Scholen

DE HELE SCHOOL MAAKT MUZIEK! IN EEN DOORLOPENDE LEERLIJN VAN GROEP 1 T/M GROEP 8 ELKE WEEK MUZIEKONDERWIJS IN DE KLAS OP MUZIEKINSTRUMENTEN EN MET DOCENTEN VAN DE UTRECHTSE MUZIEKSCHOOL.

DAT IS DUMS ON THE ROAD.

Spelen met Muziek

Groep 1-2

Het jaarlijkse lesprogramma bestaat uit 32 weken. De kinderen starten in groep 1 en 2 met Spelen Met Muziek: ze zingen en maken muziek op kleine instrumenten als trommels en klokkenspel. Ze leren spelen vanaf grafische muzieknotatie en de kleuters doen luisterspelletjes en bewegen regelmatig op de muziek.

KINDEREN ONTDEKKEN MUZIEK

VANAF GROEP 3 & 4

In groep 3 en 4 staat tijdens Kinderen Ontdekken Muziek naast zingen en samen spelen instrumentale oriëntatie centraal. Verder leren de kinderen de beginselen van het noten lezen; eerst ritmisch, daarna melodisch.

Beide cursussen bestaan uit een tweejarige cyclus en zijn speciaal voor deze leeftijdsgroep ontwikkeld door De Utrechtse Muziekschool, gebaseerd op de muziekmethode van Kodály. Spelen Met Muziek duurt wekelijks 40 minuten per klas, Kinderen Ontdekken Muziek 60 minuten. Het programma is verdeeld in vier blokken; elk blok wordt afgesloten met een feest.

&SEMBLE

VANAF GROEP 5

Vanaf groep 5 gaan de kinderen groepsdoorbrekend aan de slag. Na een korte introductie kiezen alle kinderen uit de bovenbouw een instrument uit een van de disciplines blazen, strijken, tokkelen of slagwerk en toetsen. Tijdens &SEMBLE krijgen ze in kleine groepjes wekelijks 25 minuten instrumentale les. Hierin leren ze samen het instrument van hun keuze bespelen aan de hand van jaarlijks speciaal geselecteerde muziekstukken die hun basis vinden in de klassieke muziek. Bovendien vormen ze vrijwel direct ensembles met klasgenoten waarin ze deze nummers samen uitvoeren, gecoached door een conservatoriumgeschoolde docent van De Utrechtse Muziekschool (40 minuten) &SEMBLE wordt afgesloten met een schoolconcert.

&SEMBLE & B&ND

VANAF GROEP 5

Na het leren van bestaande muziekstukken bij &SEMBLE is het na 18 weken tijd voor B&ND. Hierin leren de kinderen, naast hun instrumentale les, in bands samen hun eigen nummer schrijven, uitvoeren en noteren aan de hand van akkoordsymbolen. Er worden specifieke bandinstrumenten geïntroduceerd. Zowel tijdens de &SEMBLE- als B&ND-weken vormen de kinderen o.l.v. een zangdocent samen een koor (25 minuten). Zo heeft ieder kind in de boevenbouw elke week 90 minuten actief muziekles. Het programma bestaat bewust ui vier disciplines zodat iedere leerling elk leerjaar (groep 5 t/m/ 8) een instrument uit een andere discipline kan ontdekken

DE MARNIXZAAL

WELKE BAND VERTEGENWOORDIGT JULLIE SCHOOL?

Aan het eind van het jaar vaardigt elke school een band af voor de Band Battle in de grote Marnixzaal van De Utrechtse Muziekschool op het Domplein. Wint jullie school dit jaar de begeerde Band Battle Bokaal?!

MUSICEREN IS LEUK EN MAAKT SLIM!

Naast ontspanning en plezier levert muziek maken een belangrijke bijdrage aan de cognitieve, sociale, emotionele en (senso)motorische ontwikkeling van kinderen. Vanaf jonge leeftijd muziek maken stimuleert de intelligentie, bevordert het empathisch vermogen en vergroot het abstract en analytisch denkvermogen. Musiceren doet een beroep op het voorstellingsvermogen: het vergroot de concentratie, ondersteunt de ontwikkeling van luister- en leesvaardigheden en draagt bij aan een positiever zelfbeeld.

DUMS DE UTRECHTSE MUZIEKSCHOOL

DUMS De Utrechtse Muziekschool bestaat uit een team van 50 conservatorium geschoolde muziekdocenten en twee locaties (Domplein en Leidsche Rijn) en is daarmee de grootste muziekschool van de regio Utrecht.)

Bij DUMS De Utrechtse Muziekschool draait alles om samen leren, samen spelen én samen presenteren. Door meer dan 50 conservatoriumgeschoolde muziekdocenten zetten we ons in voor verbinding door muziekeducatie in Utrecht. DUMS heeft daarbij oog voor ontwikkelen in verbinding met anderen: met en van elkaar leren in groepsdoorbrekende instrumentale les is leuk en stimuleert discipline, samen spelen in ensembles en bands bevordert integratie en sociale vaardigheden, samen presenteren tijdens het feest en de Band Battle bouwt aan het groepsgevoel.

Naast de speciaal ontwikkelde doorlopende leerlijn, de groepsdoorbrekende werkwijze en de visie op samen musiceren, zorgt DUMS voor alle benodigde muziekinstrumenten. Deze blijven bij jullie op school staan, zodat de kinderen regelmatig samen kunnen oefenen. De muziekdocenten komen wekelijks naar jullie school toe. Daarom kiezen scholen voor DUMS on the Road.

Een jaar lang muziekles va. € 96 per kind

Heeft jullie school per jaarlaag één klas met gemiddeld 30 kinderen? Dan kost een jaar lang muziekles via DUMS on the Road slechts € 96 per kind. Dat is €3 per leerling per lesweek inclusief het gebruik van de instrumenten én gratis deelname aan de Utrechtse Band Battle! Wijkt jullie leerlingenaantal af? Stuur een bericht met jullie groepsgrootte per jaarlaag en we berekenen de prijs op maat. Plannen voor een financieringsaanvraag binnen een subsidie- of beleidsregeling? Neem contact op: DUMS denkt graag met jullie mee over muziekonderwijs op school.