Kinderen Ontdekken Muziek

Groep 3–5

Bij Kinderen Ontdekken Muziek Algemeen (groep 3–5) staat naast zingen en samenspelen instrumentoriëntatie centraal. De kinderen oriënteren zich op een aantal grote instrumenten in 4 blokken, bijvoorbeeld piano (toets), viool (strijk), gitaar (tokkel) of trompet (blaas). Elk blok wordt gestart met een welKOM-dag! Je krijgt dan een klein concert en proeflessen op verschillende instrumenten. Verder leren ze in deze cursus de beginselen van het noten lezen, eerst ritmisch, daarna melodisch.