Scholen

DE HELE SCHOOL MAAKT MUZIEK! IN EEN DOORLOPENDE LEERLIJN VAN GROEP 1 T/M GROEP 8 ELKE WEEK MUZIEKONDERWIJS IN DE KLAS OP MUZIEKINSTRUMENTEN EN MET DOCENTEN VAN DE UTRECHTSE MUZIEKSCHOOL.

DAT IS DUMS ON THE ROAD.

Spelen met Muziek

Groep 1-2

De jongste kinderen starten in groep 1 en 2 met Spelen Met Muziek. Ze zingen en maken muziek op kleine instrumenten zoals trommels en klokkenspel. Ze leren spelen met voor- en nadoen en soms vanaf grafische muzieknotatie, en ze maken kennis met de dieren van Animo.

Daarnaast bewegen de kleuters veel op muziek en doen ze luisterspelletjes. Spelen met Muziek bestaat uit een tweejarige cyclus en is speciaal voor deze leeftijdsgroep ontwikkeld door De Utrechtse Muziekschool geïnspireerd op de muziekmethode van Animo. De lessen duren wekelijks 40 minuten.

Twee keer per jaar wordt het lesblok afgesloten met een feest waarbij de ouders worden uitgenodigd om te komen kijken.

KINDEREN ONTDEKKEN MUZIEK

VANAF GROEP 3 & 4

In groep 3 en 4 staan tijdens Kinderen Ontdekken Muziek niet alleen zingen en samen spelen centraal, maar ook instrumentale oriëntatie op ritmische en melodische instrumenten. Verder leren de kinderen de beginselen van het noten lezen; eerst ritmisch, daarna melodisch.

Muzikale zelfstandigheid van de kinderen wordt versterkt, toewerkend naar het bespelen van een instrument in de bovenbouw. Kinderen Ontdekken Muziek bestaat uit een tweejarige cyclus en is speciaal voor deze leeftijdsgroep ontwikkeld door De Utrechtse Muziekschool, geïnspireerd op de muziekmethode Animo. De lessen duren 40 minuten.

Twee keer per jaar wordt het lesblok afgesloten met een feest waarbij de ouders worden uitgenodigd om te komen kijken.

&SEMBLE & B&ND

VANAF GROEP 5

Vanaf groep 5 gaan de kinderen groepsdoorbrekend aan de slag. Groepen 5 en 6 en groepen 7 en 8 worden samengevoegd. Tijdens de ensemble- en bandlessen krijgen ze in kleinere groepjes groepsdoorbrekend 30 minuten les. Hierin leren ze samen het instrument van hun keuze bespelen aan de hand van speciaal door docenten van DUMS geschreven en geselecteerde liedjes voor de Animo-methode. Ze worden hierbij gecoacht door een conservatorium geschoolde docent van De Utrechtse Muziekschool. Naast dat ze 30 minuten op een instrument spelen, vormen ze onder leiding van een muziekdocent een koor.

Zo heeft ieder kind in de bovenbouw 60 minuten actief muziekles. Twee keer per jaar wordt het lesblok afgesloten met een feest waarbij de ouders worden uitgenodigd om te komen kijken.

DE MARNIXZAAL

WELKE BAND VERTEGENWOORDIGT JULLIE SCHOOL?

Aan het eind van het jaar vaardigt elke school een band af voor de Band Battle in de grote Marnixzaal van De Utrechtse Muziekschool op het Domplein. Wint jullie school dit jaar de begeerde Band Battle Bokaal?!

MUSICEREN IS LEUK EN MAAKT SLIM!

Naast ontspanning en plezier levert muziek maken een belangrijke bijdrage aan de cognitieve, sociale, emotionele en (senso)motorische ontwikkeling van kinderen. Vanaf jonge leeftijd muziek maken stimuleert de intelligentie, bevordert het empathisch vermogen en vergroot het abstract en analytisch denkvermogen. Musiceren doet een beroep op het voorstellingsvermogen: het vergroot de concentratie, ondersteunt de ontwikkeling van luister- en leesvaardigheden en draagt bij aan een positiever zelfbeeld.

DUMS DE UTRECHTSE MUZIEKSCHOOL

DUMS De Utrechtse Muziekschool bestaat uit een team van 50 conservatorium geschoolde muziekdocenten en twee locaties (Domplein en Leidsche Rijn) en is daarmee de grootste muziekschool van de regio Utrecht.)

Bij DUMS De Utrechtse Muziekschool draait alles om samen leren, samen spelen én samen presenteren. Door meer dan 50 conservatoriumgeschoolde muziekdocenten zetten we ons in voor verbinding door muziekeducatie in Utrecht. DUMS heeft daarbij oog voor ontwikkelen in verbinding met anderen: met en van elkaar leren in groepsdoorbrekende instrumentale les is leuk en stimuleert discipline, samen spelen in ensembles en bands bevordert integratie en sociale vaardigheden, samen presenteren tijdens het feest en de Band Battle bouwt aan het groepsgevoel.

Naast de speciaal ontwikkelde doorlopende leerlijn, de groepsdoorbrekende werkwijze en de visie op samen musiceren, zorgt DUMS voor alle benodigde muziekinstrumenten. Deze blijven bij jullie op school staan, zodat de kinderen regelmatig samen kunnen oefenen. De muziekdocenten komen wekelijks naar jullie school toe. Daarom kiezen scholen voor DUMS on the Road.

Een jaar lang muziekles va. € 96 per kind

Heeft jullie school per jaarlaag één klas met gemiddeld 30 kinderen? Dan kost een jaar lang muziekles via DUMS on the Road slechts € 96 per kind. Dat is €3 per leerling per lesweek inclusief het gebruik van de instrumenten én gratis deelname aan de Utrechtse Band Battle! Wijkt jullie leerlingenaantal af? Stuur een bericht met jullie groepsgrootte per jaarlaag en we berekenen de prijs op maat. Plannen voor een financieringsaanvraag binnen een subsidie- of beleidsregeling? Neem contact op: DUMS denkt graag met jullie mee over muziekonderwijs op school.