dit CD-releaseconcert laat ze je kennis maken met haar muziek en neemt ze je mee op een poëtische reis. Samen met haar trio (piano, contrabas en drums) speelt ze lyrische jazz-composities met een vleugje klassiek en gospel. Tickets 14 euro, hier te bestellen.

Vrijdag 9 juli (avond) – Utrechts Jazz Lokaal: Free the Voices. Het UJazz lokaalconcert op 9 juli is met Free the Voices, drie stemmen die buiten de gebaande paden treden. Sinds 2016 zingen Anna Serierse, Marit van Der Lei en Sanne Rambags samen in een bijzondere samenwerking. Een concert met betoverende klanken van een magisch stemtrio. Tickets 15 euro, hier te bestellen.

Vrijdag 16 juli ( 19.30 en 21.00 uur) -Cd-presentatie FENNE

FENNE’s muziek is herfstachtig: er kan van alles gebeuren, van een regenachtige storm tot een plotseling zonnetje dat door de vallende bladeren schijnt. De sound van haar band is een combinatie van pop en jazz; met veel improvisatie en onverwachte harmonische wendingen over een duidelijke groove met herkenbare melodieën. Alsof je haar dagboek leest, zitten haar teksten vol met verwachtingen en dromen, tegenslagen en verlangens. Op 16 juli 2021 brengt ze haar eerste debuut album Hope uit en deelt dit graag met jullie allemaal. Tickets kosten 8,50 euro en koop je hier.

Zaterdag 24 juli (14.10 uur) – Pynarello: Tour de Pynarelli

De paden op, de lanen in! Na groot succes vorige zomer, plannen de musici van Pynarello deze zomer weer een Tour de Pynarelli. Op de fiets trekken we door de stad, van optreden naar optreden. Je favoriete Pynarelli spelen eeuwenoude composities, en noten waarvan de inkt nog nat is. Muziek om bij weg te dromen en om te bevreemden. Elke etappe is geprogrammeerd door lokale Pynarelli, die op zoek zijn gegaan naar de mooiste en meest onverwachte concertlocaties in hun eigen stad. Tijdens de tours maak je kennis met drie verschillende Pynarelli-ensembles, op drie onverwachte concertlocaties. In Utrecht is de tweede halte de Marnixzaal van DUMS. Tickets kosten 34,50 euro (voor alle haltes) en bestel je hier. Kinderen tot en met 12 jaar rijden gratis mee, tieners t/m 17 jaar betalen 18 euro en tot 25 jaar kosten de tickets 25 euro. Bring your own bike.

Drie zomerse jazzavonden van U Jazz in de Marnixzaal

In de Marnixzaal op het Domplein vinden momenteel ieder weekend minimaal drie concerten plaats. U Jazz organiseert de komende weken drie shows op de vrijdagavond, onder de naam Utrechts Jazz Lokaal, met een bijzondere serie van Utrechtse jazzprofessionals. Op vrijdag 18 juni de eerste: het Mark Lotz Trio.

U Jazz is een vereniging van jazzliefhebbers voor vernieuwende en kleinschalige jazz in Utrecht. Samen met U Jazz organiseerde DUMS eerder dit seizoen al drie edities met lokale amateurmusici, op de zondagmiddag, tijdens DUMStad. Nu staat er ook een bijzondere serie met Utrechtse profs op het programma, op 18 juni, 2 juli en 9 juli in de Marnixzaal.Vrijdag 18 juni: Mark Lotz Trio

De serie begint meteen in stijl. Het Mark Lotz Trio brengt psychedelische jazz geïnspireerd op Timothy Leary, de man die het vroege internet vergeleek met een LSD-trip. Maar natuurlijk vooral met ‘fluitgoeroe’ Mark Lotz, die in een trio samen speelt met de jonge topdrummer Jamie Peet en met bassist Zack Lober.


Vrijdag 2 juli: Trio Q-leap

Op vrijdag 2 juli staat het trio Q-Leap op het programma. Q-Leap is een nieuwe samenwerking van klarinettist Steven Kamperman, pianist Albert van Veenendaal en violist Oene van Geel: drie musici die hun ervaring met diverse muziekstijlen en liefde voor improvisatie tot intrigerende muziek maken.


Vrijdag 9 juli: Free the Voices

Het lokaalconcert op 9 juli is met Free the Voices, drie stemmen die buiten de gebaande paden treden. Sinds 2016 zingen Anna Serierse, Marit van Der Lei en Sanne Rambags samen in een bijzondere samenwerking. Er volgen meerdere verschillende projecten en concerten, zoals met het dansgezelschap De Stilte. Hiermee spelen ze nu in verschillende theaters de voorstelling De Ontspoking. Een concert met betoverende klanken van een magisch stemtrio!

De concerten beginnen telkens om 20.30 uur. Tickets kosten 15 euro. U Jazz leden betalen een tientje. Tickets zijn te bestellen via U Jazz.

DUMStad is terug, met een middag van Utrechtse jazztalenten

DUMStad. Altijd anders, altijd verrassend.

Eindelijk mag er weer live-muziek klinken! Dat betekent ook weer: DUMStad! Nu de culturele lockdown eindelijk ten einde is, vinden er deze maand juni nog vier zondagse edities van DUMStad plaats. De eerste daarvan is een samenwerking met U Jazz, met optredens van twee talentvolle jazzbands, afkomstig van het Utrechts Conservatorium. De toegang is gratis, een negatieve coronatestuitslag is niet nodig (maar een zelftest vooraf verstandig). Donaties worden bijzonder gewaardeerd. Tickets reserveren kan hier.

Tijdens DUMStad beleef je, op veilige afstand, muzikale verrassingen in twee verschillende zalen van De Utrechtse Muziekschool op het Domplein. Op zondagmiddag 6 juni is het inloopmoment tusssen 13:30 en 14:00 uur. Daarna staan op het programma:

NIKOBO NORDIC JAZZ TRIO (Torenzaal)
Het Nikobo Nordic Jazz Trio, opgericht begin 2020, bestaat uit drie jazzmuzikanten die muziek brengen waarin herkenbare melodieën, dynamiek en een open sfeer een grote rol spelen. De groep noemt het zelf Storytelling Jazz, composities die elk een eigen verhaal vertellen. Bezetting: Jurriaan de Kok – Contrabas, Bas Boon – Piano, Jonas Nieuwenbroek – Drums.

D’ORANGE (Marnixzaal)
D’ORANGE is een zeskoppige band, ontstaan in Utrecht. De bandleden vonden elkaar op het conservatorium en hun vriendschap vormt de basis voor de groep, de naam en hun muziek. Luisteraars omschrijven de muziek van D’ORANGE graag als ‘gelaagde pop’. De band speelt toegankelijke popmuziek met rijke jazzklanken geïnspireerd door o.a. Ruben Hein, John Mayer en Madison Cunningham. Bezetting: Adrienne Tilanus – zang, Cas Heim – drums & zang, Tom Veltien – gitaar, Dirk Evelo – basgitaar, Bram van de Glind – trompet, Naut de Bruin – piano.

Zin in meer fijne jazzy optredens? Ook daarvoor zit je goed bij DUMS! Op de vrijdagen 18 juni, 2 juli en 9 juli organiseert U-Jazz drie mooie avondconcerten van Utrechtse jazzprofs in onze Marnixzaal. En op zondag 4 juli presenteert de Utrechtse zangeres Hanna Marieke haar debuutalbum Rhythms of Grace, eveneens in de Marnixzaal.

Meer daarover weten? Hou daarvoor deze site in de gaten! En wil je zondag komen? Reserveer dan hier je gratis tickets. Er zijn er in totaal 50 beschikbaar.

Heropening DUMS woensdag 19 mei

We mogen weer! Woensdag 19 mei kunnen we weer van start met onze lessen op locatie. Welkom terug!

Cursisten krijgen van ons bericht. We hebben in elk geval de regels voor je op een rijtje gezet. In het kort vind je ze op deze pagina. De regels gelden zowel voor Domplein 4 als voor de CultuurCampus.

–  Kinderen t/m 17 jaar mogen weer binnen individuele en groepslessen 
(max. 30 kinderen) volgen. Hierbij hoeft er geen 1,5 meter afstand gehouden te worden van elkaar, maar wel tot de volwassen docent of dirigent.
–  Volwassenen vanaf 18 jaar mogen weer met maximaal twee personen les krijgen van een docent. 
–  De oude coronaregels blijven op beiden locaties gehandhaafd. Check www.dums.nl/corona voor deze maatregelen. 
Dit betekent dat alle kindercursussen weer doorgang kunnen vinden behalve Muziek voor de Allerkleinsten, omdat bij deze cursus de  kinderen worden begeleid door volwassenen, waarvoor nu nog geen toestemming is.

Voor onze volwassen orkesten, ensembles en bands verkennen we de mogelijkheden om op de binnenplaats van Domplein 4 te kunnen starten. De docent neemt contact hierover met jullie op.

Vacature: docent cello

DUMS is een coöperatie van 54 gepassioneerde zelfstandige muziekprofessionals die de krachten gebundeld hebben om onze visie te realiseren. Samen leren, samen spelen en samen presenteren zijn kernwaarden bij DUMS. We richten ons curriculum zo in dat onze leerlingen zich optimaal kunnen ontplooien. Dat doen we in nauw overleg met elkaar en in samenwerking met  o.a. de muziekverenigingen, het Domstad Jeugd Orkest en diverse podia in de stad.    

Per direct zijn we op zoek naar een docent Cello.

Locatie: Utrecht centrum en/of Leidsche Rijn   
Dagen in overleg; aantal uren n.t.b.   

Wie ben jij?

Je hebt een afgeronde HBO-vakopleiding voor je instrument. Je hebt een brede muzikale belangstelling en weet leerlingen te motiveren en aan te spreken op hun interesse. Je bent initiatiefrijk, ondernemend, werkt graag samen in een creatieve omgeving. Je hebt de ambitie om een eigen praktijk op te bouwen binnen het samenwerkingsverband van DUMS. Je werkt als ZZP-er op basis van een opdrachtovereenkomst met je leerlingen. Je kent de muzikale omgeving in Utrecht, de diverse podia, en woont bij voorkeur in Utrecht.   

Kernwoorden profiel: samenspel, gemeenschappelijke visie, wendbaar, ondernemer, collegiaal, coöperatie.  Spreekt dit je aan? Stuur dan voor 10 mei je CV en motivatiebrief naar vacatures@dums.nl. Als je zelf al een praktijk hebt en je wilt die onder brengen bij DUMS, kan dat voor jou en voor DUMS interessant zijn. Neem dan ook contact op met vacatures@dums.nl.

Dodenherdenking Fort Lunet I: Defensie en DUMS herdenken Utrechtse veteranen

Livestream met concert vanaf Fort Lunet I in samenwerking met Defensie.

Op 4 mei staan we twee minuten stil bij alle Nederlandse oorlogsslachtoffers die in en na de Tweede Wereldoorlog overal ter wereld omgekomen zijn door oorlogsgeweld. Op het Utrechtse Fort Lunet I aan de Koningsweg vindt een bijzondere herdenking plaats van Utrechtse militairen die sinds de bevrijding 76 jaar geleden omkwamen bij verschillende missies. DUMS – De Utrechtse Muziekschool, die bij deze herdenking de muziek verzorgt, streamt de herdenking live via deze site.

Covid-19 maakt het ook dit jaar lastig om samen te herdenken. Daarom organiseren Vastgoedorganisatie Utrecht en DUMS – De Utrechtse Muziekschool, net als vorig jaar, met medewerking van Defensie en Grounded een Utrechtse herdenking vanaf het solitaire Fort Lunet 1. Een plek met een militaire historie, erfgoed met een betekenis. Het geïsoleerde fort dient als hét decor voor deze herdenkingsuitzending om in Utrecht samen, ieder vanuit zijn eigen huis, stil te staan en te herdenken.

Tijdens de herdenking zal – naast het taptoesignaal, de twee minuten stilte en het klinkende Wilhelmus – Luitenant ter zee 1e klasse Katja van As een persoonlijk verhaal vertellen. De namen van 76 Utrechtse veteranen, geboren Utrechters die zijn omgekomen tijdens missies sinds de bevrijding, worden genoemd als Kapitein der mariniers Johann Velkers 76 fakkels ontsteekt. Tijdens dat ritueel spelen musici van DUMS muziek  (van o.a. Messiaen, Bruch en volksmuziek) die tijdens de Tweede Wereldoorlog een bemoedigende functie had voor de bevolking.

Dit initiatief vanaf het solitaire fort is een aanvulling op de sobere herdenking op het Domplein. Het Utrechts Comité 4-mei Herdenking beveelt het initiatief van harte aan. De herdenking op het fort is niet toegankelijk voor publiek. Vanuit de samenwerking tussen DUMS en de gemeente zal DUMS de herdenking zelf uitzenden via haar kanalen.

4 mei Dodenherdenking

Dinsdag 4 mei 2021

Aanvang livestream 19.45 uur via DUMS.nl

Docenten DUMS

Koningsdag 2021: pak je instrument en speel mee met Malgosia en DUMS!

27 april speelt beiaardier Malgosia Fiebig om klokslag 10 uur traditiegetrouw het Wilhelmus op het carillon van de Domtoren. DUMS gooit er een nieuwe traditie in: speel mee met Malgosia en DUMS!

We nodigen iedereen in Utrecht van harte uit om je instrument erbij te pakken, ramen en deuren open te gooien en op je balkon, in je tuin of voor het open raam het Wilhelmus mee te spelen of te zingen met het carillon van de Domtoren. Of je nou in Hoograven woont, in Parkwijk of in Veemarkt: pak je instrument en speel mee.

Het carillonconcert door Malgosia Fiebig start om 9.30 en om klokslag 10 uur speelt zij het Wilhelmus. Kijk daarna het filmpje waarin de cursisten van Thuis met DUMS het Wilhelmus spelen. DUMS streamt dit via haar website en via Facebook. Thuis met DUMS is een gratis online muziekcursus die DUMS twee keer organiseerde in de eerste en de tweede lockdown. 

Thuis met DUMStad K!ds presenteert: TraieCtum, Theater Tweekant en Duo Troiana

Live-edities van DUMStad kunnen door de lockdown tijdelijk niet plaatsvinden. Maar Thuis met DUMStad brengt via een live-stream op Facebook vanuit de prachtige Marnixzaal aan het Domplein toch een lichtpuntje op jouw zondag!

Op zondag 18 april vieren we het feestelijke einde van de Kindermuziekweek met een aantal gasten. Zo streamen we de pre-coronaversie van de kindermuziekvoorstelling Oe-Koek van Theater Tweekant.

Daarnaast voert Duo Troiana, sopraan Helena Koonings en pianist Heleen Vegter, het publiek mee naar een wereld van fantasie en magie met hun voorstelling Droombeeld. Met een eclectische selectie liederen van o.a. Liszt, Chausson en Debussy. 

Last but not least treden onze meest getalenteerde cursisten voor u op met de ensembles van ons jongtalentenprogramma TraieCtum.

Thuis met DUMStad K!ds wordt gestreamd via Facebook.

Zondag 18 april, 14.30 uur
livestream

Kindermuziekweek 2021

De Kindermuziekweek is een dikke week doordrénkt van live muziek
voor kinderen van 0 tot 12 jaar! Van 12 tot en met 18 april valt er veel te beleven in de wereld van de muziek, van lessen tot concerten – allemaal voor kinderen.

Ook DUMS doet dit jaar weer mee. Bij DUMS draait alles om samen leren, samen spelen én samen presenteren. We bieden cursussen voor iedereen die maar muziek wil maken, voor zowel individuen als groepen. Dat laatste kan nu jammer genoeg niet. In de Kindermuziekweek organiseren we daarom gratis online ZOOMlessen Muziek voor de Allerkleinsten (0-4 jaar) en Kinderen ontdekken Muziek (6-12 jaar) én optredens vanaf het Domplein in Utrecht.

Data en tijden
ZOOMlessen Muziek voor de Allerkleinsten (0-4 jaar):
Maandag 12 – vrijdag 16 april, elke ochtend om 10 uur

Kinderen ontdekken Muziek (6-12 jaar)
Maandag 12 – vrijdag 16 april, elke middag om 16 uur

Opgeven kan door een mailtje te sturen naar beate@dums.nl, dan krijg je de ZOOM-link in je mailbox.

Lees meer over onze reguliere kindercursussen.

Overige activiteiten: DUMStad K!ds
Naast de ZOOMlessen treden er zondag 18 april vanaf 14.30 uur tijdens DUMStad K!ds ook cursisten op in de Marnixzaal aan het Domplein. Met muziekvoorstelling Oe-koek voor kinderen vanaf 3 jaar van Theater Tweekant en virtuoze optredens door de ensembles van TraieCtum: hét programma van DUMS voor muzikaal talent uit Utrecht. En… we hebben een special guest.
Deze middag wordt in elk geval via Facebook live gestreamd.

Thuis met DUMStad: Oksana Ivashchenko | het Animato Kwartet

Live-edities van DUMStad kunnen door de lockdown tijdelijk niet plaatsvinden. Maar Thuis met DUMStad brengt via een live-stream op Facebook vanuit de prachtige Marnixzaal toch een lichtpuntje op jouw zondag!

Op zondag 21 maart brengt Oksana Ivashchenko, pianodocente bij DUMS, in het kader van de Bachdag, samen met drie van haar beste leerlingen werk van Bach – en legt ze uit wat de toccata van Bach zo bijzonder maakt.

Daarna maakt een van de toonaangevende jonge strijkkwartetten van Nederland zijn opwachting: het Animato Kwartet (foto). Zij spelen werken van Mozart en Debussy.

Thuis met DUMStad: Oksana Ivashchenko | het Animato Kwartet
Zondag 21 maart, 11.30 uur
livestream vanuit de Marnixzaal op het Domplein

Thuis met DUMStad op 14 februari: Valentijnsspecial

Live-edities van DUMStad kunnen door de lockdown tijdelijk niet plaatsvinden. Maar Thuis met DUMStad brengt via een live-stream vanuit de Marnixzaal toch een lichtpuntje op jouw zondagmiddag! Dat doen we op 14 februari via een afwisselend muzikaal programma, passend bij deze eerste lockdown-Valentijnsdag, met o.a het duo Gilbert & Violet.

DUMS-zangdocente Manon Ros gaat – passend bij Valentijnsdag – in een speciale Song Story dieper in op de achtergronden van de onverwoestbare jazzstandard My funny Valentine. Ze spit het nummer voor je uit, vertelt in geuren en kleuren over de achtergronden ervan en geeft je tips hoe je dit nummer ook zelf, in deze lockdowndagen goed kunt zingen.

En het onpretentieus opgewekte duo Gilbert & Violet brengt op viool en gitaar een mooie verzameling liefdesliedjes. Ze steken melancholische liefdesliedjes van oude en nieuwe muzikale helden – denk aan The Smiths en Chris Isaak – in een nieuw jasje. En ook al kennen de liefdesverhalen niet altijd een goed eind, Gilbert & Violet houden de moed erin. Samenzingend, met als begeleiding enkel een akoestische gitaar en viool. De afgelopen jaren waren ze daarmee al veelvuldig te horen op hun natuurlijke speelterrein: de straten en parken van Utrecht. Maar nu ook bij jou Thuis. Met DUMstad.

De stream is te zien via de Facebook-pagina van DUMS – De Utrechtse Muziekschool en begint om 16:00 uur. De presentatie van de middag is in handen van DUMStad-programmeur Peter Bijl.

Thuis met DUMStad: Lockdown-lichtpuntje op zondagmiddag 31 januari

Live-edities van DUMStad kunnen door de lockdown tijdelijk niet plaatsvinden. Maar Thuis met DUMStad brengt via een live-stream vanuit de Marnixzaal toch een lichtpuntje op jouw zondagmiddag! Dat doen we op 31 januari via een afwisselend muzikaal programma, waarin de stembanden centraal staan.

DUMS-zangdocente Manon Ros geeft een online zangles, live vanachter onze vleugel, met tips hoe je zingend de lockdown kunt doorkomen.Het Duo Cuerda Vocal (Spaans voor stemband) geeft in de Marnixzaal een optreden met warmbloedige, Spaanstalige, op Mexico geinspireerde liederen.

Dekoor Close Harmony maakte zowel binnen als buiten quarantaine-tijd mooie video´s van hun bewerking van Send me on my way. En als slot van ons project Thuis met DUMS, waarin alleenwonende Utrechters de afgelopen maand dagelijks muziekles kregen op een van DUMS geleend muziekinstrument, gaat de video in premiere waarin enkele deelnemers samen het Wilhelmus spelen.

De stream is te zien via de Facebook-pagina van DUMS – De Utrechtse Muziekschool en begint om 15:30 uur. De presentatie van de middag is in handen van DUMStad-programmeur Peter Bijl.

Zondag 10 januari bij DUMS: live-stream Pondertone (nieuwjaarsconcert)

Vanwege de huidige lockdown staan nieuwe publieksedities van onze zondagse concertreeks DUMStad eventjes in de ijskast. Maar DUMS wil jou op zondagmiddag wel muzikale lichtpuntjes blijven brengen. Dat doen we komende zondag, 10 januari, online, via een speciale live-stream van het Nieuwjaarsconcert dat de band Pondertone voor jullie zal geven – live vanuit onze Marnixzaal. Aanvang live-stream: 16.15 uur.

Als een van de oudste, nog levende Utrechtse indie-bands knabbelt Pondertone al meer dan twintig jaar aan de onderkant van de underground. Onder de bezielende leiding van ontwerper/kunstenaar Patrick Tersteeg blijven ze stug doorgaan met het produceren van eigenzinnige, bezorgde, maar vooral ook hoopvolle popmuziek. Met hun laatste creatie Hold On steken ze Utrecht een warm, pluizig hart onder de riem.

Dit liedje en vele anderen zullen voorbij komen in deze speciale Pondertone-Poging-Tot-Greatest-Hits-Livestream vanuit de Marnixzaal van DUMS op het Domplein. De live-stream zal te zien zijn via de Facebook-pagina van DUMS (ook toegankelijk voor wie geen Facebook-account heeft) en begint zondag 10 januari 2021 om 16.15 uur. Het concert van Pondertone begint om 16.30 uur. De entree is gratis.

Thuis met DUMS: Lichtpuntje tijdens de lockdown

In de eerste corona-lockdown begonnen DUMS-docenten dagelijks online muzieklessen te geven aan een groep voor wie dit veel betekende: geisoleerde 70-plussers in en rond Utrecht.

Toen Nederland afgelopen week opnieuw op slot ging, besloten we een nieuwe Thuis met DUMS op te zetten, gericht op de alleenwonenenden in en om Utrecht. Zodat iedereen in onze stad zich verbonden kan blijven voelen. Juist in deze donkere dagen.

Thuis met DUMS start op 28 december 2020. Wil je meedoen en een maand lang gratis online muziekles krijgen van een van onze docenten, met een door ons thuisbezorgd instrument? Klik hier!

DUMS tijdens de lockdown

Tot en met 19 januari 2021 zullen de deuren van DUMS heel wat geslotener zijn dan u gewend bent. We zijn op dit moment druk op zoek naar lichtpuntjes en kier. Of we die vinden? Daarover houden we u op de hoogte, via deze website en via ons Facebook-kanaal.

18 t/m 20 december: Beethoven-weekend in de Marnixzaal

In het weekend voor kerst, van 18 t/m 20 december, staat de live-programmering in onze Marnixzaal in het teken van een van de grootste componisten uit de muziekgeschiedenis: Ludwig von Beethoven, die deze week 250 jaar geleden in Bonn werd geboren.

Beethoven Festival door Rietveld Ensemble

Het Rietveld Ensemble, dat dit seizoen iedere maand een concert geeft in de Marnixzaal, pakt in het weekend voor kerst uit met een heel Beethoven Festival. Begeleid door een aantal muzikale vrienden, spelen Ensemble-leden Elisabeth Perry (viool), Richard Wolfe (viool) Matthias Naegele (cello) en Nancy Braithwaite (klarinet) op 18, 19 en 20 december 2020 bijzondere werken van Beethoven.

Op vrijdag 18 december spelen zij vanaf 20.00 uur de volgende werken:

Sonata in E-flat major Op. 12 Nr. 3 for piano and violin (1798)

String Quartet Nr. 14 in c-sharp minor Op. 131 (1826)

Op zaterdag 19 december spelen zij vanaf 20.00 uur de volgende werken:

Sonata Nr. 4 in C major Op. 102 Nr. 1 for piano and cello (1815)

Quintet in E-flat  Op. 16  for piano, oboe, clarinet, horn, and bassoon (1796)

En op zondag 20 december spelen zij de volgende werken:

Duet mit zwei obligaten Augengläsern In E-flat major WoO 32 for viola and cello (1796)

Septet In E-flat major Op. 20. for violin, viola,  cello, double bass, clarinet, horn, and bassoon (1799-1800)

Tickets voor alle concerten kosten 14,50 euro en zijn verkrijgbaar via deze link. Voor ieder concert zijn 30 stoelen beschikbaar. Het concert van vrijdag 18 december is op dit moment bijna uitverkocht.

Zondag 20 december: Beethoven 250 Special bij DUMStad

Op zondagmiddag 20 december staat ook de laatste DUMStad van 2020 geheel in het teken van de grootmeester. Dat doen we via verrassende benaderingen van zijn werk. Ze worden gebracht door het Cugnon Project en door Maarten Koningsberger & The Atlantic Trio.

Maarten Koningsberger & The Atlantic Trio bij Podium Wittema

BEETHOVEN IN KILT
De wereldberoemde bariton Maarten Koningsberger en The Atlantic Trio hebben zich verdiept in de bijzondere Schotse en Ierse liederen van Beethoven: een wonderbaarlijke combinatie van ècht Beethoven met overduidelijke melodieën van de Britse eilanden. Ontdek hoe geweldig Beethoven het pianotrio inzet om de tekst maximaal in te kleuren. Koningsberger neemt u mee in de verhalen achter de liederen.
Zo leert u op de valreep van het Beethovenjaar een hele nieuwe kant kennen van deze componist…

DE EERSTE EN DE LAATSTE
Cugnon Project verbindt in een bijzonder programma juist de jonge en de oude Beethoven. Het ensemble rond violist Chris Duindam speelt – met verhalen tussendoor – stukken uit Beethovens eerste en zijn laatste symfonie – en geeft daarmee een verrassend inzicht in leven en werk van de grootmeester. Ze spelen Pianokwartet no. 1 in Es en Strijkkwartet op. 131 in cis

Met deze bezetting: ​
Lena ter Schegget, Chris Duindam | viool
Hannah Donohoe | altviool
Emma Besselaar | cello
David de Best | piano

Deze DUMStad-editie vindt plaats in twee shifts: om 13:30 en 15:30 uur. Tickets zijn gratis, maar een donatie ter plekke is gewenst. Reserveer je tickets via deze link.

Live bij DUMS in december: Weekend 12 en 13 december

Ontdek muzikale werelden, met het Kunstorkest o.l.v. Hans Lub, Academie Muzikaal Talent en DUMStad #14: Wereldmuziek

DUMS is dit najaar begonnen met live-programmering in Marnixzaal en Torenzaal op locatie Domplein. We sluiten 2020 af met twee edities van DUMStad en met enkele bijzondere decemberconcerten.

Op zaterdagavond 12 december is de Marnixzaal het decor voor het kerstconcert, van het enige studentenorkest voor barokmuziek van Nederland: het Kunstorkest uit Utrecht. Het orkest staat onder leiding van Hans Lub, tevens viooldocent bij DUMS.

Bij grote rampen hoort grootse troost. Het Kunstorkest laat u onder de noemer, onder het thema L’amour malade, de prachtige muziek horen die uit ziekte is voorgekomen. In de Barok hebben componisten hun kwalen omgezet in zalvende klanken. In tijden van Corona stoffen we dit repertoire af om u op te vrolijken. Het enige studentenorkest voor Barokmuziek speelt Zelenka, Heinichen en Lully voor u. We brengen u dichterbij de muziek. En bij de hoop dat er ook in deze periode iets moois wordt geboren. Tickets kosten 10 euro. Reserveren kan via info@kunstorkest.nl.

De volgende morgen, op 13 december, zijn er ook speciale decemberconcerten van de Academie Muzikaal Talent. Die concerten zijn besloten, maar zullen wel via een live-stream op de DUMS Facebook-pagina te zien zijn.

Zaterdag 12 december in de Marnixzaal: het Kunstorkest

Komende zondagmiddag 13 december is er voor de derde keer ook een Wereldmuziek-editie van DUMStad. Met een bijzonder programma van muziek en dans, ontmoeting en experiment!

CATCHING CULTURES ORCHESTRA
Catching Cultures Orchestra geeft de muziek die vluchtelingen hebben meegenomen een plek in de Nederlandse samenleving en biedt mensen met verschillende culturele achtergronden de gelegenheid samen muziek te maken in interactie met een divers publiek.

In de prachtige Marnixzaal eindigt het orkest een bewogen jaar: een jaar met stilstand, maar nu gelukkig ook veel beweging. Ze brengen speciale composities ten gehore, voor hen geschreven i.s.m. Stichting Gaudeamus. En gaan daarna de muziek-&dansimprovisatie aan met Kanaan.

KANAAN
Kanaan is een gecombineerde muziek- en dansgroep. Het is een van de projecten van non-profit-organisatie Spotlight, een multicultureel netwerk, dat nieuwkomers en minderheden helpt integreren in de gastgemeenschap door middel van het ondersteunen van hun artistieke en creatieve talenten.
Hun ontmoeting samen met Catching Cultures Orchestra, op het podium van de Marnixzaal, staat garant voor een bijzondere ervaring van muzikale- en dansimprovisatie. Voor een andere bijzondere ontmoeting gaan we die middag naar de Torenzaal….

CULTURE SHOCK

‘Culture Shock’ is een project van De Voorkamer en Keenkudu. Een project waarin artiesten met diverse achtergronden worden uitgenodigd om samen te werken aan culturele en interdisciplinaire activiteiten. Vandaag bij DUMStad is er een clash van Anan AL-Kadamani en Jasper Hutte: een speciale samenwerking tussen Syrische violist Anan AL-Kadamani en Nederlandse pianist Jasper Hutte. Het is een niet te missen ervaring: een volledig geïmproviseerd optreden van twee grote muzikanten uit verschillende culturen die hun krachten bundelen!

Tickets voor DUMStad zijn gratis. Een donatie na afloop wordt zeer gewaardeerd. Er zijn twee blokken: om 14:00 uur en om 15:30 uur. Ze beginnen met Culture Shock in de Torenzaal en vervolgen met Catching Cultures Orchestra vs Kanaan in de Marnixzaal. Tickets kun je hier reserveren.

Dit weekend bij DUMS: een familie-DUMStad!

In december kun je niet alleen voor muzieklessen terecht bij DUMS, maar ook weer voor mooie live-muziek. Er zullen onder meer drie edities van DUMStad zijn. De eerste daarvan, aanstaande zondag, is een speciale familie-editie! Iedere junior en senior kan meegenieten van twee voorstellingen, die allebei op reis gaan naar Oost-Europa.

Poolse kinderliederen

De Poolse sopraan Aldona Bartnik en de Nederlandse pianist Maurice Lammerts van Bueren hebben een bijzonder programma gemaakt met Poolse kinderliederen.

De liederen worden voorzien van twintig fraaie illustraties van Annelieke Lammerts van Bueren (16), dochter van de pianist. De tekeningen worden tijdens het concert geprojecteerd op een groot scherm. Uiteraard wordt ieder lied in het Nederlands toegelicht. De liederen zijn van Karol Szymanowski (20 Children’s rhymes, opus 49) en Witold Lutoslawski (Mr.Tralalinski).

Vaar mee over De Rivier

Maar er is meer! In haar voorstelling De Rivier neemt celliste/verteller Anne Knappstein (lid van het Orkest van het Oosten) je daarna mee op de rivier de Moldau, op muziek van componist Bedřich Smetana. Onderweg met haar kom je van alles tegen: een bruiloft, een bos bij maanlicht en uiteindelijk kom je aan in een van de mooiste steden van Europa: de Tsjechische hoofdstad Praag. De Rivier is een interactieve voorstelling over de relatie tussen muziek en taal. En vooral over de kracht en pracht van allebei.

Reserveer tickets

De Rivier van Anne Knappstein

DUMStad wordt zondag gehouden in twee rondes, om 13:30 en 15:30 uur, met allebei maximaal 30 personen publiek. Tickets zijn gratis, een donatie ter plekke wordt op prijs gesteld. Reserveer je ticket via deze link!

Advent-special DUMStad: DUMS als adventskalender

Komende zondag slaan DUMS en DOMunder de handen ineen, voor een bijzondere reis langs muziek en erfgoed. We doen dat op de eerste adventszondag, met een muzikale adventskalender op Domplein 4, met achter ieder deurtje weer een verrassing. Wie en wat je te wachten staat? We lichten een tipje van de sluier op.

Wat Europa en Klein-Azië met elkaar gemeen hebben? Een gedeeld verleden, als onderdeel van het Romeinse Rijk. De noordgrens daarvan verliep onder meer langs het huidige Domplein in Utrecht. Sinds haar opening in 2014, zijn onze pandgenoten van DOMunder gespecialiseerd in het blootleggen en duiden van dit bijzondere verleden. Binnen de voormalige Romeinse grenzen bloeide ook een dynamische muziektraditie op, verspreid over vele eeuwen, klankkleuren, instrumenten en regio´s. Tijdens deze DUMStad–editie komen ze samen, via enkele bijzondere optredens en verrassingen. Hierbij het programma.

Joachim Eijlander (cello) & Kadir Sonuk (duduk)

Joachim Eijlander, eerder voorman van het vooraanstaande Rubens Kwartet, is al jaren een succesvol solo-cellist. Maar in de bizarre en toch ook wel eenzame maanden eerder dit jaar, was voor hem het verlangen naar ontmoeting en samen musiceren groter en essentiëler dan ooit. Het viel samen met zijn langgekoesterde wens om Europese muziek te verbinden met muziek uit klein Azië. Het resultaat van die ontmoetingen en verbindingen is Dark Fire, zijn kersverse album, dat 27 november uitkomt op het Utrechtse toplabel TRPTK. Tijdens DUMstad speelt hij samen met Kadir Sonuk, een Turkse danser, zanger en fluitist en tevens verbluffend speler van de duduk, een drieduizend jaar oud instrument van Armeense origine.

DUMS Consort Oude Muziek

Binnen de voormalige Romeinse grenzen bloeide ook een dynamische muziektraditie op, verspreid over vele eeuwen, klankkleuren, instrumenten en regio´s. Wat de traditie van Oude Muziek inhoudt? Daarvan krijg je vandaag een mooie dwarsdoorsnede, wanneer het DUMS Consort Oude Muziek – aanjagers van de divisie oude muziek bij DUMS – voor het eerst voor publiek speelt. Ze doen dat met werken van Fasch, Szarzynsky, Boismortier, Keyper en Vivaldi.

Hans Lub was al barokviolist bij een aantal Nederlandse en Duitse barokorkesten (o.m. Concerto d’ Amsterdam, Eik en Linde en Europäisches Barockorchester le Chardon) en kamermuziekensembles voor zowel oude als hedendaagse muziek. Daarnaast speelt hij laat-middeleeuwse muziek (en speciaal voor middeleeuwse instrumenten gecomponeerde nieuwe muziek) in het Noorse ensemble “Currentes”.

En met deze bezetting:

Hans Lub -barokviool
Nanette van Amerongen – barokviool
Sjoerd Simon Duim – blokfluit
Stefanie Liedtke – barokfagot
Guid van Oorschot – barokcello
Daniël Muskitta – contrabas
Cvetanka Sozovska – klavecimbel

DUMS & DOMunder Adventskalender

Maar de grootste verrasssingen vinden tussen beide optredens plaats. In hele kleine gezelschappen zul je in deze Adventskalender namelijk je eigen – coronaproof – verrassing gaan beleven. Gidsen van DOMunder en DUMS brengen jullie achter en onder de deuren van Domplein 4 naar lichtpuntjes die je nog lang zullen bijblijven en die je het pand en zijn omgeving heel anders laten bekijken.

Praktische info en tickets

DUMStad #12 – Adventskalender met Joachim Eijlander & Kadir Sonuk, DUMS Consort Oude Muziek en vele verrassingen – i.s.m DOMunder
Achter iedere deur een verrassing
Zondag 29 November 2020 om 13:00 en 15:30 uur. Toegang: gratis, donaties gewenst. Bestel je tickets hier!

Zondag 22 november: DUMStad is terug, met Jazz & World Special

Tien edities heeft DUMstad nu achter de rug. En er komen er dit jaar nog vijf aan. De eerste, aanstaande zondag 22 november, brengt meteen een diverse middag, coronaproof, vol amateurbands uit jazz en wereldmuziek, samen met U Jazz. Wegens succes geprolongeerd! Tickets zijn gratis, en hier te reserveren.

De eerste DUMstad ging van gipsy jazz tot salsa en bood een divers aanbod aan amateurbands uit jazz en wereldmuziek in de Torenzaal en Marnixzaal van DUMS. Aanstaande zondag geldt dat wederom! Het programma bestaat uit twee verschillende shifts (begin om 13:00 en 15:15 uur) en uit de volgende acts:

Shift 13-15 uur: Mango!, Domstad Jazz Combo en GuitarBeats

GuitarBeats (13.00 uur Torenzaal)
In het repertoire van GuitarBeats ligt het accent op een cross-over van jazz, soul en hiphop, vaak geïntegreerd met andere stijlen of stromingen. Funkyfied jazzhop, noemen ze het zelf. Dat maakt GuitarBeats veelzijdig en flexibel. In een samenwerking van live instrumenten en een digitale omgeving worden standards en covers, met altijd een vleugje jazz en vrij in vorm, vertaald naar eigentijdse versies. Bezetting: Marco Tenkink – gitaar, Daniel Hoogenveen – basgitaar, Jeroen van Zutphen – keys, Tana Labus – vocals.

Mango (13.40 uur Marnixzaal)
Mango baant zich onbekommerd een weg door pop, jazz (Bob Stewart, Polar Bear), en wereldmuziek uit vele windstreken (Rusland, Armenië, Iran, België, Turkije, Tsjechië). Met sonoor samenspel, schitterende scats en spetterende solo’s vermaakt Mango het publiek telkens weer. Laat je verrassen en voel het speelplezier. Bezetting: Marianne Verbrugge, Marielle Hintzen – zang, euphonium & bügel, Arturo Escalante – altsax, sopraansax, Joy de Jong – accordeon, Maurits van der Mersch – gitaar, Marien Albertsboer – basgitaar, contrabas, tuba, Dennis Acton – percussie, Peter de Boer – drums.

Domstad Jazz Combo (14.20 uur Torenzaal)
Wouter Poot (gitaar) en Rico de Jeer (contrabas) spelen samen in het Domstad Jazz Combo. Voor deze gelegenheid spelen ze als duo een selectie van hun favoriete jazz standards. Wouter heeft zich toegelegd op een vrije manier van gitaarspelen, met gitaristen als Django Reinhardt, Baden Powell, Joe Pass en Wes Montgomery als grote bron van inspiratie.

Shift 15.15-17.15 uur: Trio Vree, The Moontori´s & Matimilu

Trio Vree (15.15 uur Marnixzaal)
Trio Vree laat zich inspireren door toonaangevende pianotrio’s als E.S.T., Brad Mehldau trio en Medeski Martin & Wood, met als resultaat een modern geluid met lyrische thema’s en avontuurlijke grooves. Hun debuutalbum kwam uit in 2018. Bezetting: Hilbrand Wanders – drums, Wouter Rijkée – basgitaar en Daniël Vree – piano.

Matimilu (15.55 uur Torenzaal)
Het kwartet Matimilu bestaat uit een pianist en bassist en twee zangeressen. In een voor deze gelegenheid aangepaste melancholische sfeer spelen ze een jazzy repertoire en maken een sentimental journey langs pop, blues en latin, geïnspireerd door namen als Stacey Kent, Blossom Dearie, Sting en Ann Ronell. De bezetting: Marijn de Lange – piano, Titia Zalme – zang, Michiel Bijlsma – contrabas, Lucie van Lieshout – zang.

The Moontori’s (16.35 uur Marnixzaal)
De leden van de band The Moontori’s leerden elkaar kennen tijdens de DJAM jazzopleiding in Amsterdam. De band speelt repertoire uit het American Songbook, maar schuwt ook nummers daarbuiten en eigen werk niet. Mooie arrangementen en improvisaties staan voorop en enthousiasme en plezier spatten er van af. De bezetting: Roos Dros – zang, Sacha Koppert – fluiten, Johan Huttinga – piano, Ruby Roodbol – bas, Colum Young – drums.

Tickets voor beide shifts zijn gratis. Je bestelt ze hier. Een donatie ter plekke, die ten goede komt aan U Jazz, wordt zeer gewaardeerd.

20 en 21 nov: Bijzondere live-muziek bij DUMS

Kleinschalige optredens voor maximaal 30 personen zijn weer toegestaan. Dat betekent ook dat onze geplande programmering in de Marnixzaal dit weekend kan doorgaan. Op vrijdag 20 november speelt het Brackman Trio twee concerten, op zaterdag 21 november fladdert het Nachtlicht Ensemble tijdens twee concerten door de zaal. Hierbij meer info – en ticketlinks.

Vrijdag 20 november: Brackman Trio

Op 20 november speelt het verbluffende, jonge pianotrio Brackman Trio twee intieme concerten pal onder de Domtoren, in de Marnixzaal van DUMS op het Domplein.

Het Brackman Trio treedt sinds oprichting in 2009 veelvuldig op in binnen- en buitenland en won prijzen op diverse concoursen. De huidige bezetting van het pianotrio bestaat uit Tim Brackman op viool, Kalle de Bie op cello en Rik Kuppen op piano.

Op 20 november geeft het trio twee concerten: om 19:30 uur en 21:00 uur. Beide concerten hebben een maximum van 30 bezoekers. Kaarten kosten 16 euro en zijn hier met enkele muisklikken te bestellen.

Zaterdag 21 november: Nachtlicht Ensemble

In samenwerking met verteller en mezzosopraan Roza Herwig fladdert het Nachtlicht Ensemble komende zaterdag in de Marnixzaal langs muziek van Bach en Ravel, maar maakt ook duikvluchten naar de Tweede Haagse school met componist Maarten Bauer. Muziek van jazzhelden Martin Fondse en Vincent Veneman doen ons opstijgen tot grote hoogtes, waar trekvogels ons vergezellen op weg naar het verre Iran. We scheren langs Perzische klanken van Ramin Amin Tafreshi, Die Sieben Todsünden van Kurt Weill en landen uiteindelijk weer veilig in ons thuisland met Nederlandse liedjes van Frieda Gustavs en Annie M.G. Schmidt.

Er zijn voorstellingen om 18:30 en 20:30 uur. De voorstelling van 20:30 uur is al uitverkocht. Kaarten voor 18:30 uur kosten 12,50 euro en zijn hier te bestellen.

Corona-update 4 november

De komende twee weken is DUMS gesloten voor publiek. Wat dat wil zeggen? We zijn alleen op afspraak geopend, voor bepaalde verenigingen. Individuele muzieklessen gaan zo veel mogelijk door, maar neem voor de mogelijkheden contact op met je docent.

De live-programmering van de komende twee weken komt helaas te vervallen. Op 1 uitzondering na: de DUMStad editie van aanstaande zondag. Dit wordt een gratis live-stream op de Facebook-pagina van DUMS, tussen 16 en 18 uur op zondag 8 november.

De optredens van Tjerk Ridder op 7 november worden verplaatst naar 13 maart 2021. De optredens van het Rietveld Ensemble op 14 november worden verplaatst naar 28 en 29 november. Het al uitverkochte programma van het Le Guess Who?-festival ON/OFF op zondag 15 november komt helaas te vervallen.

Wat niet vervalt? De kracht en de pracht van muziek – door alle tijden, voor alle leeftijden. Deze mooie TEDx talk van Evan Jasica geeft er een mooi inkijkje in.

HOU VOL! Tot over 2 weken.

Zondag 8 november: tiende DUMStad wordt eerste Thuis met DUMStad

Telkens anders, telkens verrassend: DUMStad biedt iedere zondagmiddag nieuwe muzikale verrassingen en benaderingen in het pand van De Utrechtse Muziekschool op het Domplein. De tiende editie, op 8 november is de eerste volledige online-editie. Je kunt hem thuis bijwonen via een live-stream op de Facebook-pagina van DUMS – ook als je geen Facebook hebt.

Thuis met DUMStad staat in het teken van drie talentvolle jonge solisten uit Utrecht, die een klassiek instrument een moderne eigen benadering meegeven: Joram Feitsma doet dat op piano, Beate Loonstra op harp en Marthe Lasthuis (Honingbeer) op viool. Laat je – coronaproof – verrassen en inspireren door deze toptalenten!

Joram Feitsma (piano)

De Utrechtse pianist Joram Feitsma bracht vorig jaar zijn eerste album ‘Under’ uit bij het Berlijnse label Bigamo. Hij speelt en componeert neoklassieke piano, gaf deze zomer een uitverkocht ligconcert in de Domkerk en speelde laatst nog in Kanal, de Brusselse pendant van het Centre Pompidou. Hij zal deze intieme middag in de Marnixzaal werk presenteren met het accent op solo piano – maar ook met uitstapjes naar synthesizer en trompet. En wordt daarbij begeleid door trompettist Piter-Jan Goodijk. Verwacht minimalistische stukken met een warme, melancholische ondertoon en een vleugje electronica. Niet te missen voor liefhebbers van Nils Frahm, Olafur Arnalds en Max Richter. En voor iedereen die graag wegdroomt bij mooie pianomuziek.

Beate Loonstra (harp)

Harpiste Beate Loonstra werd bij haar afstuderen op het Utrechts Conservatorium omschreven als een ‘waanzinnig talent, technisch geweldig, een allround musicus met een enorme vertelkracht en een heel eigen muzikale identiteit’. Beate kijkt graag verder dan het geijkte repertoire en werkt daarom samen met componisten om nieuwe composities voor de harp tot stand te laten komen. Ook arrangeert ze zelf muziek voor de harp die in eerste instantie niet voor het instrument geschreven is. Ze is geboeid door de impact die muziek op mens en maatschappij kan hebben, en heeft daarin een avontuurlijke en onderzoekende houding om hier invulling aan te geven. Ze doet dat als performer, maar ook als harpdocente, onder meer bij DUMS.

Honingbeer (viool)

Honingbeer (Marthe Lasthuis). foto: Sonia Perdeck

Honingbeer is het solo-project van Marthe Lasthuis: een Utrechtse violiste met een voorliefde voor klassieke muziek uit de 20ste eeuw. De Popronde, waarvoor ze dit jaar werd geselecteerd, beschref haar eigen wereld als volgt:´Honingbeer maakt dromerige klankschetsen en neemt je mee in de herontdekking van haar viool. Eerlijk en van een zoete melancholie, geïnspireerd door wat raakt en een intieme ode aan de natuur. Ze mengt (post)minimal en neoklassiek met ambient, in de verte klinkt een vleugje pop.´ Haar eerste optredens deed ze in EKKO en Tivoli-Vredenburg. Eerder dit jaar verscheen haar debuut-EP. Op 8 november bij DUMstad deelt ze de affiche met geestverwanten Joram Feitsma en Beate Loonstra.

Gratis tickets

DUMStad vindt coronaproof plaats in twee shifts, met optredens in Marnixzaal (Joram Feitsma en Beate Loonstra) en Torenzaal (Honingbeer). Shifts beginnen op 8 november om 13:30 en 15:30 uur. Entree is gratis (reserveer je tickets hier), een donatie wordt zeer op prijs gesteld.

DUMS locatie tijdens Le Guess Who? ON/OFF

Het inmiddels wereldwijd geroemde festival Le Guess Who? gaat dit jaar helaas niet door, vanwege een niet nader te noemen pandemie. Maar de organisatie heeft een mooi vervangend programma samengesteld, in het weekend van 14 en 15 november 2020, met prikkelend muziekprogramma op verschillende plekken in Utrecht. Een van de locaties daarvoor is DUMS., met bijzondere wereldmuziek in twee zalen.

Catching Cultures Orchestra vs Gaudeamus

Op zondag 15 november vindt er een speciale Le Guess Who? ON/OFF-editie plaats van onze wekelijkse zondagmiddagprogrammering DUMStad. Het Catching Cultures Orchestra speelt gedurende de middag drie shows in de Marnixzaal (om 13:20, 15:15 en 17:00 uur), waarbij ze onder meer composities ten gehore brengen die speciaal voor hen werden geschreven, in opdracht van Stichting Gauedeamus.

Monir Goran Trio

Het Monir Goran Trio geeft twee concerten in de Torenzaal: om 14:15 en 16:15 uur. Het trio – bestaande uit Ako Taher, Maya Sjoerdsma en Goran zelf – onderzoekt de terreinen tussen Monir´s eigen muzikale achtergrond in Iraq en de werken van de Franse componist Eric Satie. Het resultaat is wonderschoon.

Nawras Altaky

Nawras Altaky is een Syrische zanger en ud-speler, woonachtig in Utrecht, In zijn repertoire laat hij klassiek en Arabisch, folk en pop op onnavolgbare wijze samensmelten. Om 18 uur is hij te zien in de Torenzaal.

Tickets voor de optredens kosten 6 euro per stuk en zijn vanaf 30 oktober 10:00 uur ´s ochtends te bestellen via de website van Le Guess Who.

A.s. zondag 1 november: Amerika-special in DUMStad #9

DUMStad biedt iedere zondag weer andere muzikale verrassingen en benaderingen. Aan de vooravond van de Amerikaanse presidentsverkiezingen staat de negende editie, op zondag 1 november, in het teken van Amerikaanse muzikale tradities.

Samen met pianist Maurice Lammerts van Bueren duikt sopraan en Amerikanist Anne van Amerongen muzikaal en vertellend in het Amerika van de 20e eeuw, in het programmaDe Spoken van Amerika’ . En in zijn programma ‘Lomax and the Folk Revolution’ herontdekt gitaar-globetrotter Joep Pelt de blues en folkrevival van de jaren ’60 aan de hand van zijn held, de ultieme muzikale ontdekkingsreiziger Alan Lomax.

De Spoken van Amerika

De Verenigde Staten, de grote militaire macht van de twintigste eeuw, maakte gebruik van een wel heel bijzonder wapen: muziek. Muziek werd echter niet alleen ingezet als wapen, maar ook gevreesd door de Amerikaanse overheid. In dit verhalend recital duiken pianist Maurice Lammerts van Bueren en sopraan en Amerikanist Anne van Amerongen in de mysterieuze wereld van Amerikaanse geheime diensten en verhoren.

Van Amerongen en Lammerts van Bueren volgen historische gebeurtenissen en politieke stromingen die de Amerikaanse samenleving in een wurggreep hielden. En ze noemen ze ‘De spoken van Amerika’: Vietnam, de Koude Oorlog, de moord op J.F. Kennedy, ongelijkheid. Ze nemen Bernsteins FBI-verhoor onder de loep. En anti-nazipropaganda, in het grootste geheim geschreven door Kurt Weill in opdracht van de Amerikaanse overheid.

Anne van Amerongen en Maurice Lammerts van Bueren delen hun passie voor American Art Song. Maurice heeft zich als liedbegeleider gespecialiseerd in het Amerikaanse repertoire. Anne is niet alleen sopraan, maar tevens amerikanist. Door deze achtergrond is het duo in staat de liederen van onder andere Ives, Eisler, Copland en Heggie in hun historisch-politieke context te presenteren.

Lomax and the folk revolution

Maar Amerika kent nog vele andere muzikale gezchten. Duizenden veldopnames maakte Alan Lomax (1915-2002) van onbekende folk en bluesartiesten, waarbij hij zich ontdekker mag noemen van grootheden als Muddy Waters, Leadbelly en Woody Guthrie. Muzikale genieën van de jaren ’60 als Bob Dylan, The Rolling Stones en Brian Wilson brachten de obscure veldopnames van Lomax naar het grote publiek, en zorgde hierdoor voor een blijvende invloed op de ontwikkeling van de popmuziek.

Gitaar-globetrotter Joep Pelt, tevens gitaarleraar in Amsterdam, reisde zelf vanuit de platenkast van zijn vader langs de Caribbean naar het diepe Zuiden van de VS, om de ongekend grote muzikale nalatenschap van Lomax voor zichzelf in kaart te brengen. Door middel van persoonlijke verhalen en akoestische liedjes neemt Joep in zijn muzikale onemanshow het publiek mee naar het land waar de folkrevolutie begon. Komend voorjaar doet hij er een -uitgestelde- theatertournee mee, in de Torenzaal van DUMS geeft hij daarvoor komende zondag een try-out

DUMStad is a.s. zondag op twee momenten te bezoeken: om 13:30 uur en om 15:30 uur. Toegang is gratis. Reserveren is noodzakelijk (via deze link), een donatie ter plekke wenselijk. Per shift zijn er 30 tickets beschikbaar.

DUMS zoekt muzikaal talent!

Je kon bij DUMS al terecht voor muzieklessen van inspirerende docenten, in een grote verscheidenheid aan instrumenten en stijlen. Sinds afgelopen maand kun je daarnaast ook bij ons terecht voor bijzondere live-optredens. Maar nu kun je bij DUMS ook terecht voor een uniek muzikaal talentontwikkelingsprogramma: TRAIECTUM. Ben of ken je jong muzikaal talent, tussen 8 en 18 jaar oud? Lees dan vooral verder en meld je aan!

TRAIECTUM is een uniek talentontwikkelingsprogramma van DUMS, samen met conservatoria, amateurgezelschappen, festivals en de Gemeente Utrecht. Wat het zo uniek maakt? Doordat je jouw muzikale talent een half jaar lang iedere zaterdag kunt aanscherpen en ontwikkelen. Je speelt samen met andere muzikale talenten, krijgt masterclasses van professionals en zult spelen op verschillende podia. In 25 weken volg jij een muzikale module, waarin je je eigen talent vormgeeft. Wat dat kost? Geen cent, alleen talent!

Deelname aan TRAIECTUM is gratis. Maar je moet wel eerst op auditie. En die vinden plaats op zaterdag 31 oktober, op Domplein 4, in de Marnixzaal van DUMS.

Waaraan je moet voldoen om aan de auditie te kunnen meedoen? Minimaal twee jaar ervaring op je eigen instrument, minimaal twee jaar muziekles in Utrecht, maar vooral: een groot talent en motivatie! Lees hier meer en meld je aan! Tot TRAIECTUM!

A.s zaterdag, 24 oktober: ‘ Beethoven op bezoek’ in Marnixzaal

De komende maanden vinden er regelmatig kamermuziek-optredens plaats in onze sfeervolle Marnixzaal. A.s. zaterdag, 24 oktober, brengt het Cugnon Project Beethovens zevende symfonie ten gehore, in een prachtige bewerking voor strijkkwintet. Het is een live-presentatie van het eerdere online evenement ‘Beethoven op Bezoek’, waarbij Beethovens symfonische werk in kamermuziekbezetting naar de huiskamer werd gebracht. Het concert wordt twee keer gespeeld, om 18:00 en 20:00 uur, voor maximaal 30 man publiek, inachtneming van alle geldende corona-maatregelen. In dit concert spelen:  Anna Steenhuis & Chris Duindam op viool, Hannah Donohoe & Veronika Lenartova op altviool en Gied van Oorschot op cello. Tickets kosten 15 euro en zijn te bestellen via de site van het Cugnon Project.

DUMStad gaat door, met Jong klassiek (18-10) en Jazz (25-10)

De tijd vliegt: amper begonnen, is DUMStad deze herfstvakantie alweer toe aan zijn zevende en achtste editie. Zwaartepunt op 18 oktober ligt op Jong Klassiek. Geniet van optredens van het Skazka Kwartet, Cugnon Junior en de Jong en Junior-afdelingen van het Domstad Jeugd Orkest (DJO). Een week later, op 25 oktober, cureert UJazz een mooi divers jazzprogramma, met uitstapjes naar wereldmuziek. Lees er hieronder meer over.

DUMStad gaat door, in aangepaste versie

Amper vers van start, zal DUMStad ook de komende weken verder gaan op zondagmiddag. Wel zullen we het programma op diverse plekken aanpassen, om de middagen voor iedereen extra veilig en genietbaar te maken. Zo zal het cafe, waar afstand houden lastiger is dan in Torenzaal en Marnixzaal, de komende weken niet als optreedlocatie gebruikt gaan worden. Maar zoals bezoekers van de afgelopen weken al hebben kunnen ervaren: we kijken vooral naar wat wel kan. En bewaren daarbij de veilige afstand. Met maximaal 30 bezoekers per keer.

Zondag 25 oktober: UJazz middag

In samenwerking met DUMS brengt U Jazz op zondag 25 oktober een programma met amateurbands, DUMS- en conservatoriumensembles. U Jazz wil lacunes in het Utrechtse jazzaanbod opvullen en de liefhebbers laten genieten van minder commercieel georiënteerde vormen van jazz.
Vanaf de oprichting in 2011 heeft U Jazz de activiteiten gericht op het stimuleren en overeind houden van een brede, lokale jazzscene.

Deze middag spelen zes kleine ensembles in de Marnixzaal en in de Torenzaal van DUMS. Let op: de shifts van 13 uur en 15 uur kennen een ander programma, met telkens drie verschillende acts.

Shift 1: Saxuo

Het duo Saxuo bestaat uit Conny de Bruin (tenorsax) en Hans Woutersen (baritonsax). Dit saxofoonduo brengt twee saxofoons mooie, sfeervolle melodieën ten gehore. Hoewel de saxofoon natuurlijk bij uitstek een melodie-instrument is wekt Saxuo door steeds twee melodielijnen kunstig in elkaar te vlechten toch altijd de suggestie van meer op. Het duo laat horen dat met een minimale bezetting muziek heel spannend kan zijn. Saxuo – Torenzaal, 13:00-13:30 uur

Shift 1: Bieslook Karavaan

Bieslook Karavaan werd in 2015 opgericht en serveert, met Amsterdam als thuishaven, sfeervolle muziek van over de hele wereld met een verrassende bezetting van professionele en semiprofessionele muzikanten uit Nederland, Turkije en Zwitserland. Klankkleuren? Een handje vol klezmer kruiden, Zuid-Amerikaanse warmte en een vleugje Frankrijk… Bezetting (op 25-10): Michiel van Elk (accordeon), Daniel van den Hanenberg (contrabas), Safak Eker (percussie), Lonneke Kegels (zang), Stéfanie Laupre (gitaar). Bieslook Karavaan – Marnixzaal, 13:35-14:15 uur.

Shift 1: Trio Club Caldo

Trio Club Caldo speelt sfeervolle Django Reinhardt melodieën (gipsy jazz). Met Floris op sologitaar, Ivo op slaggitaar en Pit Hermans op cimbaal en cajon. Trio Club Caldo – Torenzaal, 14:20-14:50 uur.

Shift 2: Ab Oriente

Het ensemble Ab Oriente, bestaande uit klarinettist Jan Cremers en ney/darbuka-speler Sattar al Saadi, zoekt de inspiratie in een smeltkroes van klassieke Arabische en westerse muziek, met een flinke scheut jazz. Ab Oriente – 15:15-15:50 uur, Marnixzaal

Shift 2: Leeuwenburg / Teunissen Tweetet

De combinatie van Willem Leeuwenburg (contrabas) en Eugène Teunissen (bariton sax) zonder begeleiding van enig akkoord- of percussie-instrument is niet erg gangbaar. Twee instrumenten die lijken te zijn ontworpen voor het begeleiden van een orkest (al zijn er door de eeuwen heen veel solopartijen voor geschreven) worden door het duo gebruikt als solo-instrument. Hierdoor bestaat het tweetet uit louter solisten, die elkaar nooit in de weg zitten. Het Leeuwenburg/Teunissen Tweetet – 15:55-16:25 uur, Torenzaal

Shift 2: Salsa de Hoy

De Salsa De Hoy band van DUMS staat onder de inspirerende leiding van Jens Kerkhoff. Jens is bij DUMS docent voor percussie (Latin, wereldmuziek / lichte muziek) en verzorgt naast percussie-les, ook masterclasses en band-coaching. Salsa De Hoy – 16:25-17:00 uur, Marnixzaal

Gratis tickets zijn al te bestellen – en wel hier. Er zijn er dertig per shift beschikbaar. Een donatie ter plekke wordt zeer gewaardeerd.

Zondag 18 oktober: Jong Klassiek

Zondag 18 oktober staat in het teken van Jong Klassiek. Cugnon Junior laat jonge talentvolle strijkers groeien en bloeien, in samenspel met professionale kamermuzikanten. Het Skazka Kwartet smelt daarna de werelden van Beethoven en Grimm samen in de sprookjesvoorstelling Ludwig en de prinses.

En twee afdelingen van het Domstad Jeugd Orkest (Jong en Junior) spelen hun eerste concert sinds meer dan een half jaar: het Domstad Jong Orkest doet dat in de eerste shift zondagmiddag (die van 13:15 uur) en het Domstad Junior Orkest doet dat in de tweede shift (die van 15:15 uur). Update van 16 oktober: de optredens gaan door, met maximaal 30 bezoekers, allen op het balkon van de Marnixzaal.

Tickets voor de middag zijn gratis en hier te reserveren. Een donatie ter plekke wordt zeer op prijs gesteld. Per shift zijn er maximaal dertig tickets beschikbaar.

DUMS blijft voorlopig open

De verscherpte coronamaatregelen, zoals ze op 14 oktober 2020 voor minimaal vier weken van kracht gaan, hebben uiteraard ook gevolgen voor DUMS. Welke dat precies zijn, zal donderdag 16 oktober duidelijk worden, met de geactualiseerde noodverordening van de Veiligheidsregio Utrecht.

Tot die tijd zullen de muzieklessen en repetities voorlopig zoveel mogelijk blijven doorgaan. In de gangen van Domplein 4 worden mondkapjes verplicht gesteld. Heb je geen mondkapje bij je? Dan kun je er een verkrijgen bij de receptie.

De DUMStad-zondagmiddagen, zoals ze afgelopen maand zijn begonnen, zullen de komende weken vooralsnog ook doorgaan, zij het in aangepaste vorm. Om de optredende musici te steunen in deze cultureel duistere dagen en te garanderen dat de beperkt beschikbare plaatsen, ook daadwerkelijk gebruikt zullen worden, zal er wel gevraagd worden om een donatie. Vanaf 1 november zal bovendien een toegangsprijs van 5 euro gehanteerd worden.

Ook de overige live-programmering, zoals het Rietveld Ensemble op zaterdag 17 oktober, Beethoven op bezoek door het Cugnon Project op zaterdag 24 oktober en Tjerk Ridder´s voorstelling Bonne Route op 7 november, zullen vooralsnog blijven doorgaan, maar telkens met een strikte publiekscapaciteit van dertig personen. Cafe du Dome, het cafe op de begane grond van Domplein 4, zal helaas minimaal vier weken gesloten blijven.

Hou voor verdere updates deze website en onze Facebook-pagina in de gaten.

Komende zondag bij DUMStad: Balkan-special!

Komende zondagmiddag is het tijd voor de tweede Wereldmuziek-editie van DUMstad. Ditmaal leggen we de muzikale focus op het Zuidoosten van Europa. Het vermaarde duo Aleksandra Popovska (zang) en Cvetanka Sozovska (piano) brengt een mooie Macedonische mix ten gehore. Het onweerstaanbare gezelschap Scheepskameel brengt ruige Balkan-klanken, getrokken uit de Hollandse klei. En het Catching Cultures Orchestra komt tot zijn muzikale kern, via een optreden in kleine bezetting. Wil je met hen meespelen? Ook dat kan vandaag!

Toegang voor DUMStad isgratis, maar het aantal plaatsen is beperkt. Reserveren, voor de ronde van 13 of 15 uur, is daarom noodzakelijk. Dat kan hier.

Macedonische mix

Met grote creativiteit, enorme ritmische soliditeit en een sterke melodische eigenschap, nemen Cvetanka Sozovska (piano) en Aleksandra Popovska (zang) je mee op reis naar het zuiden van Europa, waarbij ze de geesten van hun Balkan-voorouders oproepen, vermengd met hun eigen muzikale invloeden: van barok, via klassiek tot hedendaags. Samen brengen ze je in vervoering via een bloedstollende Macedonische mix.

Noordzeebalkan

Scheepskameel speelt Ruige Balkanklanken getrokken uit Hollandse zeeklei. Opzwepende NoordzeeBalkan over heftige liefde, grote ergernissen, tomeloze danslust en dorst. Scheepskameel combineert opzwepende Balkanmuziek met tranentrekkende Roma-traditionals en moddervette ritmes. Dit feestelijke geheel van uitheemse muziek en oer-Hollandse tekst heeft een zeer aanstekelijke werking.

Catching Cultures Orchestra

Catching Cultures Orchestra uit Utrecht geeft de muziek die vluchtelingen hebben meegenomen een plek in de maatschappij en biedt mensen met verschillende culturele achtergronden de gelegenheid samen muziek te maken. Zodoende wordt muziek van over de hele wereld samengebracht en biedt het vluchtelingen de kans om een netwerk op te bouwen.

CCO is dit najaar de ´huisband´ van de Wereldmuziek-edities van  DUMStad: elke maand doen ze daarin weer wat anders, om zo met zijn allen verder te kunnen groeien. Na een driedubbel optreden afgelopen maand (twee in de Marnixzaal en een spontane aftershow op de binnenplaats daarna), is CCO komende zondag ook weer te gast bij DUMS.

Ze geven in kleinere bezetting (8 personen) twee concerten in de Torenzaal, eentje in iedere shift van DUMStad. Erg leuk: tijdens de tweede shift zullen bovendien Cvetanka Sozovska en Aleksandra Popovska meejammen!

Maar jij kunt ook met CCO meespelen! Tussen 15 en 16 uur houden ze een speciale open repetitie voor iedereen (max. 20 personen) die zin heeft in muzikale verbinding. Interesse? Stuur even een mail naar hermine@catchingculturesorchestra.nl!

En wil je vooral luisterend genieten van DUMStad? Bestel dan een gratis ticket via onze ticketshop. De shift tussen 15 en 17 uur is al uitverkocht, maar voor de shift tussen 13 en 15 uur zijn nog tickets!

Tijdschema:

SHIFT 1 — 13:00-13:30 Aleksandra Popovksa & Cventanka Sozovska, 13:35-14:10 ScheepsKameel, 14:15-14:50 Catching Cultures Orchestra

SHIFT 2 — 15:15-15:45 Aleksandra Popovksa & Cventanka Sozovska , 15:50-16:30 ScheepsKameel, 16:35-17:15 Catching Cultures Orchestra & guests

Plus: tussen 15:00 en 16:00 uur – Open repetitie CCO

Tot ziens in DUMstad!

Concertserie Rietveld Ensemble in Marnixzaal

Na het succes van de eerste edities van DUMstad, gaat de Marnixzaal binnenkort ook voor reguliere voorstellingen open. Het internationale Rietveld Ensemble zal de Marnixzaal zelfs gedurende het hele seizoen 2020/21 gaan gebruiken als thuisbasis voor een maandelijkse concertserie, tot aan juni 2021. Het eerste optreden vindt plaats op zaterdag 17 oktober 2020. Tickets daarvoor zijn hier te bestellen.

DUMStad programma oktober 2020

DUMStad is net nieuw in de stad, maar wordt nu door vele bezoekers al als aanwinst beschouwd voor de Utrechtse cultuursector. In oktober staan er weer vier mooie edities op de rol, met voor de edities op 4, 11 en 18 oktober telkens de maximum capaciteit van 30 bezoekers per shift. De toegang blijft gratis. Reserveer hier je tickets!

Zondag 4 oktober: Pop & Poetry (ILFU Fringe)

De vijfde DUMStad is een samenwerking met het International Literature Festival Utrecht. Tijdens de ILFU Fringe showcase kijken we onder meer uit naar het sprookjesachtige optreden van schrijfster Sholeh Rezazadeh met het duo MANKES, in het Nederlands, Turks en Perzisch. Speciale gast zijn de dada-routiniers van ZIMIHC, ZatIkMaarInHoogCatharijne.

Zondag 11 oktober: Wereldmuziek met Balkan-focus

Op 11 oktober heeft de tweede Wereldmuziek-middag een Balkan-accent. Het vermaarde duo Aleksandra Popovska (zang) en Cvetanka Sozovska (piano) brengt een mooie Macedonische mix ten gehore. Het onweerstaanbare gezelschap Scheepskameel brengt zwierige Noordzeebalkan. En het Catching Cultures Orchestra komt tot zijn muzikale kern, via een optreden in kleine bezetting. Ook houden ze vanmiddag een open repetitie. Wil je met ze meespelen? Stuur dan een mailtje aan hermine@catchingculturesorchestra.nl! Voor een ticket, klik hier!

Zondag 18 oktober: Jong Klassiek

Zondag 18 oktober staat in het teken van Jong Klassiek. Twee afdelingen van het Domstad Jeugd Orkest (Jong en Junior) spelen hun eerste concert sinds de lockdown. Cugnon Junior laat jonge talentvolle strijkers groeien en bloeien, in samenspel met professionale kamermuzikanten. En het Skazka Kwartet smelt de werelden van Beethoven en Grimm samen in de sprookjesvoorstelling Ludwig en de prinses.

25 oktober: UJazz middag

In samenwerking met DUMS brengt U Jazz op zondag 25 oktober een programma met amateurbands, DUMS- en conservatoriumensembles. U Jazz wil lacunes in het Utrechtse jazzaanbod opvullen en de liefhebbers laten genieten van minder commercieel georiënteerde vormen van jazz.
Vanaf de oprichting in 2011 heeft U Jazz de activiteiten gericht op het stimuleren en overeind houden van een brede, lokale jazzscene.
Deze middag spelen enkele kleine ensembles in de foyer, in de Marnixzaal en in de Torenzaal van DUMS. Binnenkort kunnen jullie lezen welke.

Zondag 4 oktober: DUMStad pop & poetry special met ILFU Fringe

Elke zondag programmeert DUMS onder de noemer DUMStad een verrassend muzikaal programma op verschillende plekken in het gebouw van de Utrechtse Muziekschool.

We hebben vier edities achter de rug, met telkens twee shifts per middag, en werken daarbij nauw samen met instellingen binnen en buiten het Utrechtse culturele veld. Op 4 oktober programmeren ILFU en DUMS deze dag samen, met acts uit het ILFU Fringe programma.

Ontdekkingstocht

Laat je meevoeren op ontdekkingstocht langs verschillende bijzondere acts van nieuw, aanstormend en ervaren taaltalent en vergeet niet een verhaal te trekken uit Nederlands eerste echte Verhalenmachine.

Een twee uur durend tour neemt je mee langs de volgende haltes:
De voorstelling Dit algoritme deugt niet van Aaron Mirck gaat over onze (ongemakkelijke) relatie met technologie. Over opgroeien in de 21e eeuw. Over influencers, Wikipedia, scrum-meetings, mindfulness, Vice, hele goede content, over protesteren en over je niet thuis voelen in een generatie.

Sholeh Rezazadeh & MANKES vergelijken poëzie met het dagboek van een zeedier dat op het land leeft en wil vliegen. Hun sprookjesachtige vertelling Muzitaal is een verhaal over onrustige geesten in de vorm van proza, poëzie en muziek, verteld in het Engels, Nederlands, Perzisch en Turks.

Schrijver Ali Amghar neemt je in zijn voorstelling Een stoel, het publiek en een verhaal mee in de wereld van meneer Slimani, die op het punt staat te verhuizen uit een buurt waar hij dertig jaar gewoond heeft. Een verhaal over heimwee, naar een plek en een tijd die er niet meer is.

Speciale gast ZatIkMaarInHoogCatharijne loopt al wat langer mee. We schrijven 1984; de term multidisciplinair was nog nauwelijks bekend, maar ZIMIHC was al bezig met muziek, gedichten, toneel en beeldende kunst. Met zang, gitaren, bas, veel percussie en kinderspeelgoed maakt Zimihc popmuziek die toegankelijk is voor iedereen die er oren voor heeft. Dada onder de Dom, werd de groep al geregeld genoemd. Zondag geldt die beschrijving ook letterlijk.
 
ILFU Fringe X DUMStad is te bezoeken in twee shifts. Om 13:00 en 15:00 start een tour die je langs alle voorstellingen meeneemt. Per tour is er plek voor maximaal 30 personen. Beide tours zijn gratis toegankelijk, zolang je vooraf je ticket reserveert.
Dat kan hier.
 
 

A.s. zondag in DUMStad: Bach, ukelele & mini-bigband

De vierde editie van DUMStad, zondagmiddag 27 september, laat verschillende muzikale werelden en benaderingen samensmelten.
Het Cugnon Consort laat het werk van Bach bruisen in de schitterende Marnixzaal, in de Torenzaal vormt het duo Verbraak Van Bijnen de kleinste big band ter wereld, terwijl je in het Ukelele Café o.l.v. DUMS-docente Mari-anne Hof in kort tijdsbestek een van de leukste instrumenten van het universum kunt leren bespelen.

Bruisend Bach door Cugnon Consort

Niemand spreekt muzikaal meer tot de verbeelding dan de componist Johann Sebastian Bach. Tijdens zijn lange voettochten was hij soms maanden zoek. Weken spendeerde hij in de gevangenis wegens ‘het koppig afdwingen van een ontslag’. Bach tart de wetten van harmonie en contrapunt met zijn ingewikkelde composities – zonder dat je het merkt. Door zijn eigenzinnige schrijfwijze haalt hij het uiterste uit ieders instrument om zo ongekende emoties op te wekken. Een selectie van werken voor strijkers brengt de persoon Bach eigenlijk heel dichtbij; de viool is uiteindelijk uitgevonden om de menselijke emotie uit te beelden. Dat begreep Bach als geen ander. Het Cugnon Consort laat Bach voor jou bruisen.

Verbraak Van Bijnen: de kleinste big band ter wereld

De kleinste big band ter wereld bestaat uit Joost Verbraak en Jan van Bijnen. Nadat ze eerder Freek de Jonge, Margriet Eshuijs en Rob de Nijs begeleidden, laten ze nu op speelse wijze, vol verhalen en humor hun eigen muzikale wortels dichtbij komen: van mariachi-trompetjes tot draaiorgels, van dobro- tot banjogeluiden. Samen maken ze een uitgekiende mix van blues, New Orleans en bluegrass muziek.

Ukelele Café door Mari-anne Hof

Ukelele is snel aan te leren, makkelijk mee te nemen en niet duur om aan te aanschaffen. In het Ukelele Café leer je, onder enthousiaste leiding van DUMS-docente Mari-anne Hof, in vogelvlucht liedjes en akkoorden spelen. Basis-akkoordenkennis niet noodzakelijk!

Zin om te komen? Dan is ook reserveren noodzakelijk. Bestel hier je gratis ticket.

Tijdschema DUMStad 27 september:

Eerste shift: 13.00-13.30 Ukelele Cafe in foyer, 13.30-14.20 Bruisend Bach door Cugnon Consort in Marnixzaal, 14.20-15.00 Verbraak / Van Bijnen in Torenzaal

Tweede shift: 15.00-15.30 Ukelele Cafe in foyer, 15.30-16.10 Verbraak/Van Bijnen in Torenzaal, 16.10-17.00 Bruisend Bach door Cugnon Consort in Marnixzaal

Tijden zijn onder voorbehoud.

Eerste familievoorstelling bij DUMS: De Chinese nachtegaal en de keizer (8+)

Op zondagmiddag zijn we met DUMStad begonnen met mooi muzikaal programma in de genres klassiek, wereldmuziek, oude muziek, pop en jazz. Maar in de Marnixzaal zijn voortaan ook geregeld kindervoorstellingen te zien!

Volgende week zondagochtend, op 27 september, trappen we af met een prachtig sprookje, “De Chinese nachtegaal”, van Andersen – muzikaal vertolkt door de musici van Stichting Appeltaartconcerten. In de kerstvakantie zal dit stuk te zijn op het Kamermuziekfestival van Janine Jansen, in onze prachtige Marnixzaal volgende week alvast een voorpremiere. Kaartjes kosten slechts 4 euro en zijn te bestellen via deze link: https://dums.stager.nl/web/tickets/111009816

Sprookje van Andersen

“De Chinese nachtegaal” is een sprookje van Hans Christian Andersen over een keizer die hoort van een vogeltje in zijn rijk dat erg mooi kan zingen. Hij laat het vogeltje zoeken en als het gevonden is zingt het elke avond speciaal voor de keizer. Op een dag krijgt de keizer een gouden, mechanische nachtegaal en luistert dan alleen nog maar naar deze nepvogel. De echte nachtegaal besluit daarop te vertrekken.Als deze mechanische nepvogel op een dag kapot gaat, wordt de keizer ziek en dreigt te sterven. Maar gelukkig…. de echte nachtegaal komt terug en gaat weer voor de keizer zingen. Zó mooi zelfs dat de keizer weer beter wordt. Van dit sprookje werd een ballet gemaakt op muziek van Igor Stravinsky. Ook zijn er theaterstukken, een film en een musical op het sprookje gebaseerd.

En nu heeft componiste Monique Krüs op verzoek van Stichting Appeltaartconcerten dit sprookje op muziek gezet. Met een topcast bovendien! Mezzo-sopraan Karin Strobos zingt en vertelt. Ze wordt daarbij begeleid door Michiel Holtrop (altviool), Margreet Bongers (fagot) en Ernst Munneke / Daan Kortekaas (piano). Nynke van den Bergh doet de regie en de teksten zijn van Carel Alphenaar.Komt het horen! En zien!

Op ZONDAG 27 SEPTEMBER vindt een openbare generale repetitie plaats in De Utrechtse Muziek School (DUMS) op het Utrechtse Domplein. Deze generale repetitie begint om 11.00 uur en na afloop (rond 11.45 uur) is er appeltaart. En dat niet alleen: er is dan ook een nieuwe editie van DUMstad!

Cursusprijzen DUMS

Instrumentale lessen
Instrumentaal 45 min privéles € 1499 tot 21 jr / €1814 vanaf 21 jr*
Instrumentaal 30 min privéles € 1016 tot 21 jr / €1229 vanaf 21 jr*
Instrumentaal 20 min. privéles € 763 tot 21 jr / €923 vanaf 21 jr*
Duoles 30min € 559 tot 21 jr / €676 vanaf 21 jr*
Muziekles op maat: in overleg met je docent.

Samenspeelpakket S&MEN B&ND/&SEMBLE
&SEMBLE incl. duoles 30 min. € 695
B&ND incl. duoles 30 min. € 775
&SEMBLE incl. 20 min. privéles € 895
B&ND incl. 20 min. privéles € 975
&SEMBLE 40 min. Samenspeelles DUMS € 145
B&ND 40 min. alleen bandles DUMS € 225
&SEMBLE 40 min. Samenspeelles extern € 200
B&ND 40 min. alleen bandles extern € 300

Kindercursussen
Muziek op Schoot Dreumes € 79,
Muziek op Schoot Peuter € 99
Spelen met Muziek € 110
Kinderen ontdekken Muziek € 150

(*) DUMS is verplicht 21% BTW te rekenen over alle cursusgelden voor cursisten vanaf 21 jaar.

Zondag 20 september: eerste DUMStad met Wereldmuziek

Nadat de eerste twee edities succesvol in het teken stonden van pop en klassiek, organiseren we komende zondag de eerste DUMStad in het teken van onze divisie Wereldmuziek. We doen dat met een speciaal programma vol verbinding: niet alleen in muziek, maar ook in poezie en in storytelling. Het programma sluit af op de binnenplaats, met de circulaire vlooienmarkt van pandgenoten Circle That. Net als bij de eerste editie, kun je aansluiten bij twee rondes: een om 13 uur en een om 15 uur.

Note: The second shift (15-17h) on Sunday September 20th, will feature a storytelling performance from The Shah of Holland in English. During the first shift (13-15h), his performance will be in Dutch.

Catching Cultures Orchestra

Catching Cultures Orchestra biedt mensen met verschillende culturele achtergronden de gelegenheid samen muziek te maken. Op die manier geeft het orkest de muziek die vluchtelingen hebben meegenomen een plek in de Nederlandse samenleving, in interactie met een divers publiek. De komende maanden zullen ze dat geregeld ook doen tijdens DUMStad, in een telkens wisselende setting.

Spotlight

De benadering van onze partner Spotlight sluit aan op die van Catching Cultures Orchestra. Gevestigd in Roosendaal (en straks ook in Utrecht), helpt Spotlight nieuwkomers in Nederland en daarbuiten, door hen een platform te bieden voor hun creatieve talenten. Behalve muziek doen ze dat onder meer ook op het gebied van beeldende kunst en dans. Tijdens DUMStad presenteren ze de Syrische dichter Bakri al-Jaber, die een muzikale dialoog aangaat met ud-speler Iyad Darwesh.

De in Den Haag woonachtige dichter Bakri al-Jaber gaat tijdens DUMStad #3 in muzikale dialoog met ud-speler Iyad Darwesh

The Shah of Holland

The Shah of Holland is het alias van Shah Tabibi. Afghaan van geboorte, werd hij op zijn vierde door zijn ouders naar Nederland gebracht.
Inmiddels zijn we ruim twintig jaar verder en is Shah storyteller. In The Shah of Holland neemt hij jou door middel van zijn verhalen mee in de wereld van een kleine jongen die zijn hele omgeving opnieuw moet leren ontdekken. Hij schijnt zijn licht op Nederlandse tradities vanuit de ogen van een kind. Soms met verbazing, altijd met humor en vooral met compassie. Hij wordt daarin begeleid door muzikanten Niek Hoevenaars en Nabil Mani Hij speelt zijn show tijdens DUMStad tweemaal: de eerste keer in het Nederlands, de tweede keer in het Engels. Second show in English!

Markt door Circle That

Het internationale collectief Circle That wil vanuit standplaats Utrecht mensen inspireren tot een circulaire levensstijl. Dat doen ze sinds dit jaar onder meer door een wekelijkse voedselmarkt van geredde levensmiddelen op Domplein 4 en, tweemaal in de week, door een Common Closet: een kledingkast waarin je je gebruikte kleding kunt verkopen – of juist hierop stuit, voor een zacht prijsje. Als perfecte afsluiter van DUMStad, op deze nazomerse septemberdag, zal Circle That de binnenplaats van Domplein 4 omtoveren tot circulair festivalterrein.

Planning

Eerste shift: 12:30u Deuren open – 13:00-13:30u Bakri al-Jaber & Iyad Darwesh @ Cafe Du Dome – 13:30-14:15u Catching Cultures Orchestra @ Marnixzaal – 14:20-14:50 The Shah of Holland (Nederlands) @ Torenzaal – 14:00-17:00 Circle That @ Binnenplaats

Second shift: 15:00h Doors open – 15:10-15:45h Bakri al-Jaber & Iyad Darwesh @ Cafe Du Dome – 15:45-16:30h Catching Cultures Orchestra @ Marnixzaal – 16:30-17:00 The Shah of Holland (English show) @ Torenzaal – 17:00-19:00 Circle That plus musical jam @ Courtyard

Tickets

Tickets voor DUMStad zijn als altijd gratis. Maar je moet wel vooraf een ticket bestellen. Dat kan via deze link.

Please reserve your free ticket here.

Zondag 13 september: de eerste klassieke DUMStad

De tweede editie van DUMStad staat in het teken van klassieke muziek. Op het programma staan drie duo’s die piano combineren met strijkinstrument – maar daarin allemaal hun eigen benadering hebben: Het Muzieklokaal presenteert een speciaal try-out-concert van het Duo Vercammen Ivanova in de Marnixzaal. Ze worden omlijst door het piano-cello-Duo Le Cointre & De Bie en het improvisatieduo Thunderbeer, dat niet alleen een live-album opneemt, maar ook een danser meeneemt. Entree is gratis!

Het Utrechtse klassiekemuziekcafe Het Muzieklokaal aan de Bemuurde Weerd presenteert vol trots het succes van haar crowdfundingscampagne voor de concertreeks IMAGINE – over de wereld na de lockdown. Dat doet ze op locatie, in de Marnixzaal, met het Duo Vercammen Ivanova, dat een speciale try-out doet voor publiek, voordat ze de studio ingaan voor een nieuwe cd.

Maar er is meer! Het duo Thunderbeer brengt Utrechts improvisatie-icoon Jan Schellink op piano – en Frank Smulders op viool, op zoek naar het magische moment. En speciaal voor DUMStad voorzien van een danser, Lorenzo Koppenaal.

En de jonge Utrechtse cellist Kalle de Bie zoekt naar muzikale vervoering op het grensvlak van klassiek en jazz met pianist Jochem le Cointre. Ze spelen werken van Bach, Alexander Scriabin en Miles Davis.

Let op: gezien de beperkte capaciteit verspreiden we het publiek over twee verschillende routes. Maar geen nood: je krijgt vrijwel hetzelfde programma, zij het in twee verschillende volgordes.

Entree is gratis. Reserveer je ticket via deze link.

Route A begint om 14 uur bij Thunderbeer in de Torenzaal, gaat dan langs Duo Vercammen Ivanova en dan naar Duo Le Cointre & De Bie in de Foyer.

Route B begint om 14 uur bij Duo Le Cointre & De Bie in de Foyer, gaat dan langs Duo Vercammen Ivanova en dan naar Thunderbeer in de Torenzaal.

DUMStad gaat van start: het programma van 6 september

Marnixzaal
De Marnixzaal: verborgen parel op Domplein 4

Utrecht krijgt er vanaf september 2020 een nieuwe muzikale huiskamer bij: DUMStad. Iedere zondagmiddag vanaf 6 september kun je op verschillende plekken in het historische pand van De Utrechtse Muziek School op het Domplein (het oude UCK-gebouw) terecht voor verrassende optredens, in en tussen verschillende genres: pop, jazz, klassiek, oude muziek en wereldmuziek. Stralend middelpunt van de programmering is de Marnixzaal: een verborgen parel van 150 jaar oud: klein-Paradiso aan het Domplein.

En dat niet alleen: DUMStad is bovendien gratis toegankelijk! Zorg alleen wel dat je tijdig tickets reserveert: de capaciteit is gezien de coronamaatregelen momenteel beperkt. Live-muziek vol verrassingen, en nog gratis ook? Is er iets mooiers denkbaar na de lockdown?

Wat er zoal op het programma staat? Je leest het hieronder voor de eerste editie, zondag 6 september. Tip: laat bij het doorlezen onze YouTube-playlist meelopen, met de highlights van de hele maand september.

Zondag 6 september: Pop & Jazz

ISLE is een dream pop duo, waarin zangeres Lise Low en multi-instumentalist Arjan de Wit bezoekers meenemen in een bijzondere sprookjeswereld. Dat doen ze onder meer met serene melodieën, een interactieve lichtshow en een podium als eiland. Voor liefhebbers van Björk en Ane Brun – en voor iedereen die houdt van wegdromen. – Marnixzaal

CAROLE ET BRULLARE maken de popmuziek van de middeleeuwen levendiger dan ooit. De muzikanten, in vrolijke originele middeleeuwse kleding, zingen en bespelen veel verschillende instrumenten, die als een smeltkroes van oude klanken door de ruimte dansen. Je zult merken hoe aanstekelijk doedelzak en draailier op je in zullen werken. – Torenzaal

DE SPULLENMANNEN Daniel Hentschel uit Utrecht en Harmen Zijp uit Amersfoort brengen in hun installatie C´est l´appareil qui fait la musique geïmproviseerde muziek die wordt aangeslingerd door een gokautomaat. Hoe kan een muzikant ontsnappen aan zijn eigen geschiedenis en de platgetreden paden verlaten? Door een muntje in de automaat te gooien, lever jij het ritme waar de band muziek op maakt. – Foyer.

de spullenmannen

Let op: door de beperkte capaciteit en de geldende corona-maatregelen van Veiligheidsregio Utrecht, bieden we op 6 september hetzelfde programma twee keer aan: een keer tussen 13 en 15 uur en een keer tussen 15 en 17 uur. En geen nood: je ziet binnen dit tijdsbestek alle drie de optredende acts. Optredens duren tussen 30 en 45 minuten. In de ticketshop kun je, na registratie, een ticket reserveren voor je voorkeurstijd.

DUMStad: Iedere zondagmiddag live-muziek!

Utrecht is binnenkort een nieuwe plek voor live-muziek rijker! Hoewel, nieuw? De Marnixzaal op het Domplein, in het oude UCK-gebouw, is al 150 jaar een van de mooiste zalen van het land. Ze is alleen maar weinig openbaar geweest voor het Utrechtse publiek. Vanaf september is ze dat wel – iedere zondag bovendien!

Op 6 september gaat DUMStad van start: de wekelijkse muzikale huiskamer van Utrecht. Een plek vol muzikale verrassingen, die werelden verbindt en ogen en oren laat open gaan naar al het moois dat muziek in beweging kan zetten – in pop, jazz, klassiek, oude muziek en wereldmuziek – soms zelfs samen. En de entree? Die is gratis!

De eerste editie van DUMStad is een poppenkast met droompop, middeleeuwse pop en gokautomaatpop, vol verrassingen.

 • In de Marnixzaal worden we meegezogen in de sprookjesachtige audiovisuele droomwereld van dream pop duo ISLE.
 • In de Torenzaal de middeleeuwse pop van Carole et Brullare, inclusief klederdracht, doedelzak, draailier en nog veel meer
 • In de foyer de Spullenmannen met C´est l´appareil qua fait la musique: geimproviseerde muziek aangeslingerd door een gokautomaat.

Reserveer hier een plekje voor de eerste DUMStad-editie op 6 september. DUMStad biedt een aaneenlopend programma. De optredens van ISLE en Carole et Brullare duren beide ongeveer 45 minuten. De Spullenmannen kom je en route tegen.

Let op: Gezien de beperkte capaciteit wordt het hetzelfde programma twee keer aangeboden. Je kunt kiezen voor het programma tussen 13 en 15 uur en voor het programma tussen 15 en 17 uur.

 

Open Dagen DUMS – Welkom!

DUMS is open! De Utrechtse Muziekschool opent dit seizoen de deuren weer voor iedereen – jong en oud, uit en thuis, spelers en luisteraars.

Op zaterdag 29 augustus is er een open dag bij DUMS Leidsche Rijn op de CultuurCampus (Burchtpoort 5, Vleuten), van 10.30 tot 16.00 uur. Tip voor de kleinsten: combineer dit met een bezoek aan de Nijntje-voorstelling op de CultuurCampus!

Op zondag 30 augustus is het de beurt aan DUMS Centrum, Domplein 4, van 10.00 tot 15.00 uur. Ook daar is de ochtend speciaal ingericht voor jonge kinderen en hun ouders, de middag voor alle andere nieuwsgierigen. Tip voor leerlingen: neem je vrienden mee en deel je muziek!

Op de open dagen kun je eens een ander instrument uitproberen, speeddaten met docenten, luisteren naar optredens, proeflessen winnen en nog veel meer! ’s Morgens maak je kennis met de mogelijkheden voor de jongste kinderen, ’s middags hebben jongeren, volwassenen en ouderen vrij spel.

De open dagen zijn natuurlijk gratis te bezoeken, maar we vragen je om je even aan te melden voor de noodzakelijke bezoekersregistratie.
Open Dag DUMS Leidsche Rijn 29 augustus aanmelden: klik hier, programma: klik hier.
Open Dag DUMS Centrum 30 augustus aanmelden: klik hier, programma : klik hier.

Vacatures: docent trompet, docent accordeon

Wij zouden DUMS graag laten groeien met docenten voor de volgende instrumenten: Accordeon & Trompet, beide voor de locatie Centrum (Domplein 4-5, Utrecht).

Ben jij degene die we zoeken? Stuur dan je CV en motivatie voor 1 augustus naar vacatures@dums.nl.

.

Open Dag zaterdag 11 juli

Welkom terug op het Domplein! Ben je al cursist? Neem je vrienden en familie mee en laat ze zien hoe het bij DUMS is!

10.00-12.00: DUMS K!DS

Ontmoet de docenten van K!DS, volg de workshops Muziek op Schoot, kom alles te weten over open lessen en ontdek wat je allemaal kan en wil spelen

13.00-15.00 DUMS &SEMBLE

Ontdek de mogelijkheden van &SEMBLE, luister naar de leerlingen én de docenten, maak zelf muziek en win een gratis proefles met de docentenspeurtocht

Corona-richtlijnen Domplein 4 – 5

Beste gasten van Domplein 4-5, 

Op Domplein 4-5 hanteren we de richtlijnen van het RIVM. We hopen je hiermee een veilig welkom op onze locatie te bieden.

Dodenherdenking

Dodenherdenking Fort Lunet I
De Dodenherdenking op Fort Lunet I op 4 mei is bij te wonen via deze live stream:

Programma:
19:45uur Livestream aan
19.58uur het Taptoe-signaal door trompettist Jón Staekenborg
20.00uur 2-minuten Stilte
20.02uur het Wilhelmus door DUMS Consort
20.05uur Toespraak door Majoor Jarno Goosmann
20.20uur Voorlezen namen gevallen militairen, ontsteken fakkels door Defensie, opgeluisterd met een speciale compositie door harpiste Beate Loonstra
21.00uur Einde

Presentatie Thuis met DUMS

Presentatie Thuis met DUMS

Akoestische snaren-band met zang

Super leuke cursus na de herfstvakantie van start.

Speel je ukelele, gitaar, cello, contrabas of zing je en vind je het leuk om samen in een bandje te spelen, dan is deze cursus écht iets voor jou! We spelen verschillende liedjes van opzwepende popsongs tot intiem singer songwriter liedjes. Dit kunnen liedjes zijn van oldtimers zoals The Beatles, Ray Charles tot aan nieuwe artiesten zoals oa Vance Joy (Riptide), Ed Sheeran en Meghan Trainor.

De snarenband  is geschikt voor jou als je tussen de 10 en 16 jaar bent met al een beetje speelervaring. Als je een beetje jonger bent, maar je denkt dat je al kan meespelen, ben je ook welkom. Ook als je nog geen les hebt bij Dums, kan je bij de snarenband komen samen spelen.

Schrijf je snel in

Zin in muzieklessen?

Vond jij Sint Maarten ook zo leuk en zou je meer met muziek willen gaan doen? Dan heeft DUMS nu een leukeactie!

Je kunt je nu aanmelden voor 3 lessen van €35,- voor een instrument of zang naar keuze.

Stuur je aanvraag naar info@dums.nl

Vermeld je naam, adres en email- of telefoonnummer (van je ouders). En natuurlijk welk instrument je graag in 3 lessen wil uitproberen

Zin om samen muziek te maken?

Vond jij Sint Maarten ook zo leuk en zou je meer met muziek willen gaandoen? Dan heeft DUMS nu een leuke actie!

Je kunt je nu aanmelden voor 5 lessen van €50,- voor een groepsles naar keuze:

DUMS young ensemble

DUMS orkest

DUMS snaren en zang band

DUMS popband 

Stuur je aanvraag naar info@dums.nl

Vermeld je naam, adres en email- of telefoonnummer (van je ouders). En natuurlijk welke groepsles je graag in 5 lessen wilt uitproberen.

Wil je liever met je eigen groepje samen muziek maken in een ensemble- of bandles? Dat gaan we dit voor elkaar proberen tekrijgen. Vul dan de namen van je bandleden in. 

Vacatures bij DUMS

DUMS is op zoek naar gepassioneerde collega’s die geloven in samen leren, samen spelen en samen presenteren.
vacatures@dums.nl